Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 3/2007

Del: 

.

Utsmykkingsfondet skifter navn
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har skiftet navn til Kunst i offentlige rom/ Public Art Norway (KORO). Etter å ha produsert kunst for offentlige miljøer siden 1977 ser virksomheten behov for å oppdatere navnet slik at det i større grad samsvarer med virksomhetens praksis. Fondet lager ikke lenger bare utsmykkinger, det er ikke et fond og i tillegg lager det kunst for andre sammenhenger enn offentlige bygg, skriver KORO i en pressemelding.

Vibeke Jensen vant konkurransen ved IFI 2
Jensen vant konkurransen om et helhetlig konsept for elektronisk kunst i Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Vibeke Jensens forslag Trigger inkluderer flere interaktive elementer, blant annet to store lysinstallasjoner ved ett av inngangspartiene til bygget, hvor kamera vil fange opp mennesker i bevegelse som så fremstilles som skygger sammen med foranderlige fargenyanser.

Nye krefter i Stavanger
Peter S. Meyer tok nylig over direktørstolen ved Rogaland Kunstmuseum etter Erlend Høyersten. Han har tidligere vært direktør ved Esbjerg Kunstmuseum og Trapholt i Danmark. Ivar Nygaard er nylig ansatt som daglig leder i Stavanger Kunstforening. Han har tidligere vært direktør for Norsk Barnemuseum i Stavanger og markeds- og informasjonssjef ved Stavanger Museum.

Nytt nordisk kultursamarbeid
Bergljot Jonsdottir skal lede Kulturkontakt Nord, Nordisk Ministerråds nye plattform for nordisk kultursamarbeid de neste fire årene. Institusjonen har ansvaret for håndteringen av søknader fra kulturaktører i de nordiske landene samt informasjon og rådgivning til disse. Sekretariatet fungerer også som servicesenter for de nordiske kulturministrenes rammeprogrammer: mobilitets- og residensprogrammet, kunst- og kulturprogrammet og programmet for utvikling av dataspill for barn.

KHiB-nybygg redusert med 60 millioner
Da Snøhetta sommeren 2006 fikk klarsignal til å videreutvikle nybygget til Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), stilte statsråd Øystein Djupedal fire krav: Kostnadsnivået må reduseres, bygget må planlegges innenfor egne eiendomsgrenser, kostnadene til infrastruktur må begrenses og det må skaffes eksterne aktører til medvirkning av realiseringen av prosjektet. Snøhetta og KHiB har nå fått godkjent den reviderte kostnadsrammen på 750 millioner kroner. «Snøhettas reviderte skisseprosjekt har funnet en god løsning innenfor tomtegrensen, samtidig som det konseptuelle grepet fra arkitektkonkurransen er beholdt», uttaler høgskoledirektør Johan A. Haarberg i en pressemelding. Utfordringen fremover er å oppfylle kravet om å finne flere eksterne samarbeidspartnere i realiseringen av prosjektet.

Vinnere av utsmykkingskonkurranse i Vestfold
Veronika Moen, Dyveke Sanne, Helene Stub og Tine Aamodt vant den åpne konkurransen for utsmykking av nybygget som skal romme avdeling for lærerutdanning, i forbindelse med samlokaliseringen av Høgskolen i Vestfold. 104 kunstnere bidro med utkast. – Juryen har ønsket at de valgte prosjektene skal ta en tydelig plass, mentalt og/eller fysisk, i den aktive og til tider uoversiktlige situasjonen som en høgskole utgjør, heter det i en pressemelding fra KORO. Arbeidene skal etter planen stå ferdige til semesterstart høsten 2009.

Borgstrøm daglig leder i LIAF
Rickard Borgstrøm er ansatt som daglig leder ved Lofoten International Art Festival (LIAF). Han er utdannet ved Dramatiska Institutet, Stockholms Universitet og Bergen Kunsthøgskole. – Det er en svært spennende utfordring og et privilegium å få lede utviklingsarbeidet for LIAF, som har et så godt internasjonalt rykte, sier Rickard Borgstrøm. – Ved at LIAF har fått en solid grunnfinansiering gir det mulighet til arbeide langsiktig.

Kulturrådet gir Atopia 600 000
Kulturrådet støtter Atopias senter for audiovisuell kunst. De nye lokalene i Sannergata i Oslo vil blant annet inneholde visningsrom for film og video, rom for utstillinger, seminarer og diskusjonsmøter samt et rom for videoredigering. Atopias åpne visningsforum for videokunstnere og visninger av eksperimentell film vil fortsette som før. Atopia har eksistert i fire år og drives av de fem kunstnerne Farhad Kalantary, Inger Lise Hansen, Michel Pavlou, Annebeth G. Hansen og Greg Pope. – Det er svært positivt å oppleve at Kulturrådet fortsetter å støtte Atopia. De 600 000 kronene dekker store deler av Atopias utgifter i 2007. Vi håper at andre finansieringsinstanser også vil definere Atopia som viktig nok til at de vil hjelpe oss til å utvikle Atopia, sier Kalantary til Billedkunst.

