• AVGARDE. Både tradisjonelle og ukonvensjonelle byrom benyttes av AVGARDE, en arena for nyskapt musikk i Bergen og omegn, som avsluttet sesongen i Tårnsalen i Bergen Kunstmuseum i mai. Ewa Jacobssons installasjon The Happy Happy Happy Leaves var ett av innslagene. Verket forener lyd, bilde og rom, og bygger på konkrete lyder og vokalelementer, samtidig som tekst og foto projiseres ut i rommet. Her Spacymoon, ett av bildene som inngår.

Notiser 3-2010

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 3/2010

Del: 

Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer av Billedkunst.

Erlend Høyersten rykker opp
Tidligere direktør for Sørlandet kunstmuseum og nåværende avdelingsdirektør for Bergen museum, Erlend G. Høyersten, er ansatt som ny direktør for Kunstmuseene i Bergen. Høyersten overtar stillingen etter nåværende direktør Anniken Thue som slutter på grunn av familiære årsaker. Høyersten tiltrer stillingen i august.

Kunstkritikk.no i ny utgave
Nettstedet kunstkritikk.no (Kunstkritikk) har oppgradert sidene sine og fått nytt innhold og nytt design. Ifølge redaktør Jonas Ekeberg skal kritikk, kommentar, essays og reflekterende intervjuer fortsatt være kjerneområdene til nettstedet. I tillegg har publikasjoner, nyheter, video og Tegneklubben fått egne områder på nettstedet. Kunstkritikk vil også utvikle et norsk og nordisk korrespondansenettverk. Den nye redaksjonen består av Heidi Bale Amundsen, Mariann Enge, Geir Haraldseth, Trude Schjeldrup Iversen, Gerd Elise Mørland og Kjetil Røed.

Tre finalister i Nasjonalmuseets arkitektkonkurranse
I arkitektkonkurransen om et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo, har juryen plukket ut tre finalister. Disse er Kleihues og Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH fra Napoli og Berlin med utkastet Forum Artis, JAJA Architects ApS fra København med utkastet Urban Transition, og Henning Larsen Architects A/S fra København med utkastet Trylleesken. Finaleutkastene er utstilt på Nasjonalmuseet frem til den 31. august. Den endelige vinneren annonseres i august.

FFF øker vederlag fra 10 000 til 30 000
Norsk fotografisk fond (NoFoFo) har bevilget 30 000 kroner i utstillingsvederlag til Fotogalleriet. Styreleder Hedevig Anker sier til Billedkunst at det ligger et tydelig politisk budskap bak økningen. – Vi gir støtten direkte til Fotogalleriet nå, for å fjerne usikkerheten omkring realiseringen av utstillingene, og for å forsikre utstillerne om at man får reell lønn for arbeidet med en utstilling. Vi håper at dette vil skape positive ringvirkninger, og også legge press på andre offentlige visningssteder, blant andre de fylkesbaserte og kommunale kunstforeningene, sier Anker.

Helleland driver Nerdrum-institutt
The Nerdrum Institute ble opprettet 1. januar i år og har blant annet som oppgave å administrere Odd Nerdrums salg og utstillingsvirksomhet. Allis Helleland er instituttets direktør for museums- og utstillingsavdelingen, og Bjørn Li og Kjell E. Wenstad har salgs- og forretningsansvar. – Vi er godt i gang med arbeidet med Odd Nerdrums livsverk, og har merket stor interesse, ikke minst fra utlandet. Ideen er at Nerdrum selv får ro til å male, mens vi skal ivareta den utadvendte virksomheten, sier Allis Helleland til Billedkunst. Mer om instituttet på hjemmesiden www.nerdruminstitute.com.

Statlig støtte øremerket kunstnerstyrte gallerier
Kulturrådet utlyser 1,5 millioner kroner til kunstnerstyrte gallerier med søknadsfrist 1. juni. Prøveordningen skal gå over tre år. Den kom i stand etter forslag fra UKS, som klarte å overbevise kulturdepartementet om hvor viktige de kunstnertstyrte galleriene er for den unge kunstscenen. På statsbudsjettet for 2010 ble det øremerket 1,5 millioner kroner til kunstnerstyrte gallerier. Kulturrådet skal forvalte pengene, men UKS vil være observatør og evaluere ordningen.

1857, nytt galleri på Grønland
1857 er et nytt kunstnerdrevet galleri, beliggende i et nedlagt trelastlager i Tøyenbekken på Grønland i Oslo. Det er drevet av Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge. Åpningsutstillingen som vises fram til 11. juni, har arbeider av Falke Pisano, Haegue Yang og Timothy Furey.

Nyansettelser ved Kunsthøgskolen i Bergen
Tidligere dekan ved avdeling kunstakademiet, Paula Crabtree, tiltrer som ny rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen i august, etter Nina Malterud. – Mens forrige rektorperiode var preget av institusjonsbygging, bør neste dreie seg om konsolidering og videreutvikling av det beste i det eksisterende, sier Crabtree i en pressemelding. Videre er Cecilia Gelin ansatt som dekan ved Avdeling kunstakademiet. Gelin har vært redaktør for kunsttidsskriftet Paletten, og direktør for Nordisk Institutt for Samtidskunst (NIFCA). Ketil Schreiner Evjen tar over som administrerende direktør etter Johan A. Haarberg. Evjen er utdannet jurist, og har vært ved Bergen Landsfengsel i 19 år, hvorav de siste ti som direktør.

