• Direktør Audun Eckhoff

    Nasjonalmuseet/Andreas Harvi

Ansettelse utsatt

Av: Cecilie Aarseth Eide

Publisert:

Utgave: 1/2010

Del: 

I januar kunne Nasjonalmuseet offentliggjøre sine nye avdelingsdirektører. Disse utgjør nå direktør Audun Eckhoffs nye lederteam.

Det vil si, brorparten av teamet. Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle bli den nye direktøren for samtidskunstavdelingen, men her nådde ingen av søkerne opp. Inntil videre skal toppdirektør Eckhoff selv fungere både som leder for Nasjonalmuseet og for avdeling for samtidskunst. Det betyr at han skal skjøtte to relativt tunge direktørstillinger, hvilket kan virke i overkant optimistisk.

Kunstmiljøet kritisk

Flere i både kunstmiljøet og mediene har reagert med forbauselse og skuffelse på utsettelsen.

– Noen av søkerne på lista står for meg som kandidater som absolutt burde være kompetente, særlig med tanke på hvem som har vært ansatt i slike stillinger før, uttrykker Ina Blom, professor i kunsthistorie ved UiO, til Klassekampen. Hun mener at man bør ta høyde for at faglig sterke kandidater ikke har hatt mulighet til å opparbeide seg tung ledererfaring. Hun påpekte videre at hun er svært skeptisk til at Eckhoff mener han har kapasitet til å fungere i stillingen samtidig som han innehar topplederjobben.

Også andre kommentatorer er kritiske til Eckhoffs nye dobbeltrolle. Redaktøren i Kunstkritikk.no, Jonas Ekeberg sier til Klassekampen at «Eckhoff ikke har kapasitet til å gjøre begge oppgavene» og mener Jon Ove Steihaug og Andrea Krogsnes var kvalifiserte søkere.

Andre er mer positive. Morten Viskum ved Vestfossen Kunstlaboratorium sier til Dagsavisen at det vitner om en sterk og klar ledelse at man lar stillingen stå ubesatt. Lotte Sandberg i Aftenposten mener at en feilansettelse nå ville være verre enn «museumsledelsens nødløsning», sett i lys av Nasjonalmuseets lemfeldige behandling av samtidskunsten.

Krevende oppgave

Billedkunst fikk utdypende svar fra Audun Eckhoff på hvorfor museumsledelsen har valgt å utsette ansettelsen.

– Hvorfor er det vanskelig å finne kvalifiserte søkere nettopp til avdeling for samtidskunst?
– Vi stiller store krav til alle avdelingsdirektørene, sier Eckhoff.
– Lederen for samtidskunsten har dessuten en krevende oppgave med hensyn til å møte hele kunstlivet i offentligheten. Internt skal denne lederen innta en aktiv og innsiktsfull posisjon overfor samtidskunsten, både nasjonalt og internasjonalt. Vedkommende må også ha betydelig retrospektiv kompetanse. Nasjonalmuseet skal ikke være noen ren kunsthall som bare viser skiftende, om enn gnistrende utstillinger. I tillegg til den helt nye kunsten skal vi også forvalte de siste tiårenes kunst med interesse og innsikt, ikke minst slik den fremtrer i vår samling. Vi tar nå en tenkepause, og håper å finne en god kandidat i neste runde. Med den solide ledergruppen, med faglig tyngde og spesialisering som vi nå får på plass, regner vi dessuten med at Nasjonalmuseets ledelse også vil bli en mer attraktiv posisjon å søke seg til enn tidligere.

– Hvilke egenskaper er man ute etter, som man ikke har funnet hos de kandidater som har søkt?
– Flere av kandidatene som søkte hadde mange av de egenskapene vi var ute etter, særlig med hensyn til selve den kunstfaglige innsikten. Grunnen til at vi går videre, er ønsket om å finne en enda mer ideell kombinasjon av dyktighet innen samtidskunst, retrospektiv kompetanse innen norsk og utenlandsk kunst, samt ledelseserfaring – og da særlig ledelse innen feltet.

– Har dere søkt hjelp hos et av de mange lederutvelgelsesbyråene?
– Nei.

– I følge pressemeldingen fra Nasjonalmuseet, skal du fungere i stillingen som avdelingsdirektør for samtidskunst inntil ny leder er på plass. I hvilken grad kan dette virke inn på din rolle som toppleder?
– Med de øvrige avdelingsdirektørene på plass, får jeg avlastning i topplederjobben. Det letter totalbelastningen en god del. Det blir nok å gjøre, men det kan også ha en gunstig effekt at topplederen representerer det kunstfaglig og kulturpolitisk viktige samtidskunstfeltet i en periode. Men på lengre sikt skal vi ha inn en samtidsdirektør, det er klart, avslutter Eckhoff.

Stillingen skal ifølge museumsledelsen utlyses igjen før året er omme. Man ønsker så mange søkere som mulig både nasjonalt og internasjonalt, og man ønsker flere kvinner inn i lederteamet.