Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 7/2007

Del: 

.

Løw tildelt StatoilHydros kunststipend
Mottakeren av det nyopprettede kunststipendet er Camilla Løw. Prisen består av 500 000 kroner fordelt som arbeidsstipender over to år og innkjøp. Selskapet ønsker å bidra til utviklingen av unge, bildende kunstnere, og stipendet skal oppmuntre og sikre unge talenter muligheten til videre arbeid. Arbeider av de fire nominerte kunstnerne, Løw, Bård Ask, Jone Kvie og Astrid J. Johannesen, vises på Kunstnerforbundet fram til 23. desember.

Kunstmesser i Stockholm
Kunstmessen MARKET avholdes 15.-17. februar 2008 på Kunstakademiet i Stockholm. 32 gallerier fra hele Norden samles for å vise nordisk og internasjonal samtidskunst. Fra Norge deltar Galleri Opdahl og Galleri Riis. Samme helg avholdes SUPERMARKET, en internasjonal kunstnerdrevet messe. Den avholdes i Enskilda Galleriet, og har seminarer, performancer, diskusjoner og eksperimentelt samarbeid på programmet.

Nytt visningssted for Atopia
Atopia har flyttet inn i nye lokaler i Sannergata 32. – Lokalene inneholder et spesialbygd visningsrom for kino, et område for utstillinger og workshops, og utstyr for HD-redigering. Stedet er designet for å romme et nytt prosjekt kalt «Vitrine», der fire store skjermer med projeksjoner kan sees fra gata. Åpent forum vil fortsette, og vi utvikler programmer for viktige filmverk – både norske og internasjonale – som skal vises kommende år, sier Greg Pope.

Lars Gustav Midbøe ny leder i Atelier Nord
Midbøe er ansatt som både daglig og kunstnerisk leder. Han har mastergrad i fotografi, og har siden 2000 bygget opp organisasjonen Electrohype i Malmø i samarbeid med Anna Kindvall. Han har også bakgrunn som lærer og tekniker innen nye medier, videoredigering og webdesign. Avtroppende leder Atle Barcley skal utrede en kunst- og teknologisatsning i Grenland i samarbeid med Gunn Marit Christenson, etter oppdrag fra blant andre Porsgrunn Kunstforening, IKT Grenland og Klosterøya.

Norske deltakere på biennaler AiPotu, Lene Berg, Annie Anawana Haloba Hobøl og Pushwagner deltar på Sydney-biennalen, som arrangeres fra 18. juni til 7. september 2008. Den kurateres av Carolyn Christov-Bakargiev, og har tittelen «Revolutions – Forms that Turn». Pushwagner deltar også på Berlin-biennalen, som kurateres av Adam Szymczyk and Elena Filipovic. Biennalen avholdes fra 5. mai til 15. juni 2008, og 40 kunstnere deltar.

Hansen og Finborud til Henie Onstad
Tone Hansen er ansatt i en 50% stilling som kurator ved Henie Onstad kunstsenter. Hun har bakgrunn blant annet som frilanskurator og skribent, samt som arbeidende styreleder i UKS. Lars Mørck Finborud er ansatt i en 50 % stilling som musikkoordinator. I følge pressemeldingen skal han tilføre senteret en kompetanse man lenge har savnet, og bidra til at musikken igjen blir en profilert del av senterets program. Begge tiltrer 1. januar 2008.

Christer Dynna ny redaktør i bladet Kunsthåndverk
Dynna er kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som kunstkritiker og skribent. – Jeg vil presentere en større bredde i de ulike kunsthåndverkspraksisene, og gi stoffet et mer journalistisk preg, sier Dynna. – Presentasjoner av enkeltutøvere skal suppleres med flerkildesaker og mer almenne problemstillinger som fagområdene berører. Historikk og mangfold skal også reflekteres i lys av nye praksiser. Dynna tar over etter Jorunn Veiteberg, som har vært bladets redaktør i ti år.

Sørlandsutstillingen ikke til Bomuldsfabriken
Bomuldsfabriken Kunsthall vil ikke vise Sørlandsutstillingen neste år. – Utstillingen er for gammeldags i formen og blir stadig dårligere besøkt, sier direktør Harald Solberg til NRK Sørlandet. Nå skal utstillingens styre diskutere hvorvidt utstillingen skal forbli juryert eller om den bør kurateres. Man vil også se etter nye lokaler slik at utstillingen fortsatt kan vises i Arendal.

Nøst ny teatersjef ved Rogaland Teater
Arne Nøst er ansatt som ny teatersjef ved Rogaland Teater. Han var i perioden 2001-2006 styreleder i NBK, og har en allsidig bakgrunn som billedkunstner, musiker og scenograf. Han har lang erfaring fra scenografi ved en rekke norske teatre. Nøst framhever at teatrets 100 ansatte, fire scener og et budsjett på rundt 100 millioner kroner utgjør et enormt ansvar. – Men dette skaper jo også muligheter for nye uttrykksformer, forskning og eksperimentering, sier Nøst til Romsdals Budstikke. Nøst tiltrer stillingen 1. januar 2009.

