• Fra Urs Fischer, Mark Handforth og Georg Herold, fjorårets best besøkte og mest omtalte utstilling på Kunstnernes Hus.

    Leif Gabrielsen

Doblet besøkstall ved Kunstnernes Hus

Av: Johanne Landsverk

Publisert:

Utgave: 1/2010

Del: 

Gode sponsoravtaler og høy kvalitet på utstillingene er årsaken til det gode besøkstallene ved Huset, mener styreleder Geir Harald Samuelsen.

For noen år siden haglet kritikken over Kunstnernes Hus. Det var for få egenproduserte utstillinger, og publikum sviktet. Men resultatene for 2008 og 2009 viser en sterk økning i det samlede besøkstallet på Huset.

– På våre egne produksjoner var besøkstallet i 2008 dobbelt så høyt som i 2007, forteller styreleder Geir Harald Samuelsen.

Høyere aktivitetsnivå

– Maaretta Jaukkuri ble i desember 2007 ansatt som ny kunstnerisk leder ved Huset. Kan denne økningen i besøkstall ha sammenheng med ansettelsen av Jaukkuri?
– Hennes gode kunstneriske program er én av faktorene som ligger til grunn for publikumsøkningen, mener Samuelsen.
– Men jeg vil også trekke fram sponsoravtalene som har gjort det mulig for oss å satse på høy kvalitet. I 2008 inngikk vi samarbeidsavtaler med SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) og Aabø & co. Begge avtalene varer fram til 2011, og disse sponsormidlene er øremerket utstillinger.
Dette har ført til at utstillingsbudsjettet er blitt vesentlig forbedret.

Styrelederen forteller også at aktivitetsnivået på Huset har vært høyere de siste to årene:

– Vi har gjennomført en del av de målene vi har satt oss. Vi har for eksempel hatt presentasjoner av prosjekter fra atelierprogrammet W17, vi har økt antall egenproduserte utstillinger, styrket formidlingen, og utarbeidet en ny designprofil. Økonomistyringen er forbedret, vi har opprettet et samarbeid med kritikerlaget og vi har begynt med aktiviteter for barn. Målet er å øke aktivitetsnivået enda mer, sier Samuelsen.

Under stort press

Også administrativ leder, Karianne Kampevold Sætre, trekker fram sponsormidlene som medvirkende årsak til nivåøkningen:

– Men det er likevel en utfordring å lage gode utstillinger med de økonomiske rammene vi har. Vi er hele tiden under et stort press, og vi skulle gjerne hatt flere midler, sier Kampevold Sætre.

– Men fikk ikke Kunstnernes Hus økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2010?
– Fra 2009 fikk vi en økning i budsjettet på 200 000 kroner, men det er bare snakk om en prisindeksregulering.

– Har det påvirket økonomien at restaurant Archimboldo gikk konkurs i fjor?
– Heldigvis tapte vi ikke penger på konkursen. Og nå har vi fått nye leietakere som vil drive restauranten. Vi er helt avhengige av denne leieinntekten, og ser fram til åpning av ny restaurant, sier Kampevold Sætre.

Styrelederen fortsetter

Styreleder Samuelsen er ikke i tvil om at det var et godt valg av Kunstnernes Hus å satse stort på en kunstnerisk leder:

– Jaukkuri er tilsatt på åremål som går ut i desember 2010, forteller han.

– Hva skjer med stillingen da?
– Hva som skjer etter det, er ikke bestemt, sier Samuelsen, som fra i fjor høst har vært kunststipendiat ved Kunstakademiet i Trondheim. Han vil likevel fortsette som styreleder ved Kunstnernes Hus.
– Jeg ble valgt til styreleder i 2007, og skal fortsette ut perioden fram til 2011, sier han.

Ny organisasjonsmodell

Kunstnernes Hus er en frittstående stiftelse, som forvaltes av et styre på vegne av norske billedkunstnere. Billedkunst kjenner til at styret har utarbeidet forslag til ny organisasjonsmodell og nye forskrifter for stiftelsen.

– Vi har jobbet i over ett år med forslag til revidering av vedtektene for stiftelsen Kunstnernes Hus, sier Samuelsen.

– Vil det bli store endringer i Tilsynsrådet?
– Sammensetningen og utnevnelsen av Tilsynsrådet er en av de tingene vi ønsker å endre. Men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på endringsforslagene før de er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, sier styrelederen.

Styrets forslag til nye vedtekter har vært ute på høring hos Norske Billedkunstnere (NBK) og er blitt godkjent av Tilsynsrådet.