Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

.

Vinner kåret i Bjørvika
Lars Ramberg vant konkurransen om utsmykkingen av de to ventilasjonstårnene som skal lede eksos ut av tunnelen i Bjørvika i Oslo. Bakterien Yersinia Pestis forårsaket Svartedauen, og bakteriens genetiske kode skal gjenskapes med 72 000 lysdioder. Ifølge juryen aktiviserer forslaget tårnenes slanke form, og betongutførelsen ivaretas som kvalitet i kontrast til de planlagte lyspunktene. Verket er et monument både over Svartedauen og over vår tids pest, CO2. I tillegg knyttes en annen forbindelse til dagens Bjørvika gjennom at den genetiske identifikasjonen av pestbakteriens kromosomer kalles «barcode». En jury ledet av Per Hess har vurdert de fem innleverte forslagene.

Nytt styre i KORO
Kari Metliaas er valgt til ny styreleder i KORO for perioden 2008-11. Hun er avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementets administrasjonsavdeling, og har blant annet også vært administrasjonssjef ved Den Norske Opera. Ny nestleder er professor II ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Petter T. Moshus, og nye styremedlemmer er sivilarkitekt Torunn Lein (NAL), kunsthåndverkeren Kari Dyrdal (NK) og billedkunstneren Odd Fredrik Heiberg (NBK). Nytt varamedlem er rådgiver for internasjonale studieprogram ved NTNU Rita Kumar, mens advokat Gunnar Hagen gjenoppnevnes.

Nytt om navn
Rikke Komissar er ansatt som ny daglig leder ved Akershus Kunstnersenter. Hun er cand.mag. med fagene pedagogikk, teatervitenskap og kriminologi fra Universitetet i Oslo, og har vært prosjektkoordinator for Høstutstillingen siden 2001. – Jeg har planer om å tydeliggjøre stedet som et aktivt og interessant visningssted for kunst. Stedet skal synliggjøres mer i media, og jeg vil profesjonalisere driften av senterets butikk, sier Komissar, som tiltrer i april. Asle Olsen er ansatt i NBK som ny prosjektkoordinator for Høstutstillingen. Han er utdannet fotograf, og har vært assisterende prosjektkoordinator siden 2001. – Vi ønsker å gi utstillingen ny dynamikk ved bruk av arkitektoniske løsninger, sier Olsen. – Gjennom dette håper vi å få flere etablerte kunstnere til å søke. I tillegg forenkler vi søknadsprosessen gjennom elektroniske søknadsskjemaer, og arbeider med en ny visuell profil.

Ljøgodt til Nordnorsk Kunstmuseum
Knut Ljøgodt er ansatt som ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Han er utdannet i kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet som konservator ved Nasjonalgalleriet og Nordnorsk Kunstmuseum. – Samtidskunstprofilen ved museet skal skjerpes, sier Ljøgodt. – Vi har tradisjonelt hatt en veksling mellom en historisk og en samtidskunstrettet profil, og vil fortsette denne linjen. Samtidig vil vi nå satse både på yngre kunstnere og nyere medier enn tidligere, både når det gjelder utstillinger og innkjøp til samlingen. Ljøgodt tok over stillingen etter Anne Aaserud 1. februar. Hun gikk av med pensjon etter 13 år som direktør ved museet.

Arbeidsmiljøundersøkelser på Henie-Onstad
I to arbeidsmiljøundersøkelser har de ansatte gitt uttrykk for stor misnøye med arbeidsmiljøet og ledelsen ved Henie-Onstad kunstsenter. Flere ansatte er sykmeldte eller har sagt opp. Det nye styret ved senteret tok tak i problemene i februar. – Situasjonen var et viktig tema på møtet, og det var full enighet i styret om at saken må tas tak i. Vi er nå i gang med å engasjere en person som kan hjelpe til med å forbedre situasjonen, og de ansatte er informert om at en prosess er igangsatt, sier styreleder Halvor Stenstadvold.

Stalinportrett avvist
Etter planen skulle kunstner Lene Bergs prosjekt «Stalin av Picasso, eller portrett av kvinne med bart» henge på Folketeaterbygningens fasade i ett døgn, men til tross for inngått avtale med huseier ble utstillingen stoppet av Aps partisekretær Martin Kolberg. Han mente verket var støtende, og ønsket ikke at Arbeiderpartiets lokaler skulle assosieres med despoten Stalin. Høyrebyråd Henning Warloe i Bergen ønsker portrettet dit, og vil samtidig arrangere et seminar for å informere om Stalins grusomheter. Følg debatten om Bergs prosjekt på nettstedet kunstkritikk.no.

Levekårsundersøkelsen Endelig svarprosent på arbeids- og inntektsundersøkelsen for kunstnere ble ca 40 prosent. – Vi hadde håpet på 50 prosent, men resultatet er ikke helt håpløst, sier Knut Løyland ved Telemarksforskning. –Forrige levekårsundersøkelse i 1993/94 hadde en svarprosent på 60, men da måtte man forkaste mange svar. Resultatet av undersøkelsen skal etter planen foreligge 31. mai.

