Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 4/2008

Del: 

.

Minnesmerke
Den tyske stats offisielle minnesmerke over de homoseksuelle ofrene for nazistenes forfølgelser ble innviet 27. mai i Berlin. Verket Gedenkort für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen er laget av Michael Elmgreen & Ingar Dragset, som vant konkurransen om å lage minnesmerket. Verket er gjennom materialer og form en appropriasjon av Peter Eisenmanns Holocaustminnesmerke som ligger rett ved. Samtidig viser verket en filmsløyfe av to kyssende menn. Filmen ble vist på en rekke internasjonale museer og utvalgte steder i det offentlige rom i forbindelse med innvielsen.

Visningsmagasin ved Moderna Museet
Moderna Museet i Stockholm har fått et visningsmagasin for kunst. Magasinet er et lagerrom i to etasjer, og man kan bestille verk ved hjelp av en spesiallaget maskin som transporterer verkene til besøkeren. Lokalet er åpent for alle. Ideen om magasinet oppsto da museet fikk donert deler av tidligere museumsdirektør Pontus Hulténs kunstsamling. Hultén ønsket å skape nye muligheter for publikum til å komme nær og oppleve kunsten, og jobbet med dette i sin periode som direktør. Utformingen er basert på en idé av arkitekten Renzo Piano. I tillegg til Hulténs samling viser magasinet deler av donasjonene som museet har mottatt de siste årene.

Norske kunstnere til Manifesta
Knut Åsdam, Annie Anawana Haloba Hobøl og Kristina Bræin er blant de norske kunstnerne som deltar på årets Manifesta i Syd-Tyrol i Italia. Også Helen & Hard Arkitektfirma og Elisabeth Byre, som del av Konstfack Kuratorial Lab, og Espen Sommer Eide deltar. Manifesta åpner 19. juli og vises fram til 2. november.

Vestlandsutstillingen leter etter nytt visningssted
Hordaland Kunstsenter sier opp sin avtale som visningssted for Vestlandsutstillingen. I følge pressemeldingen ser ikke senteret med sitt begrensede visningsareal noen mulighet for å vise Vestlandsutstillingen på den måten utstillingen fortjener. De mener heller ikke å ha nødvendige administrative ressurser til å koordinere visning av utstillingen ved et eksternt visningssted. Ifølge koordinator for Vestlandsutstillingen, Hans Jacob Reite jobbes det nå med å finne nye lokaler for visning av utstillingen i Bergen.

Norsk paviljong ved Beijing-biennalen
Norge er, sammen med Storbritannia og Mongolia, invitert til å delta med egen paviljong på Beijing-biennalen. Den norske utstillingen er kuratert av Kunstcentralen ved Anne Wiland og Sissel Ree Schjønsby. Blant deltagerne er Sofie Berntsen, Bård Breivik, Dag Erik Elgin, May Bente Aronsen, Ole Jørgen Ness og Marte Aas. Paviljongen er muliggjort gjennom et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger, Chinese Artists Association og Norway-China Culture Exchange Center. Biennalen vises fram til 24. august.

Billedkunst på festivaler i sommer
Både Storåsfestivalen og Steinkjerfestivalen satser i år på billedkunst, i tillegg til musikk. Storås etablerer festival(i)festivalen; et program med fokus på kunstneriske utrykk og nyskaping. Blant deltagerne er Baktruppen, Kuas Dagbok fra Danmark, Mikelis Lapsa og Anders Engquist fra Sverige og The Hungry Hearts. Steinkjerfestivalen ønsker å finne nye formidlingsformer for billedkunst, slik at publikum kan møte kunsten i nye sammenhenger. Årets festivalkunstner er Päivi Laakso. Andre aktuelle navn er Vigdis Haugtrø og Johannes Fransiscus DeGier med prosjektet Trash Art, Anders Ås, Pernille Elida Fjoran og Elizabeth Kjellesvik.

Nytt galleri for samtidskunst i Bergen
Kurator Marie Nerland har startet Galleri Volt, og tar over lokalene der Annette Kierulf og Ingrid Berven drev Galleri By The Way i åtte år. Nerland er kunstner og jobber som produsent ved BIT Teatergarasjen. – Jeg ønsker å drive med tverrkunstneriske prosjekter, og vil satse på både unge og mer etablerte kunstnere, sier Nerland. – Noen utstillinger vil vises i galleriets fem vinduer, andre vil i tillegg bevege seg ut i byen og kan også inkludere performancer. Galleriet åpnet 30. mai med en utstilling av den svenske forfatteren, lyd- og billedkunstneren Johannes Heldén fra Stockholm.

Henrik Plachts malerier til fredsinstitutt i New York
Syv store malerier av Henrik Placht har fått plass i International Peace Institutes nye lokaler i New York. Bildene er en blanding av europeisk abstrakt og arabisk billedtradisjon. Ifølge Aftenposten var det FNs spesialutsending Terje Rød-Larsen som tok kontakt med Placht. – At han ringte er veldig ærefullt for meg som har jobbet med kunst og politikk i mange år. Jeg mener billedkunstnere bør engasjere seg mer i verdensssamfunnet og utvide sitt utenrikspolitiske blikk, sier Placht. – Reis ut og engasjer dere!