Kunstnerstyrt messe i Bergen
MC-Messa fant nylig sted i Bergen og var forbeholdt kunstnerstyrte gallerier og kuratorgrupper. PrøveRommet ved BIT Teatergarasjen og kunstner- og kuratorgruppa Members Club sto bak den ikke-kommersielle messa, som var viet den stadig ekspanderende kunstnerstyrte scenen her til lands. Blant de inviterte var Bastard (Oslo), Drontheim (Trondheim), Lautom Contemporary (Oslo), Rekord (Oslo), Rakett (Bergen/Rotterdam), TAFKAG (The gallery formely known as Galuzin) (Oslo), The White Tube (Oslo) og Torpedo (Oslo). – MC-Messa vil kopiere og leke med de kommersielle kunstmessenes stil. Vi har imidlertid ikke det kommersielle aspektet, men synliggjøring og intern kommunikasjon som drivkraft og agenda, sier koordinator ved PrøveRommet, Ingrid Granum Ellestad. Dette er første gang det i Norge arrangeres en messe forbeholdt denne delen av kunstscenen. I kjølvann av messa vil Members Club og det kunstnerdrevne forlaget Ctrl+Z Publishing utgi en publikasjon om selvorganiserte initiativer. Boka vil i hovedsak fokusere på dagens kunstscene, men også inneholde bidrag hvor historiske linjer skisseres og aspekter ved tidligere kunstnerstyrte initiativer fremheves. Etter planen skal boka lanseres på PrøveRommet til høsten.

OL resulterer i budsjettkutt
Ryktene om at finansieringen av De olympiske leker i London 2012 vil gå på bekostning av bevilgninger til blant annet Art Council England ble nylig bekreftet. Regjeringen varslet for kort tid siden at ytterligere 675 millioner pund fra inntektene til The National Lottery må overføres til finansieringen av lekene, skriver Guardian. Omdisponering av lottermidlene vil føre til at Art Council England blir utsatt for et budsjettkutt på hele 112,5 millioner pund.

www.billedkunstmag.no
Den 1. juni åpner Billedkunsts nye nettsted. De aller fleste tekstene fra den aktuelle papirutgaven er her tilgjengelige elektronisk, enkelte i forkortet versjon. Via en søkefunksjon er det mulig å søke opp artikler fra tidligere utgaver av bladet. Samtlige tekster fra arkivet er tilgjengelige i full lengde. Inntil videre er tekster fra i dag og tilbake til årgang 2004 lagt ut. Flere årganger vil etter hvert bli tilgjengelige. Nettstedet er utviklet av Dragan Miletic og Michael Hsueh. Opprettelsen av nettstedet er muliggjort gjennom støtte fra Billedkunstnernes Hjelpefond og ekstra tilskudd fra Billedkunsts utgiver, NBK.

Slettemark hedres i Naustdal
Kjartan Slettemark får oppført Budeie med Kjartanroser, en fem meter høy skulptur, i heimbygda Naustdal. – Naustdal er en liten kommune preget av fraflytting og dårlig økonomi. Med Slettemarks skulptur ønsker vi å inspirere til nyskaping og nytenking, og å styrke lokal selvfølelse. Kunsten til Slettemark kan være provoserende, og jeg håper den kan få folk til å forstå at det er mulig og lov til å tenke annerledes, også på en liten plass som Naustdal, sier prosjektleder Egil Sunde i kommunen til Klassekampen.

Stor mønstring med street art
I begynnelsen av september arrangerer Nuproductions Numusic og Nuart i Stavanger. Den sistnevnte er en omfattende mønstring av street art, som vil finne sted både inne i Rogaland Kunstmuseum og ute på gata. – Norske aktører vil delta og vi får også besøk fra USA, Polen, England, Japan, Sverige, Tyskland og Frankrike, forteller koordinator ved museet, Christian Buch Hansen. I tillegg til veggmalerier, graffiti og stensil art, arrangeres workshops, filmfremvisninger og paneldebatter om street art.

Nytt galleri i Oslo
Lautom Contemporary åpnet nylig sine dører i Colletsgate 6, mellom St. Hanshaugen og Bislett. Gallerist Randi Thommesen har en bachelor i fine art fra St. Martin’s College, ulike universitetsfag og er for tiden kuratorstudent i Bergen. Åpningsutstillingen er viet Ole Sjølie og Øystein Aasan.