Siste strøk for Mølla

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 5/2006

Del: 

I flere år har Mølla kunstskole slitt med søkertallene og i år hadde skolen bare 15 søkere på 30 plasser. Etter 15 års drift har skolen i Moss stengt sine dører.

– Skolen får finansiell støtte per søker, så vi har ikke økonomi til å drive skolen med så få elever, forteller tidligere rektor Christel Sverre. Hun mener det er et tap for Moss å miste kunstskolen.

Friskoleloven ga åpning for flere nye konkurrenter og Sverre mener Mølla ofte taper i kampen om studentene fordi de ligger litt for nært Oslo.

– Utdanningsmarkedet er blitt et kommersielt marked som behandler studentene som kunder. Små institusjoner som Mølla, uten store markedsføringsbudsjett, taper i den aggressive kampen om studentene, mener Sverre. – Med kvalitetsreformen er høyerekunstutdanning utvidet fra fireårig diplomstudim til femårig bachelor og master, og gir studiepoeng. Kunstforskolene er definert som privatskoler på videregående nivå og tilbyr verken studiepoeng eller grad. Dette er en av grunnene til at Mølla har mistet søkere.

Mølla har søkt om å bli godkjent som fagskole, noe som vil gi elevene studiepoeng. Godkjennelsen er behandlet, men har likevel ingen konsekvenser for videre drift av Mølla Kunstskole.

– Som friskole hadde vi avklart det økonomiske, mens finansieringen for fagskolene ikke er avklart ennå. Slik vi ser det, hadde vi ikke fått noe mer støtte hvis vi ble godkjent nå, sier Sverre.

Mølla kunstskole måtte trekke seg ut av et planlagt samarbeidsprosjekt med kunstnergruppa New Meaning. Prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd og skulle bidra til økt rekruttering av ungdom med minoritetsbakgrunn til kunstfagene. New Meaning har tatt over prosjektet og skal samarbeide med E6 mediaverksted i Fredrikstad.