Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 5/2008

Del: 

.

Ringsveen åpnet som kunstnerbolig
Jacob Weidemanns hjem Ringsveen på Lillehammer er omgjort til kunstnerbolig. Tegner Sverre Malling er førstemann ut. – På Ringsveen ligger alt til rette for å kunne fordype seg i ting, og forhåpentligvis vil omgivelsene inspirere. Ringsveen er et spesielt sted med en spesiell atmosfære, sier han til GD. Stiftelsen Ringsveen vil lyse ut stedet som kunstnerbolig to ganger årlig, og billedkunstere, komponister, forfattere og andre kunstnere kan søke om opphold.

Marianne Heske tapte i rettssak
Heske kom i konflikt med selskapet Piece of Cake da de skulle overføre og forstørre videodias til glassplater for henne. Platene skulle utsmykke en bro på Ullevål sykehus. Heske hevder at selskapet har manipulert verket hennes og dermed endret det kunstneriske uttrykket, og ønsket ikke å dekke produksjonskostnadene. Etter å ha vunnet i tingretten, tapte hun i juni i lagmannsretten. Hun vurderer nå å anke til Høyesterett.

Haakens bilder gav millioner til Leger uten grenser
Gallerist og kunstsamler Haaken A. Christensen, som døde i april, testamenterte hele kunstsamlingen sin til Leger uten grenser. Perlene i samlingen, fire Picasso-malerier og et Léger-maleri, ble auksjonert bort på Sothebys i juni. Salget innbrakte 114,5 millioner til organisasjonen. Det er anslått at hele samlingen har en verdi på 200 millioner kroner. Leger uten grenser administrerer ikke samlingen, men får inntektene av alt salg.

Kunstbiennale i Trondheim
Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU i Trondheim skal undersøke forholdet mellom kunstnerpraksis, kunstutdanning og samfunn. Prosjektet «Manufacturing Today – A Five Year Survey» vil bestå av tre store internasjonale utstillinger, hvorav den første vises i utbåtbunkeren Dora høsten 2009. Kulturrådet har gitt 800 000 kroner til prøveprosjektet.

Runa Islam nominert til Turner-prisen
Islam er nominert til Turner-prisen for utstillingene hun viste ved Bergen Kunsthall og ved Nasjonalmuseet i Oslo. De andre nominerte er Mark Leckey, Goshka Macuga og Kathy Wilkes. Turner-prisen gis til en kunstner under 50 år som er født, lever eller arbeider i Storbritannia, og kunstnerne nomineres på grunnlag av en spesiell utstilling eller annen presentasjon. Prisen deles ut i desember hvert år.

Digital kunst i Kvinesdal
Utsikten kunstsenter i Kvinesdal er en nyetablert tverrkunstnerisk arena der man ønsker å utvikle spesialkompetanse på produksjon og formidling av kunst i nye medier. Gjennom prosjektet «Digitale perspektiver» etableres nå en permanent utendørs visningsarena for elektronisk kunst med høyteknologiske visningsskjermer. Senteret er knyttet til stedets hotell, og hotellets fellesarealer vil også romme kunstprosjekter. Norsk kulturråd har støttet prosjektet med 150 000 kroner.

Nyansettelser
Stein Rønning og Brandon Labelle er begge ansatt som professor II i 20%-stillinger ved Avd. kunstakademiet i Bergen. Ved Avd. for spesialisert kunst går Sissel Lillebostad inn i et åremål på seks år som koordinator for deltidsstudiet Skapende kuratorpraksis. KHiB har også fått to nye studenter gjennom Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tove Tømmerberg er tilknyttet grafikk på Avd. for spesialisert kunst, og Pedro Javier Gomez Egaña er tilknyttet Avd. kunstakademiet. Hans Hamid Rasmussen er ansatt som fagområdeansvarlig/førsteamanuensis ved tekstil, avdeling Kunstfag på KHiO, i en åremålsperiode på seks år.

Norsk biennale- og triennaledeltagelse
Lene Berg deltar på biennalen i Taipei, som vises fram til 4. januar 2009, med verket Stalin by Picasso. Biennalen forholder seg til temaer knyttet til den nyliberalistiske, kapitalistiske globaliseringen. Hans Hamid Rasmussen deltar på triennalen i Guangzhou i Kina, som vises fram til 16. november, med verket Lake. Triennalen har tittelen Farewell to Post-Colonialism. Vibeke Tandberg deltar på São Paolo-biennalen i Brasil, som varer fra 26. oktober til 6. desember, med Albert Camus, L´étranger. Multikulturalisme og samvær er sentrale stikkord.

Kunsthall i Porsgrunn
Det er nå vedtatt å inkludere en kunsthall i det nye kulturhuset i Porsgrunn, som er ventet å stå ferdig på Østre Brygge i 2012. Porsgrunn kommune vedtok i juni prosjektet, og bevilget 220 millioner kroner til det. I tillegg søkes det om statstilskudd på 40 millioner. Også Skien kommune planlegger en kunsthall i nær fremtid. – Dette kan gi oss muligheten til å samarbeide bredt i Grenlandsregionen og satse bredt på unge, ikke-kommersielle samtidskunstnere, sier Andreas Rishovd i Porsgrunn Kunstforening.

Store endringer ved Nasjonalmuseet
Allis Helleland trakk seg fra stillingen som direktør ved Nasjonalmuseet i juni etter lang tids uro. I tillegg har styret ved museet sendt et brev til Kulturdepartementet der de stiller sine plasser til disposisjon. Dette etter en endring i museets vedtekter. Departementet skal nå oppnevne tre av styrets syv medlemmer, hvorav en blir ny styreleder. I tillegg vil styret bestå av to medlemmer oppnevnt av museets ansatte, ett fra Stiftelsen Norsk Arkitekturmuseum og ett fra stiftelsen Kunstindustrimuseet.

Skinn lanserer galleri
Galleri Nord-Norge er et nytt nettsted med oversikt over utstillingsrom og produsenter i Nordland, Troms og Finnmark. Siden skal være en ressurs for utstillingsarrangører og kunstnere som vil stille ut i landsdelen, og for publikum som vil orientere seg i Nord-Norges kunstliv. Siden skal utvides til å inkludere landsdelens gallerier, museer og kunstforeninger. Se www.gallerinettverk.no