Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 5/2007

Del: 

.

Nytt styre i Kunstnernes Hus
Den 4. juni ble det valgt nytt styre i Kunstnernes Hus: Geir Harald Samuelsen er ny styreleder, og Torbjørn Sørensen er nestleder. Øvrige styremedlemmer er Ann Elisabeth Johansen og Paul Brand samt Tove Heggen Larsen, utnevnt av Kultur- og kirkedepartementet. Siden 1999 har styret og styrelederen vært kunstnerisk ansvarlige for utstillingsdriften. Det nye styret valgte å utlyse en nyopprettet stilling som kunstnerisk leder for institusjonen. Det var 14 søkere på listen da søknadsfristen gikk ut: Stina Högkvist, Jan Kokkin, Antonio Giromini, Tone Hansen, Janicke Iversen, Kari J. Brandtzæg, Anne Szefer Karlsen, Marianne Zamecznik, Nora Ceciliedatter Nerdrum, Power Ekroth og Elisabeth Byre. Tre søkere har ønsket å være anonyme. Ansettelsen skjer i slutten av september.

Nye professorer ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Fakultet for visuell kunst ved KHiO har ansatt to nye professorer i billedkunst: Anne Katrine Dolven med særansvar for foto, video og film og Aeron Bergmann med særansvar for lydkunst, installasjon og digital kunst. Dolven har utdannelse fra Ecole des Beaux-Arts i Aix-en-Provence og Paris og Statens Kunstakademi, mens Bergmann har mastergrad i Fine Art fra New York University og mastergrad i kunsthistorie fra University of Toronto.

Dag Aak Sveinar ny direktør i Punkt Ø
Dag Aak Sveinar er ansatt som direktør ved Punkt Ø. Han tar over etter Tor Andreas Gitlesen, som går over i en nyopprettet stilling som seniorrådgiver. Sveinar har jobbet med kuratering og kunstformidling siden 1987 i blant annet Riksutstillinger, og har siden 2005 vært direktør for Kunstmuseet KUBE i Ålesund. Sveinar tiltrer 1. oktober.

Jørn Mortensen til OCA
Jørn Mortensen, tidligere Momentum-direktør, er ansatt som assisterende direktør ved OCA. Mortensen, som kommer fra stillingen som informasjonsrådgiver i KORO (tidligere Utsmykkingsfondet), har lang erfaring og et bredt kontaktnett innen norsk kunstliv. Den nyopprettede stillingen vil innebære ansvar for en rekke av OCAs aktiviteter, som administrasjon, utvikling, PR og offentlige programmer i tett samarbeid med direktør Marta Kuzma.

Nytt styre ved KHiO
Det er valgt nytt styre i KHiO: Ida Børresen, Torunn Klemp, Geir Johnson, Tom Remlov, Mattis Herman Nyquist, Tine Semb, Kirsti Bræin, Stian Grøgaard, Merete Lingjærde og Anette Christensen. Rektor Cecilie Broch Knudsen er styreleder. Varamedlemmer er Dag Solhjell, Carl-Erik Grenness og Jonas Ekeberg. Det nye styret sitter fra 1. august 2007 til 31. juli 2011

Nybygg for KHiO
Kunnskapsdepartementet har inngått kontrakt om et byggetrinn II for KHiO på området til den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka. Byggetrinnet skal etter planen stå ferdig i januar 2010. Byggetrinn II vil omfatte 24 000 kvm og gi plass for Fakultetet for visuell kunst og Fakultetet for design. De nye lokalene vil bidra til at hele kunsthøgskolen og de om lag 550 studentene vil være samlet på ett sted. – Med nytt styre, ny rektor og nå utsiktene til nye og samlokaliserte lokaler, vil dette gi en ny giv for Kunsthøgskolen i Oslo, sier statsråd Øystein Djupedal i en pressemelding.

