Notiser

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

.

Gråmølna i Trondheim åpnet
I november åpnet Trondheim Kunstmuseums nye avdeling, Gråmølna. Håkon Bleken og Inger Sitter har gitt 500 kunstverk til byen, og disse vil nå bli vist permanent i de nye lokalene. I tillegg til Bleken og Sitters bilder, vil Gråmølna også inneholde verker av mange andre sentrale norske kunstnere, samt en avdeling for norsk og internasjonal samtidskunst. R. Kjeldsberg AS har støttet satsingen økonomisk. I anledning åpningen ble det første stipendet fra nyopprettede Håkon Bleken Stiftelse utdelt. I år gikk stipendet på 100 000 kroner til maleren Sverre Koren Bjertnæs. Prisen deles ut fra et fond på to millioner kroner bestyrt av Bleken selv, Ove Stokstad og Anders Dyrseth.

Brukte Munchs Skrik uten tillatelse
HAV Eiendom AS, som har ansvaret for arkitektkonkurransen om nytt Munch-museum, brukte Skrik i en festinvitasjon uten tillatelse. Administrerende direktør i HAV eiendom Eva Hagen sier til NRK Østlandssendingen at det skjedde en glipp fordi festen var arrangert av et byrå. – I våre offisielle dokumenter er vi veldig nøye på dette, sier Hagen. Munchs kunst er vernet fram til 2014, 70 år etter kunstnerens død. Oslo kommune ved Munch-museet og Munchs arvinger forvalter rettighetene, og bruken må avklares med BONO.

Manglende finansiering av Rambergs utsmykking
I februar vant Lars Ramberg konkurransen om utsmykkingen av fire eksostårn i Bjørvika. Nå strides Plan- og bygningsetaten og Statens vegvesen om finansieringen. Mens Plan- og byggningsetaten mener at vegvesenet eier tårnene og derfor må betale, sier vegvesenet at konkurransen ble avholdt på oppfordring av Plan- og bygningsetaten. – Avtalen var at vi skulle betale halvparten av konkurransen, sier Svein Røed, prosjektleder E18 Bjørvika til VG. Utformingen av verket er alt satt i gang hos firmaet Art-Tech, og Lars Ramberg og hans team venter nå på midler.

Hjelpefondet tildelte stipender
Bildende kunstneres hjelpefond feirer i år 60-årsjubileum, og deler i den anledning ut to jubileumsstipendier á 100 000 kroner. De går til kunstkritiker Harald Flor og kunstner Samir M’kadmi. Flor får stipend for å ha formidlet og økt kunnskapen om billedkunstfeltet generelt og norsk samtidskunst spesielt gjennom sitt virke som kunstkritiker. M’kadmi mottar det fordi han har bidratt til det norske kunstfeltet ved å representere, synliggjøre og åpne for kulturelt mangfold. I tillegg tildeles Ulrich Henriksens minnestipend i år Vebjørg Hagene Thoe, for hennes sterke fagpolitiske engasjement og bidrag i forbindelse med kunst og kulturlivet i Nord-Norge.

Weidemannstipendet til Hanne Lydia Kristoffersen
Årets Weidemannstipend på 100 000 kroner er tildelt Hanne Lydia Kristoffersen. Ifølge pressemeldingen har Kristoffersen gjort seg bemerket med blyanttegninger i tilnærmet fotorealistisk stil, der tema som kjønns- og identitetsproblematikk tas opp, og hun har også fokusert på vold i hjemmet, mishandlede kvinner og mediesamfunnets kvinnebilder.

Transit Art Space avvikler driften
Det private galleriet og visningsstedet Transit Art Space i Stavanger legger ned driften. Det ble etablert i 2005, og har i tillegg til å vise utstillinger av norske og internasjonale kunstnere også vært visningssted for den private samlingen Stavanger International Collection. – Galleriet har vært eid av huseieren og meg i fellesskap, sier leder Einar Børresen til Billedkunst. – Jeg ønsket å endre driften fra kombinert kunsthall og galleri til et rent kommersielt galleri, og det ønsket ikke huseier. De vil fortsette å huse Stavanger International Collection og i tillegg fungere mer som en kulturaktør, mens jeg ser meg om etter nye lokaler. Selskapet Transit fortsetter med meg som eneeier.

Kuratorer valgt til Trondheims kunstbiennale
Biennalen «Manufacturing Today» skal avholdes høsten 2009 i Trondheim. Will Bradley og Cristina Ricupero, begge med bakgrunn som kuratorer, frilansskribenter og forfattere, er valgt som kuratorer. Biennalen vil blant annet omfatte en internasjonal utstilling med unge kunstnere og en konferanse om utdanning og pedagogikk, og ett av målene er å skape grunnlag for kunnskapsproduksjon rundt dagens unge kunstnere.

