Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 3/2008

Del: 

.

Nasjonalt videoarkiv prøves ut
Norsk kulturråd oppretter et nasjonalt arkiv for videokunst i en prøveperiode på tre år. I utprøvingsfasen skal det utvikles en konkret driftsmodell og spørsmål knyttet til utvalgskriterier, tekniske løsninger, arkivets tilgjengelighet og formidling skal drøftes. – I dag eksisterer det ingen plan, infrastruktur eller ansvarlig institusjon som sikrer en systematisk innsamling, bevaring, arkivering, distribusjon og formidling av norsk videokunst, sier Per Kvist, rådsmedlem og leder av Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk på kulturrådets nettsider. Han fremhever at store deler av den norske videokunsten gjennom 40 år står i fare for å gå tapt, og den samtidige videokunsten kan lide samme skjebne dersom det ikke blir satt i gang tiltak umiddelbart.

Birnbaum kurator for Veneziabiennalen 2009
Daniel Birnbaum er engasjert som kurator for Veneziabiennalen 2009. Han er rektor ved Staedelschule i Frankfurt, kritiker i Artforum og kurator ved Magasin 3 Stockholm Konsthall. – Det fins kunstnere som inspirerer hele generasjoner, og disse nøkkelkunstnerne er ikke alltid de mest synlige i museumsverdenen. Jeg ønsker å utforske de inspirasjonskildene som involverer flere generasjoner, og å stille ut røttene i tillegg til grenene, sier Birnbaum på Veneziabiennalens nettside.

Manifesta 7
Kuratorer for årets Manifesta er Adam Budak, Anselm Franke/Hila Peleg og medlemmene av Raqs Media Collective. Manifesta avholdes i år i regionen Trentino i Syd-Tyrol i Italia. Omlag 140 kunstnere fra ulike land deltar, og biennalen avholdes fra 19. juli til 2. november 2008.

Ny leder av Hordaland Kunstsenter
Anne Szefer Karlsen, billedkunstner og kurator, er ansatt som ny leder av Hordaland Kunstsenter. Hun har vært med på å etablere kuratorfellesskapet Curate.no og Flaggfabrikken i Bergen, og er redaktør i Ctrl+ZPublishing, et ikke-kommersielt og prosjektbasert forlag. – Jeg ønsker å synliggjøre det spennende som skjer her, og vil spesielt satse på dialoger. Vi vil også ha flere artist talks og paneldebatter for å formidle utstillingene og det som skjer rundt dem, sier Szefer Karlsen. Hun tar over etter Mari Aarre, og tiltrer stillingen 15. juni.

Mari Aarre og Bo Krister Wallström ansatt i KORO
Mari Aarre, kunsthistoriker og tidligere daglig leder ved Hordaland Kunstsenter i Bergen er ansatt som rådgiver for statlige bygg i KORO. Hun får ansvar for oppfølging av kunstprosjekter, og faglig formidling av disse. – I tillegg er jeg ansvarlig for utvikling og implementering av nytt konsulentregister; en ny ordning for rekruttering og kvalitetssikring av kunstneriske konsulenter, sier Aarre. Bo Krister Wallström, kunstner og tidligere intendant ved Bergen Kunsthall, er ansatt som seniorrådgiver ved uteromsavdelingen. – Uteromsordningen gir tilskudd til kunstprosjekter som ikke nødvendigvis er knyttet til bygg. Ordningen er ett av KOROs satsningsområder, og en av mine hovedoppgaver er å videreutvikle den, sier Wallström.

Royal Caribbean Arts Grant
Årets mottakere av stipendet var Bodil Furu, Lotte Konow Lund og Dag Erik Elgin. Kunstprisen ble i år delt ut for sjette gang, og består av stipender på 150 000 kroner. I følge juryleder Karin Hellandsjø fikk Furu stipendet for sine regisserte og iscenesatte kortfilmer, Konow Lund for bruken av tegning som et konseptuelt og relasjonelt medium, mens Elgin fikk det for bruken av optiske effekter i maleriet.

Haaken A. Christensen død
Gallerist og magister Haaken A. Christensen er død, 84 år gammel. Han startet Galleri Haaken i Oslo i 1961 og var tidlig ute med på å fremme modernistisk kunst i Norge. Jakob Weidemann, Ludvig Eikaas, Johs. Rian, Gunnar S. Gundersen og Knut Rose er blant kunstnerne Haaken hjalp fram. Galleriet vil drives videre av Haakens mangeårige medarbeidere Fredrik Nergaard og Line Obrestad.

Ny kunstskole i Trondheim
Kunstskolen på Rotvoll (KROT) i Trondheim har nå fått godkjent sin toårige fagutdanning i kunst fra høstsemesteret 2008. KROT er en videreutvikling av Forskolen som har blitt drevet av Kunstskolen på Rotvoll de siste fire årene. Den er den eneste kunstfagutdanningen i regionen.

Aashild Grana ny dekan ved Avd. for spesialisert kunst ved KHiB
Aashild Grana er ansatt som ny dekan ved Avd. for spesialisert kunst ved KHiB. Grana har bakgrunn blant annet som redaktør for tidsskriftet KUNST, daglig leder for Norske Kunstforeninger og intendant i Bergens Kunstforening. – KHiB har en stor utfordring i forhold til å utvikle seg som forskningsinstitusjon. Vi må være oppdatert på den internasjonale arenaen hva kunstutdanning angår, men kunsthøgskolens rolle i en by som Bergen er også viktig – den skal være drivhus for kunstnere og drive refleksjon omkring kunstnerisk praksis. Denne rollen er sterk i dag, men kan ytterligere styrkes, sier Grana. Hun tiltrer stillingen 1. august, og tar over etter nåværende dekan Per Kvist.

Posthusmaleri forsvunnet i Bergen
Frescomaleriet «Postens formidlere» av Rolf W. Syrdahl fra 1960-tallet prydet tidligere et gammelt posthus i Bergen. Da bygget skulle omgjøres til kjøpesenter ble maleriet tatt ned, men skulle i følge eieren oppføres igjen. Dette er nå over fire år siden. Kommunens betingelse ved salget var at verket skulle gjenoppføres, men i følge juridiske eksperter gir ikke Plan- og bygningsloven anledning til å stille slike krav. Mens kunstnerens familie etterlyser verket, sier eierne av kjøpesenteret at det er trygt bevart på et hemmelig sted. Kulturredaktør i Bergens Tidende Jan H. Landro skriver i en kommentar at det er behov for en gjennomgang av lovverket som skal beskytte immaterielle verdier, og at et klarere lovverk og langt strengere sanksjonsmidler trengs for å hindre slik kulturvandalisme.

Nytt stipend for kunstnere og kunsthåndverkere
Villa Faraldi-stipendet ble i år utdelt for første gang til glasskunstneren Ulla Mari Brantenberg. Mottageren får10 000 kroner samt tre måneders gratis atelier, bolig og utstillingslokale i Villa Faraldi i Italia. Kunstneren deltar også på landsbyens årlige kulturfestival. Stipendet skal gå til en norsk kunstner eller kunsthåndverker og deles ut hvert annet år. Det administreres av Stiftelsen Fritz Røeds minnefond. Formålet er å fremme interesse for billedkunst og kunsthåndverk gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom Norge og Italia.