Arbeidsundersøkelse ved Nasjonalmuseet
Direktør Allis Helleland, styreleder Christian Bjelland og tillitsvalgt Randi Godø har i dialog med Trond Giske blitt enige om et konkret opplegg for å løse konflikten mellom ledelsen og de ansatte ved Nasjonalmuseet. En sekspunktsplan skal utgjøre en felles plattform for å løse konflikten ved museet. Et team fra Arbeidsforskningsinstituttet skal i tillegg granske arbeidsmiljøet, og en rapport skal være klar 30. juni. – Vi håper at prosessen vil avdekke problemene vi sliter med. Vi forventer at styret viser handlekraft i kjølvannet av kartleggingen og det AFI eventuelt måtte finne, sier Godø og Tom Klev i Forskerforbundet til Aftenposten.

Kuratorstudiet i Bø legges ned
Deltidsstudiet i kuratorarbeid ved Høgskolen i Telemark starter ikke opp igjen til høsten på grunn av for lave søkertall. – Vi vurderer nå om vi skal prøve å bringe det beste av studiet videre innenfor kulturstudiets bachelorutdanning, siden det kan virke som om markedet er mettet i forhold til eksisterende tilbud, sier instituttleder ved IKH ved Høgskolen i Telemark Kristian Hanto.

Ny fagskole
Torhild Ramberg studio i Steinkjer, Nord-Trøndelag, er nå blitt godkjent gjennom NOKUT som fagskole. Skolen startet for ti år siden og gir en toårig fagutdanning innen klassisk figurativ kunst, tegning og maling.

KHiB-prosjekt tildelt midler fra Forskingsrådet
Prosjektet «Kunstnarisk verdiskaping: Eit forskingsprosjekt om søppel og readymades, kunst og keramikk» ved Kunsthøgskolen i Bergen har fått tildelt midler fra programmet «Kulturell verdsetting» ved Norges Forskingsråd. Hva er søppel, og hva er kunst av søppel? Hva har materialvalget å si for statusen og verdien til et kunstverk? Dette er spørsmål prosjektet vil svare på. – Vi skal også se på hvordan institusjoner som kunsthøgskoler og museum kan forholde seg til den materialbaserte samtidskunsten når materialet ikke lenger er leire og tekstil, men søppel og readymades, sier prosjektleder Jorunn Veiteberg, professor II i en pressemelding. Foruten Veiteberg, deltar Anne Britt Ylvisaaker ved Kunstmuseene i Bergen, og Søren Kjørup, professor II ved KHiB, samt stipendiat Caroline Slotte. Prosjektet får ytterligere en stipendiatstilling knyttet til seg, og den skal lyses ut. Det er første gang forskningsrådet gir midler til kunstnerisk utviklingsarbeid. – I prosjektet «Kunstnarisk verdiskaping» inngår direkte støtte til kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom tildeling til en stipendiat i det nasjonale stipendprogrammet, sier rektor ved KHiB, Nina Malterud. – Dette er en positiv utvikling som speiler sidestillingen i loven mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Kunstnerstipend til Samuel Olou
Skien kommunes kunstnerstipend for 2008 gikk til Samuel Olou. Han er opprinnelig fra Togo/Ghana, men har deler av sin kunstneriske utdannelse fra KHiO. Han var en av initiativtakerne til organisasjonen Art in Action, hvis mål er å oppmuntre til utveksling blant internasjonale kunstnere, og å bringe kunsten tilbake til samfunnet. Kunstnerstipendet gir Olou fri leilighet i Skien i ett år, atelierplass på Klosterøya og 150 000 kr. Årets to etableringsstipend for yngre kunstnere er tildelt billedkunstner Ann Mari Aamot og teatergruppa Aldebaran.

Ny faglig leder på Kabuso
Kunsthistoriker Heidi Jaeger er ansatt som ny faglig leder på Kunsthuset Kabuso i Øystese. – Jeg ønsker å fortsette vekslingen mellom samtidskunst og eldre kunst, og mellom det lokale og det internasjonale, sier Jaeger. Kabuso vil i sommer vise utstillingen «Mystikk i sommarnatta» med verk av Nikolai Astrup, og høstens store satsing er Matthew Barneys «The Cremaster Cycle».

Kunstfagstudentene drar til Moss
Kunstfagstudentene i Oslo har aldri hatt faste lokaler for avgangsutstillingene sine og har prøvd ut nye utstillingssteder fra år til år. I år stiller avgangskullet på BA kunstfag ut i Momentum kunsthall i Moss. – Utstillingen skal ikke være noen typisk avgangsutstilling, men studentenes første møte med en profesjonell utstillingsinstitusjon, hvor studentene selv står for kurateringen, sier utstillingskoordinator Siv Hofsvang ved Punkt Ø. Fordelene ser ut til å veie opp mot ulempene mot å stille ut så langt fra Oslo sentrum. – Det er klart at vi heller skulle ønske oss Oslo som utstillingssted, men vi er alle veldig positive etter å ha sett lokalene, sier studentkontakt Tine Semb. Utstillingen vises fra 23. august til 7. september.