Kunstsløyfe i Kvadraturen
De kunstnerstyrte galleriene for samtidskunst i Kvadraturen innleder et samarbeid kalt Kunstsløyfa i Kvadraturen. – En guide vil ha en felles omvisningsrunde omtrent en søndag per måned, og dette starter i januar, forteller koordinator Synnøve Lien ved SOFT. Omvisningen vil bli annonsert i forkant. SOFT, RAM Galleri, Tegnerforbundet, Galleri Norske Grafikere og Galleri LNM er med på samarbeidet.

Kunsthall i Porsgrunn
En kunsthall realiseres som del av det nye kulturhuset i Porsgrunn på Østre Brygge ved Porsgrunnselva. Porsgrunn kunstforening får der 277 kvm og en takhøyde på seks meter å boltre seg på. Intendant ved kunstforeningen, Andreas Rishovd, ser fram til å vise samtidskunst i større og bedre lokaler. – Kunsthallen vil gjøre byen mer attraktiv for kunstnere utenfra, sier han til Telemarksavisa. Kulturhuset vil stå ferdig i 2011.

BY THE WAY er lagt ned
BY THE WAY – galleri for samtidskunst drevet av Annette Kierulf og Ingrid Berven, er lagt ned. – Det har vært vanskelig å holde entusiasmen oppe, men det arbeides med planer om fortsatt drift med andre aktører, sier Berven etter åtte års drift på idealistisk basis. Bergen Kommune som har støttet driften økonomisk i alle disse årene skal fortsatt være interessert. – Vi er inne i diskusjoner om navneendring, hvem som er egnet som kurator og hvordan det bør drives. Min oppfatning er at navnet er godt innarbeidet og bør gå videre, sier Berven.

Nytt nettgalleri
Kunst1.no etablerer seg som nytt galleri for samtidskunst. Billedkunst, foto og kunsthåndverk av etablerte kunstnere skal vises i rullerende utstillinger. Nettgalleriets fysiske visningssted er i Sandviksveien 155, og kunsten vises etter avtale. Siden åpner i januar med Thomas Hestvold som første utstiller, deretter følger Nils Olav Bøe, Janine Magelssen og Marit Tingleff.

Drammens næringsliv støtter utsmykkingsprosjekt
I forbindelse med byens 200-årsjubileum i 2011 skal Strømsø torg utsmykkes for inntil 10 millioner kroner. Vann skal inngå som et kunstnerisk virkemiddel i verket. Ut fra en åpen internasjonal prekvalifiseringsrunde der 101 kunstnere har meldt sin interesse, skal juryen plukke ut inntil fem kunstnere til den lukkede konkurransen. Vinneren av utsmykkingsprosjektet kåres 25 april.

May Bente Aronsen vant Nordens største tekstilpris
The Nordic Award in Textiles 2007 er i følge juryen tildelt Aronsen for hennes nyskapende verk og estetiske sinnelag. Prisen består av 250 000 svenske kroner. Juryformann Rolf Danielsson ser på Aronsen som en god eksponent for det framtidsrettede i nordisk tekstilkunst, der nye materialer og tenkesett baner vei for spennende fornyelse. Aronsen er også aktuell med en stor utsmykking i det nye Litteraturhuset i Oslo, og jobber med en utsmykking til Den Norske Bank i Shanghai.

Weidemannstipendet 2007 til maler Øystein Tømmerås
I følge Ringsveen-stiftelsen uttrykker Tømmerås´ bilder temperaturen og tempoet i det urbane miljøet. Han har skapt sitt eget vibrerende billeduttrykk ved å bryte opp hovedmotivet og tilføre dette lag på lag av billedfragmenter. Stipendet ble etablert av Jacob og Anne Marie Weidemann i 2003, er på 100 000 kroner og har som formål å støtte en norsk billedkunstner som har markert seg faglig på en positiv måte.

Norske Bilder
Norske bilders salgstall lå i år på ca 2 millioner kroner. Lars Brandstrups minnefonds pris, som deles ut under utstillingen, gikk til Michael O´Donnell og Maja Nilsen, som får 50 000 kroner hver i reisestipend.

Vinner kåret til Høgskoleutsmykking
Knut Henrik Henriksen er vinneren av den lukkede konkurransen ved Høgskolen i Vestfold. Vinnerutkastet består av en blåmalt trevegg av kledningspanel som skal monteres på inngangshallens betongvegg, og som vil tåle inngangshallens aktivitetsnivå og visuelle mangfold. – Imitasjonen av en funksjonell yttervegg på et hus skaper et uventet møte mellom hjemlig og offentlig sfære, mellom funksjon og kunst. Den blå dynamiske formen gir rike assosiasjoner, og kan med sin markante tilstedeværelse få en identitetsskapende funksjon, heter det i juryuttalelsen. Seks kunstnere var invitert til å delta i konkurransen: Kristina Bræin, Ulf Verner Carlsson, Per Enoksson, Liv Tandrevold Eriksen, Else Marie Hagen og Knut Henrik Henriksen.

Hedret av kongen Per Ung, Skule Waksvik og Gunnar Danbolt er slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Ung og Waksvik for sin innsats som billedhoggere blant annet gjennom offentlige utsmykkinger, Danbolt for sin innsats som formidler av norsk og europeisk kunsthistorie og billedkunst. Dessuten er billedhogger Kristian Blystad utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som billedhogger og sine bidrag til norsk og internasjonal arkitektur.