Skulpturbyen Kongsberg
Kongsberg skal bli internasjonal skulpturby. Fokuset skal være å gjenspeile teknologibyen Kongsberg, og prosjektet er initiert av kommunen. Teknologirelaterte bedrifter i området inviteres til å delta. – Vi tenker oss en nær dialog mellom kunstneren og bedriften, og det er nærliggende å regne med at sluttresultatet vil reflektere en del av bedriftens identitet, sier prosjektleder Heidi Hesselberg Løken. Maaretta Jaukkuri er ansatt som kunstkurator, og hun har valgt Nomeda og Gediminas Urbonas til det første prosjektet. Målsettingen er å avduke et nytt kunstverk hvert år i fem år, og det første skal være på plass høsten 2009.

Kunstmagasinet kjøpt opp
Kunstklubben og Aktuell kunst, eid av nettauksjonsfirmaet FineArt, har kjøpt opp Kunstmagasinet. Det vil ha et opplag på 15 000 - 20 000, det vil sendes til Kunstklubbens medlemmer og selges i Narvesen. – Vi satser på flere portrettintervjuer og tematekster om kunsthistorie og arkitektur, og utgir syv nummer i året. Første nummer av det nye bladet kommer 1. februar, sier redaktør Mette Dybwad Torstensen til Billedkunst.

Må ha kontroll over samlingene
Kunsten ved eldre sykehus preges av mislighold og manglende oversikt. Nå frykter man at det samme skal skje også ved de nye sykehusene, som de siste årene har investert til sammen over 70 millioner kroner i kunst. – De som har kjøpt inn kunsten må også sørge for at den blir forvaltet og ikke ødelagt, sier Atle Faye, avdelingsdirektør ved ABM utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum til NRK Kulturnytt. Han mener sykehusene med enkle grep kan få bedre kontroll over sine samlinger. – Det er kanskje ikke naturlig at sykehusene har konservatorer i staben, men det er viktig at de samarbeider med institusjoner som har denne kompetansen – og de er over hele landet.

Bevilget midler til kunstnersenter
Olaf Ryes plass 2 skal nå rehabiliteres, og Oslo kommune har bevilget åtte millioner kroner til prosjektet. Bygget er lovet bort til kunstnerkollektivet UV5, som ønsker å lage et kunstnersenter. – Om dette stemmer, er det en veldig hyggelig nyhet. Vi er helt klare til å flytte inn så fort som mulig, sier Maria Sundby i UV5 til Aften. Bygget ble i oktober okkupert av Oslo boligaksjon, men okkupantene ble etter få dager kastet ut av politiet.

Undersøker lovligheten av avtale om Munch-katalog
I høst gav Munch-museet ut en verkskatalog over alle Munchs malerier. Kritikere mener at auksjonshusene Kaare Berntsen AS og Galleri Faurschou i København framstår som samarbeidspartnere og ikke som sponsorer i katalogen. Begge aksjonshusene står oppført på kontaktsidene til prosjektet. Bystyrerepresentant for Rødt Erling Folkvord vil nå undersøke lovligheten i avtalen. De to auksjonshusene har til sammen brukt drøyt seks millioner kroner for å ferdigstille bokverket. Arbeidet baserer seg på 40 års forskning ved Munch-museet. – Dette er en profilering av disse to private firmaene på bekostning av de som over en generasjon har lagt ned mye arbeid ved det kommunalt eide Munch-museet, sier Folkvord til NRK Kulturnytt.

Vant konkurranse
Svenskene Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson har med sitt verk Reflexions vunnet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs skulpturkonkurranse. Selskapet feirer 250-årsjubileum i 2010 og monumentet skal da stå ferdig i Museumsparken i Trondheim. – Vi fant fort ut at vi ikke ville ha et trivielt motiv med en mann på sokkel. Vi ble overbevist om at vårt virke best lot seg symbolisere av noe abstrakt, sier komitéleder Kristian Fossheim til Adresseavisa.

Anne Aaserud utnevnt til ridder
Direktør Anne Aaserud, Tromsø, er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for nordnorsk kulturliv. Hun har med sin formidlingsinnsats og ved de mange vandreutstillinger gjort kunsten og kunstnerne tilgjengelig for hele den nordnorske landsdelens befolkning. Vektlagt er også hennes engasjement og betydelige arbeidsinnsats for oppbyggingen av Nordnorsk kunstmuseum, skriver Kongehuset.

«One night only»
Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet, har startet et nytt og intimt visningssted for kunst. «One night only» vil vise en variasjon av uttrykk fra neste generasjons kunstnere i uformelle omgivelser. Åpningene er lagt til hver mandag etter Åpent forum, slik at det er lett å få med seg begge arrangementene. Åpent forum starter kl. 19.00.