Debatt:

Hvilken frihet?

Av: Sonja Krohn

Publisert:

Utgave: 7/2009

Del: 

Israels ambassade har tatt seg friheten til a fordømme en forelesningsrekke om Midtøsten ved NTNU i Trondheim, og etter boikottaksjonen der har de også tatt direkte kontakt med instituttledere ved Universitetet i Tromsø.

Dette oppleves som utidig innblanding, og kan ses som et forsøk fra Israel på å innskrenke friheten ved norske universiteter.

Samtidig jamres det stadig i ulike fora om at boikott av Israels akademiske og kulturelle institusjoner vil være angrep på ytringsfriheten.

Hvilken frihet? Fortsatt frihet for Israel til å ødelegge palestinske universitet og hindre palestinernes kulturelle og akademiske frihet – uten at mottiltak settes inn?

Israel frykter den akademiske og kulturelle boikotten, som nå er under oppseiling i mange vestlige land. En slik boikott vil tvinge Israel til å møte seg selv i døra. Okkupasjonspolitikken mot palestinerne vil ikke kunne fortsette uforstyrret som hittil, når kulturell og akademisk boikott, sammen med handelsboikott, sanksjoner og deinvesteringer settes inn mot Israel.

Det er ett år siden Israel startet sine krigsforbrytelser mot Gazas sivilbefolkning. Israel er fortsatt ustraffet, mens ofrene – befolkningen i Gaza – straffes daglig. De er fortsatt innesperret på Gazastripen, avskåret fra alt vi tar som en selvfølge: tilstrekkelig vann, mat, medisiner, klær, boliger. Situasjonen der forverrer seg. Det haster å handle!

Man kan fortvile når staten Norge unnlot å stemme for behandlingen av Goldstein-rapporten. Men vi kulturarbeidere står ikke maktesløse.

Vi kan rette kulturboikott mot staten Israel. For eksempel ville en boikottaksjon mot Israels deltagelse i Grand Prix i Oslo vekke en hel verdens oppmerksomhet.