Opsjonsavtale for Bondilia
Norske Billedkunstnere (NBK) har inngått en opsjonsavtale med Asker og Bærum Boligbyggelag for den uregulerte eiendommen i Bondilia i Asker som organisasjonen arvet av billedkunstneren Andreas Singdahlsen for mange år tilbake. Eiendommen ble forært med en klausul om at den kun skulle benyttes av kunstnere og komme kunstnere til gode. En stund vurderte NBK å bygge atelierer og kunstnerboliger her, men har nå undertegnet en opsjonsavtale med ABBL, om at de skal få kjøpe tomta når den er ferdigregulert i 2011. – Når salget blir realisert skal styret i NBK finne gode løsninger for hvordan pengene skal brukes i henhold til statuttene, sier NBKs daglige leder Gjert Gjertsen til Billedkunst.

Nye retningslinjer fra Fond for lyd og bilde
Ifølge de nye forskriftene for Fond for lyd og bilde, skulle det fra 1. januar i år være mulig å søke om støtte til produksjon og formidling av foto og billedkunst fra fondet. Mens billedkunst eksplisitt nevnes i forskriftene, hadde fondet inntil nylig informasjon på sine egne hjemmesider om at det ikke var mulig å søke midler som billedkunstner. – Retningslinjene på våre hjemmesider var ikke oppdaterte, og dette er nå rettet opp, opplyser Guri Skjeldal, assisterende direktør i Norsk kulturråd. Hun presiserer at man kan søke om støtte til produksjon og formidling av billedkunst, men kun til digital kunst, videokunst og fotografi. Neste søknadsfrist er 1. september.

Nytt tidsskrift for foto og ny nettside for performance
Objektiv er et nytt tidsskrift for kamerabasert kunst. Ifølge redaktør Nina Strand er det ment å være et fotogalleri i tidskriftsformat. Objektiv vil komme med to utgaver i året. På nettstedet Nordic Tantrum (www. nordictantrum.org) kan du lese om temaer som angår den nordiske kunstscenen for performancekunst. Du kan se videoer av arbeider fra nordiske performancekunstnere, og finne linker til kritikker av nordisk performancekunst og artikler om relevante tema. Redaktør er Agnes Nedregård.

BONO med ny nettside
BONO har oppdatert nettsidene sine og tilbyr nå en rekke tjenester. – Ønsker man å bruke kunst i en eller annen sammenheng kan man søke online om lisens til dette. Det kan også søkes online dersom en virksomhet ønsker en mer omfattende rammeavtale om bruk av kunst, forteller daglig leder Harald Holter til Billedkunst. Nettsiden vil også ta opp aktuelle saker på opphavsrettsområdet, samt en «spørsmål og svar»-tjeneste. – Våre nettsider retter seg i hovedsak mot kunstnerne, de som ønsker å bruke eller å videreselge kunst, og andre som ønsker informasjon om opphavsrett og billedkunst, sier Holter.

Oslo kommune ignorerer utsmykkingspålegg
Bystyret i Oslo har pålagt alle kommunale nybygg å sette av opptil fire millioner kroner til kjøp av kunst, men flere etater i kommunen følger ikke dette. Leder i bystyrets kulturkomité, Knut Even Lindsjørn (SV), mener at Oslo-folk er snytt for kunst til flere titalls mill. kroner. – Vi trenger bedre systemer som kan sikre kontroll og oppfølging rundt alle kommunal byggeprosjekter, sier Lindsjørn til Billedkunst.

Prisvinnere
Hanne Grete Einarsen mottar John Savio-stipendet, i år på 90 000 kroner. Stipendet tildeles av Bildende Kunstnernes Hjelpefond og har som formål å støtte utviklingsmulighetene for kunst med rot i samisk kultur, og skal gå til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet. Michael Elmgreen og Ingar Dragset fikk Kunstkritikerprisen for sitt kuratorarbeid med «The Collectors», vist på Veneziabiennalen i fjor. Et fremragende kunstnerisk høydepunkt i 2009, mener juryen i Norsk Kritikerlag. Og Hungry Hearts Pin-Up Band vant pris under The One Minutes Awards i Shanghai. – Det er gøy å vinne en internasjonal videokonkurranse med så mange deltagere og med en internasjonal fagjury, forteller kunstnerisk leder for Hungry Hearts, Tonje Gjevjon til Billedkunst. – Dette betyr at uttrykket vårt kommuniserer på tvers av kulturer og at mange ser kvaliteten i våre arbeider, sier hun.

Olav Orud skal lage kong Olav-statuen
Olav Orud og hans bidrag «Mann og bauta» vant konkurransen om å utforme minnesmerket over H.M. Kong Olav V ved Rådhuset i Oslo. Juryen legger til grunn at utkastet presenterer kongen med honnør og verdighet, uttrykker god personkarakteristikk og viser skulpturelle kvaliteter utover ren portrettlikhet. I underkant av 50 kunstnere leverte bidrag i konkurransen. Vinnerutkastet vil avdukes i 2011.