Debatt:

BILLEDHOGGERE!

Av: Astrid Dahlsveen

Publisert:

Utgave: 7/2009

Del: 

Hvorfor støpe bronse-skulptur i utlandet?

Nå hører jeg at Kina er siste mote. Det er vel prisen som lokker. Men det er markante ulemper ved utenlands-støping også, og fordeler ved a støpe i Norge. Om en støper i Oslo, kan en snakke med støperne, på norsk. Og ved eventuelle feil (det har aldri hendt meg på de 35 årene jeg har støpt på Helsfyr, men jeg har hørt om problemer med arbeider støpt i Italia), da kan en enkelt reklamere. Og det er i Norge lett å ta vare på modellene, det er viktig for meg i alle fall. Og om en vil arbeide på voks-modellene er det godt å være i Oslo. Medlemmer i Billedhoggerforeningen som bor utenfor Oslo kan bo billig på den lille hybelen i Hekkveien, den er opprettet for oss. Så kan en være på støperiet hele dagen og bearbeide voksen, og komme tilbake neste dag for å se hva en har gjort! En kan også diskutere patineringen om det er ønskelig. Og ikke minst: en sørger for at vi også her i landet har kunnskaper om et marginalt yrke. Ved a støpe våre bronse-skulpturer i utlandet sager vi av den greina vi sitter på!