Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 6/2008

Del: 

.

Leonard Rickhard festspillutstiller i Bergen
Leonard Rickhard er valgt ut som neste års utstiller ved festspillene i Bergen. Ifølge intendant Solveig Øvstebø ved Bergen Kunsthall er Rickhard en av samtidens mest konsistente kunstnere, som evner å definere sitt eget språk og er kompromissløs i det han gjør. – Han utvikler maleriet videre, sier Øvstebø. Ifølge en utstillingsklausul skal ingen verk på utstillingen være vist tidligere. Rickhard har drevet med forberedelser i to år.

DnB NORs kunststipend 2008
Sparebankstiftelsens kunststipend på 100 000 kroner er tildelt Ellisif Hals og Susanne Skeide. Sammen med Anna S. Gudmundsdottir, Toril Johannessen, Textfukkers og Erik Tidemann ble de invitert til å delta på en stipendutstilling ved Oslo Kunstforening. Ifølge en pressemelding framhever juryen spesielt den sterke visualiteten og estetiske kompleksiteten til vinnerprosjektet. DnB NOR vil årlig, i samarbeid med Oslo Kunstforening, dele ut et stipend på 100 000 kroner til en kunstner i etableringsfasen.

Atelier Nord til Kunstnernes Hus
Atelier Nord har flyttet til Kunstnernes Hus. Det har tatt over lokalene etter OCA, i tillegg et studio som vil bli brukt som et prosjektrom til blant annet utprøving av prosjekt, workshops og visninger for publikum.

Norsk deltagelse ved biennale i Brussel
Den første biennalen for samtidskunst i Brussel finner sted fra 19. oktober 2008 til 4. januar 2009. De norske kunstnerne HC Gilje og Marius Engh er valgt ut til å delta.

Ny daglig leder ved Trøndelag Senter for Samtidskunst
Madeleine Park er ansatt som ny daglig leder ved Trøndelag Senter for Samtidskunst. Park er utdannet kunsthåndverker, og arbeider for tiden som studieleder ved kunstavdelingen ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg. Hun har blant annet bakgrunn som utstillingskoordinator ved Kunstnernes Hus i Oslo. Stillingen er en treårig åremålsstilling med mulighet for fornyelse, og Park tiltrer stillingen 1. desember 2008.

Skifte på Fotogalleriet
Leif Magne Tangen er ansatt som ny kunstnerisk leder på Fotogalleriet. Tangen jobber i dag som direktør for galleriet PIEROGI i Leipzig, og har bakgrunn som kurator og skribent. Han er ansatt for perioden 2009-2013, og tiltrer stillingen 1. januar 2009. Tangen tar over etter Ida Kierulf, som går over i en nyopprettet stilling som kurator/prosjektkoordinator ved Kunstnernes hus.

Tall fra Høstutstillingen
Årets høstutstilling ble besøkt av 32 236 personer. Det ble solgt 22 verk av 17 kunstnere til en samlet sum av 771 000 kroner, og salgstallene er de beste siden 1995.

Stipender fra stiftelse
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere deler ut stipend hvert annet år. Morten Andersen og Bente Sætrang er tildelt toårige arbeidsstipendier á 75 000 kroner per år, mens Kristin Kanter, Anne Kari Amstein, Marius Wang, Gunnveig Nerol, Espen Dietrichson, Dag Skedsmo, Martine Linge og Giske Sigmundstad har fått stipender fra 30 000 til 50 000 kroner.

Risør kommunes kunstnerstipend 2008
Billedkunstner Tone Wolfs Kalstad har fått Risør kommunes Kunstnerstipend på 125 000 kroner. Stipendiaten får disponere verksted i Risør Kunstpark i stipendperioden, som er ett år fra tildelingen, og forplikter seg til å stille ut i Risør innen tre år etter tildelingen.

Nytt nordisk kritikernettverk
Et nytt nordisk kritikernettverk er etablert. Nettverket er et samarbeid mellom nettstedene kunstkritikk.no, svenske konsten.net og danske kunsten.nu, og har fått arbeidstittelen «Network for Nordic Art Critics». Nettstedet skal, i tillegg til redaksjonelt samarbeid og bytte av tekster, fortsette diskusjonen om kunstkritikk på nettet, og arbeide for en bedre utveksling mellom kunstscenene i de tre nordiske landene. Det skal etableres en felles portal til nettstedene. Nettverket er støttet av Kulturkontakt Nord.

Moderna Museet avdeling Malmö
Malmö by etablerer, i samarbeid med Region Skåne og den svenske stat, en filial av Moderna Museet. Filialen etableres i forhenværende Rooseums lokaler, og vil øke publikums tilgang til museets kunstsamling. Moderna Museet Malmö vil ha et selvstendig utstillingsprogram i samarbeid med Moderna Museet og egne internasjonale forbindelser. Museet åpner for publikum høsten 2009.