Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 6/2007

Del: 

.

Verdensteatret til Kina under OL
Verdensteatret deltar med installasjonen Fortellerorkestret på en utstilling i forbindelse med Beijing Olympic Games. Det eksperimentelle scenekunstkompaniet viser en helhetlig audiovisuell komposisjon av et scenebilde i kontinuerlig forandring. Fortellerorkesteret er co-produsert av Black Box Teater, og vises også på Kunstnernes Hus fram til 2. november.

Nye kunstfaglige nettsteder
www.performancekunst.no skal være en samleside for informasjon og faglig utveksling. Innholdet består av kunstnerprofiler, magasin, informasjon om aktualiteter og en oversikt over deltagere på feltet. Målet er å synliggjøre og styrke performancekunsten i Norden. Universitetet i Oslos kunstsamling er nå å finne på www.kunstsamlingen.uio.no. Siden inneholder informasjon om enkeltverk, utsmykninger og kunstløyper til UiOs uteskulpturer, og det skal bli mulig å søke i kunstsamlingens database. Dessuten har Bergens museer innen billedkunst, design og musikk åpnet en felles nettside på www.kunstmuseeneibergen.no.

Akershus kunstnersenter med prosjektrom
Kunstnersenterets inngangsparti har blitt prosjektrom, og veggen er nå dekket av et maleri i tre etasjer laget av Espen Henningsen og Lars Kjemphol. – Siden vi trenger gulvplassen til andre formål ønsker vi ikke kunst som går ut i rommet. Inngangspartiet framsto som diffust, og veggmaleriet aktiviserer betrakteren fra første øyeblikk, sier gallerileder Tor Arne Samuelsen.

Book & Hedén Festspillutstillere i 2008
Festspillene i Bergen og Bergen Kunsthall har valgt Book & Hedén som neste års utstillere. Utstillingen i kunsthallen vil bestå av en videreutvikling av et utsmykkingsprosjekt i Rena militærleir, der kunstnerne gjennom en fotoserie følger soldatene. Bildene har klare kunsthistoriske konnotasjoner, og dokumenterer det særegne militære landskapet, soldatenes forberedelser og faktiske øvelser. I tillegg vil kunstnerne vise nyproduserte verk. Book & Hedén jobber oftest i et dokumentarisk formspråk, og har gjerne en samfunnsengasjert tematikk.

Janicke Iversen ny leder av Norske tekstilkunstnere
Iversen er ansatt som daglig leder for Norske Tekstilkunstnere (NTK) og Galleri SOFT fra 1. januar 2008. Hun har tidligere arbeidet som utstillings- og formidlingsleder ved Kunstnersenteret Møre og Romsdal, og har de siste to årene drevet foretaket Kunstmanagement med base i Oslo. – Jeg forventer et konstruktivt samarbeid med styret i synliggjøringen av NTK som interesseorganisasjon. I tillegg er det viktig å satse på en god profilering av det nyetablerte Galleri SOFT, sier Iversen.

Vinneren av operautsmykking i vann kåret
Italienske Monica Bonvicini er kåret som vinner av konkurransen om å skape et kunstverk i vannet utenfor operaen. Verket Hun ligger (She lies) er en skulptur inspirert av Caspar David Friedrichs maleri Das Eismeer fra 1823-24. – Jeg deltok med et Friedrich-inspirert verk også på Venezia-biennalen i 2005. I She lies er jeg opptatt av at verket skal være et monument over endringene i Bjørvika. Refleksjonene av vann og sol i verket vil skape dramatikk, sier Bonvicini til Billedkunst.

Ny versjon av Damien Hirsts ku og kalv
Tanken som bevarer Hirsts verk på Astrup Fearnley Museet lekker, og museet kunne derfor ikke låne ut verket til Turnerprisens retrospektive utstilling i London. Hirst løste problemet ved å lage en duplikat av verket. Dette førte til reaksjoner i media, og det ble stilt spørsmål ved hva det betyr for verket om det gjentatte ganger må repareres eller byttes ut. – Vi må spørre oss selv hva vi prøver å bevare. Er det det originale objektet, eller er det kunstnerens originale idé, spør Hirst i The Guardian. Astrup Fearnley Museet mener at en ny variant kan styrke hovedverket.

Galleri Opdahl til Berlin
Galleri Opdahl har etablert seg i «Lindenhaus» ved Checkpoint Charlie sammen med ni andre gallerier. I første omgang rommer galleriet kunstnerporteføljen fra Stavanger, men skal utvide med internasjonale navn. Galleriet åpnet 27. september.

