• Fra åpningen av den nordiske paviljongen i fjor.

    Cheryl Wing-Zi Wong

Åpner for å eksperimentere i Venezia

Av: Ruth Hege Halstensen

Publisert:

Utgave: 3/2010

Del: 

En ny avtale mellom OCA, FRAME og Moderna Museet åpner for å eksperimentere med nye utstil- lingsmodeller under Veneziabien- nalen.

De nordiske landene som samarbeider om felles paviljong i Giardini under Veneziabiennalen, har blitt enige om å åpne for en bredere presentasjon.
Ansvaret for den nasjonale paviljongen vil rullere som tidligere, men de to landene som ikke har dette ansvaret, kan etablere egne visninger i Venezia under biennalen. Billedkunst har snakket med Marthe Tveitan, senior programkoordinator ved Office for Contemporary Art (OCA), om fremtiden for den nordiske paviljongen.
– Hva innebærer den nye avtalen?
– Avtalen påvirker den nordiske paviljongen i de tre kommende Veneziabiennalene. Den gir Norge, Sverige og Finland muligheten til å organisere presentasjoner i Venezia uavhengig av hverandre, for hver utgave av biennalen.
– Hva skiller den nye ordningen fra den gamle?
– Den nye ordningen gjør det mulig for hvert av medlemmene i den nordiske komiteen å eksperimentere med presentasjonsmodeller som den forrige ordningen ikke tillot. Den åpner for mer frihet til å utforske hva nasjonal representasjon kan være innenfor rammen av biennalen, og til å eksperimentere med nye kuratoriske tilnærminger. Videre inviterer den til et større engasjement i byen Venezia, herunder samarbeid med andre lokale institusjoner.
– Hvordan vil dette skape grunnlag for nye samarbeidsformer?
– Den nye modellen vil utvide de nordiske landenes geografiske representasjon i Venezia, ettersom vi vil være tilstede både i og utenfor Giardini. Det har ikke vært tilfelle før. I norsk sammenheng kan det bety en fortsettelse av tilnærmingen til 2009-utgaven av biennalen. Utstil- lingen «The Collectors» fikk mye ros for å inkludere kunstnere fra land også utenfor Norden, og for samarbeidet mellom den nordiske og den danske paviljongen.
– Hva ser du for deg, rent konkret?
– Foran neste utgave av Venezia- biennalen kan det tenkes at denne linjen fortsettes. Vi kan jobbe med kunstnere og kulturelle produsenter fra både nordiske og ikke-nordiske land, men det er ikke en nødvendighet. Både Norge, Finland og Sverige arbeider i disse dager med å ferdigstille sine planer for biennalen i 2011, og de nøyaktige detaljene vil offentliggjøres senest i september.