Ny dekan ved Fakultet for visuell kunst på KHiO
Billedkunstner Tiril Schrøder har gått inn i et midlertidig engasjement som dekan ved Fakultet for visuell kunst. Forhenværende dekan Ståle Stenslie går over i et engasjement som professor for nye medier ved samme fakultet.

Statoil og Sparebanken Øst med nye kunststipender Statoil har etablert et nytt kunststipend til støtte for unge talenter innen norsk bildende kunst. De nominerte er Bård Ask, Kim Hiorthøy, Astrid Johannesen, Jone Kvie og Camilla Løw. Stipendet består av 500 000 kroner og skal utdeles hvert annet år. Den faglige juryen ledes av kurator Sune Nordgren. Også Sparebanken Øst har etablert et kunststipend – det skal deles ut til personer eller organisasjoner bosatt i bankens geografiske virkeområde. Det skal benyttes til produksjoner, utvikling, studieopphold og etterutdanning, og er på inntil 200 000 kroner.

Torsten Andersson får Carnegie Art Award 2008
Førsteprisen på en million svenske kroner er tildelt den svenske kunstneren Torsten Andersson. «Med sitt høyst personlige billedspråk har Torsten Andersson konstant utviklet seg i løpet av et langt liv som kunstner», i følge pressemeldingen. Andrepremien på 600 000 svenske kroner går til den danske kunstneren Jesper Just, mens tredjepremien på 400 000 kroner går til danske John Kørner.

Pris til Sigmundstad
Birgitte Sigmundstad er tildelt Einar Granums kunstpris på 100 000 kroner. Sigmundstad «viser en viktig vilje til dialog omkring aktuelle samfunnsmessige tema. (…) Hennes arbeider får betrakteren til å reflektere over de enorme mengder av visuell informasjon som strømmer inn over oss i hverdagen, men som sjelden gjøres til objekt for kontemplasjon eller et forskende blikk før de forsvinner ut av bevisstheten», skriver juryen i sin begrunnelse.Juryen har bestått av professor Per Einar Granum, direktør ved Stenersenmuseeet Selene Wendt og billedkunstner Andrea Lange.

Æresmedlemmer
Knut Steen og Kjartan Slettemark er utnevnt til æresmedlemmer i Billedkunstnarane Sogn og Fjordane (BKSF). Dette skjedde i forbindelse med avduking av Steens Olav V-monument i Skjerjehamn og Slettemarks Budeia på Sanden i Naustdal. «Nyetableringane i Skjerjehamn og Naustdal er dristige investeringar i fylket si framtid. Dei er sentrale foredøme for identitetsbygging og tettstadsutvikling. Både Steen og Slettemark er utanlandsbaserte kunstnarar med sterk integritet og høge kvalitetskrav til kunsten sin», skriver May Elin Eikås Bjerk i BKSF i en pressemelding.

Museumsverter frykter for oppsigelse
70 museumsverter ved Nasjonalmuseer frykter oppsigelse, etter signaler fra ledelsen om at den vurderer å sette jobbene deres ut på anbud. Museet foretar en evaluering av sikkerhetsnivået generelt – brann, vakthold, tyveri og klimasikring – og det er i denne sammenhengen vertene har fått muntlig beskjed om at sikkerheten ikke ivaretas godt nok med dagens ordning. Direktør Allis Helleland bekrefter overfor Aftenposten at både økonomi og sikkerhet spiller inn ved valg av vaktordning.

KHiO tilfredsstiller ikke krav
NOKUT slår fast at KHiO ikke tilfredsstiller noen av de ti kriteriene som stilles til for kvalitetssikringssystemer ved norske universiteter og høyskoler, skriver Aftenposten. Kunsthøgskolen gis nå en frist på seks måneder til å forbedre systemet. – Det er helt vesentlig å presisere at NOKUTs kvalitetsvurdering ikke er en kritikk av selve studiekvaliteten. Slik jeg ser på det, er dette en mulighet til at fagmiljøene får fokus på sin refleksjon over den undervisningen de gir og det arbeidet de gjør, sier Cecilie Broch Knudsen, nyvalgt rektor ved skolen.