Documenta 12 godt besøkt
Utstillingen ble besøkt av 754 301 betalende gjester, en økning på 100 000 fra Documenta 11 i 2002. I tillegg var 15 537 journalister fra 52 land innom. Det ble avholdt 7635 guidede rundturer, hvorav over 1500 for skoleklasser.

Reaksjoner på karikaturer Karikaturtegninger av profeten Muhammed fremstilt som hund førte i august til demonstrasjoner i Pakistan og trusler mot den svenske kunstneren Lars Vilks. Islamister i Karachi brente en dokke forestillende Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, demonstranter i byen Lahore bar plakater med påskriften «Ned med Sverige». Avisen Nerikes Allehanda trykket karikaturen i forbindelse med en artikkel om selvsensur og religionsfrihet. Vilks hevder tegningene ikke dreier seg om rasisme, men snarere om religionskritikk, som islam ikke kan være unndratt. – Krenker man ofte nok og mye nok blir man til slutt ferdigkrenket, uttaler han til Morgenbladet. Filosof Ragnar Næss er en av flere som har uttalt seg kritisk om Vilks karikaturer. I en kommentar til Billedkunst sammenligner han Vilks med Osama Bin Laden. – Bin Laden misbruker Islam og Vilks misbruker ytringsfriheten. Begge prøver i praksis å lokke offentligheten inn i et «schismogenetic play» – et splittende spill som ikke fører noe sted hen, sier Næss.

Oslo Art Fair arrangeres til våren
Den nye kunstmessen vil etter planen finne sted den sted 28.- 30. mars i Oslo Kongressenter. I følge kunstkritikk.no kan den imidlertid bli noe utsatt på grunn av få påmeldte deltagere. Et kunstutvalg skal vurdere kunstnernes søknader for å sikre høy kvalitet, og billedkunstnere, skulptører, fotografer og gallerister kan delta. Arrangøren er magasinet Kunst for Alle.

Rydding i støtteordningene Et utvalg skal gjennomgå tilskuddsordninger på kulturfeltet. – Det skal bli mer oversiktlig for å forholde seg til støtteordningene. Et mål er at de beste kunstnerne skal få støtte, ikke de beste søknadsskriverne, sier Trond Giske. Å forenkle tildelingsprosessene, desentralisere og styrke prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunstfaglig skjønn er blant utvalgets mandat. Det skal også vurdere fordelingen mellom administrative kostnader, og midlene som faktisk blir fordelt. Lene Løken, direktør for Film&Kino, er leder for utvalget, som skal legge fram sin 1. juni 2008.

Estetiske fag positive for læring
En undersøkelse i regi av UNESCO viser at estetiske fag har positiv virkning på barns læring av basisfag. – Internasjonale undersøkelser viser at selvtilliten hos barna vokser. Bedre selvtillit gir mer positive holdninger til skolen, mindre fravær, og elevene blir bedre til å lese og skrive. Det er ikke viktig om det er rap eller opera, men om undervisningen er god. Dårlig undervisning i kulturfag har en direkte negativ effekt på barnas kreativitet og selvtillit, sier professor Anne Bamford, leder av prosjektet, i Musikk-Kultur. Resultatene bygger på forskning i 60 land.

Ytringsfrihet ved Nasjonalmuseet
Ny kommunikasjonsstrategi ved Nasjonalmuseet har vakt debatt. Direktør Allis Helleland sier til Morgenbladet at det er ledelsen som skal representere museet utad når det gjelder å kommunisere viktige prioriteringer og strategier. Men «enhver medarbeider skal selvfølgelig kunne uttale seg fritt som privatperson og i kunstfaglige spørsmål», skriver hun i et debattinnlegg i Aftenposten. Advokat Anine Kierulf hevder i debattinnlegg samme sted at museet som arbeidsgiver gjør et ulovlig inngrep i de ansattes ytringsfrihet.

Midlertidig avklaring
I fjor oppstod uklarhet mellom departementet og Norsk kulturråd angående faste tilskuddsmottakeres anledning til å søke støtte i kulturrådet. En rekke mindre virksomheter, som for eksempel UKS, baserer deler av driften på tilskudd fra kulturrådet, i tillegg til det årlige faste tilskuddet. Å miste muligheten til å søke støtte ville vanskeliggjøre driften. Nå fastslår departementet at enkelte faste mottakere fortsatt kan søke støtte, mens funksjonsdelingen mellom Norsk kulturfond og andre budsjettområder vurderes.