Utfordringer for brennende verdenskart
Alfredo Jaars kunstinstallasjon «Requiem» inngår i Stavanger 2008-prosjektet «Nabolagshemmeligheter». Planen er at et brennende verdenskart skal stige opp av havet hver natt og brenne i fem minutter. Både lokaliseringen av installasjonen og det sikkerhetsmessige har budt på utfordringer. Det er foreløpig ikke vedtatt at prosjektet skal realiseres, og det oversendes snart politikerne for en ny beslutningsrunde.

Kritiske til innkjøp
I februar eksploderte saken om Nasjonalmuseets innkjøp av Unni Askelands kunst i norske medier. Direktør for museet, Allis Helleland, kjøpte inn verk fra Askelands utstilling på Galleri Trafo for 600 000 kroner. Hasteutvalget som vurderte det foreslåtte innkjøpet var delt i sin vurdering. Diskusjonen i mediene i etterkant av innkjøpet, handlet både om kvaliteten på Askelands kunst og om Hellelands framgangsmåte. Helleland kjøpte bildene til tross for at det ikke var et flertall for det i utvalget. – Ofte er det delte meninger, og det kreves ikke konsensus for å foreta et kjøp, sier Helleland til NRK Kulturnytt. Hun har ved to tidligere tilfeller kjøpt inn samtidskunst, av Børre Sæthre og Martin Skauen, uten at innkjøpskomiteen ble innkalt. Dette er imot museets vedtekter.

Protestbrev mot Nasjonalmuseet
En gruppe akademikere og kulturpersonligheter sendte i februar et brev til kulturminister Trond Giske, hvor de ber Kulturdepartementet ta grep for å gjenopprette Nasjonalmuseet som en vitenskapelig fungert institusjon. I brevet hevder de blant annet at museets kunstfaglige ansatte har blitt kneblet, overkjørt og tilsidesatt i en rekke saker som angår utstillinger og innkjøp. Hele ansvarsområder er nedbrutt, i særskilt grad samtidskunstfeltet. Autonomien til museets faglige ansatte er nedgradert, og faglige ledelseslinjer nedbygd. Ina Blom, førsteamanuensis i kunsthistorie og en av dem som har underskrevet brevet, sier i Klassekampen at styreleder Bjelland og direktør Helleland må gå fra sine stillinger.

Ansatte kritiserer Helleland
I februar sendte tjue faglig ansatte ved Nasjonalmuseet et brev til styreleder Christian Bjelland der de kritiserer lederstilen, personalhåndteringen og de faglige vurderingene til direktør Allis Helleland. Kort tid etter varslet Helleland de ansatte pr epost om at hun arbeider med en ny organisasjonsmodell for Nasjonalmuseet. Fagavdelingene vil igjen følge skillelinjene fra tiden før sammenslåingen: Kunsthåndverk og design, eldre kunst, moderne kunst og samtidskunst og arkitektur. – Vi ønsker å høyne det faglige nivået i organisasjonen med denne modellen, sier Helleland til Klassekampen. Men hovedvernombudet ved museet har, ifølge Morgenbladet, minst tolv klagesaker som har befatning med Hellelands lederstil liggende. De ansattes fagforeninger ber derfor ledelsen om en utsettelse av planlagte møter om omorganiseringen til klagesakene er ferdigbehandlet.

Uenighet om landsdekkende formidling
Allis Helleland ønsker å delegere ansvaret for landsdekkende formidling til regionmuseene. Tidligere medarbeidere i Riksutstillinger, nå ansatt ved Nasjonalmuseet, fikk overraskende nok denne opplysningen gjennom en artikkel i Aftenposten. – Det var en veldig sterk opplevelse å måtte lese om dette først i mediene, uten at vi som har kompetanse på dette feltet verken har blitt orientert på forhånd eller blitt tatt med på råd, sier en av fagmedarbeiderne til Dagsavisen. – Vi kan ikke akseptere at Nasjonalmuseet overdrar vandreutstillingene til regionmuseene uten at Stortinget er forespurt, sier Venstres Trine Skeid Grande til Dagasavisen. Helleland sier til samme avis at det er helt i tråd med Stortingets ønske å overføre vandreutstillingene til distriktene. Og det står eksplisitt i Stortingsmelding 48 fra 2004 at man vil vurdere muligheten for å overføre deler av vandreutstillingene til regionmuseene, sier Knut Ljøgot ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Saatchi Gallery med inkluderende nettsted
På Saatchi Gallerys nettsted, «verdens interaktive kunstgalleri», kan alle kunstnere vise arbeider gratis. – Nettsiden skal være et globalt møtested for alle som lager eller er interessert i kunst, sier galleriets talsperson Annabel Fallon, som også kan fortelle at Saatchi følger med på siden hver dag. Til nå er over 89 000 kunstnere registrert på siden, som har vel 50 millioner treff per dag. Nettstedet www.saatchy-gallery.com.uk ble opprettet i 2006, og har i disse dager kontaktet en rekke norske kunstnere.