• Anders Dahl Monsen, ny styreleder i UKS, mener det vil være fruktbart å ha kuratorer som medlemmer i organisasjonen.

    John Martin

Kuratorene kommer inn i varmen

Av: Line Harr Skagestad

Publisert:

Utgave: 3/2010

Del: 

For første gang kan nå kuratorer kan søke om medlemskap i UKS. – Jeg mener alle som deltar i utfor- mingen av kunstproduksjon er sidestilt, sier styrelederen Anders Dahl Monsen.

På årsmøtet i Unge Kunstneres Samfund (UKS) i mars ble det vedtatt at kuratorer kan bli medlemmer i organisasjonen.
– På hvilket grunnlag bestemte UKS at kuratorer kan søke om medlemskap?
– Vi bestemte å åpne for kuratorer fordi det føles unaturlig å fortsatt skille ut det arbeidet som de få rene kuratorene i norsk kunstliv utfører. Mange av våre medlemmer jobber allerede som kunstnere og kuratorer simultant, og mener de to fagfeltene er så nært knyttet at det vil være fruktbart å inkludere begge yrkene i organisasjonen, sier Monsen. – Mange av de daglige lederne i UKS har «bare» vært kuratorer og kunne dermed ikke være medlemmer av organisasjonen, noe som for meg ikke gir mening, tilføyer han.

Ferdige med konflikten
– Tidligere var mange kunstnere skeptiske til at andre faggrupper skulle innblandes i kunstnerorganisasjonene. Hvilke faktorer har bidratt til at holdningen nå er endret?
– Motstanden til kuratorenes innmarsj i kunstfeltet har en lang historie. Men i mine øyne er dagens unge kunstnere ferdige med konflikten, og avhengige av et gjensidig godt samarbeid for å skape en velfungerende scene.
– Er vi i ferd med å få et kunstfelt der kuratorer sidestilles med billedkunstnere, og hva blir i så fall følgene av dette?
– Jeg tror at samtidig som man ser at skillet mellom kunstner og kurator flyter ut i noen sammenhenger, er det en tydelig forskjell takket være at vi har fått en kuratorutdannelse i Norge. Jeg ser ikke på kunstfeltet som et hierarki, og mener alle som deltar i utformingen av kunstproduksjonen er sidestilte. Selvfølgelig er det viktig for kunstnere å hegne om sine kunstnerstipend, men det er også viktig å arbeide for at frilanskuratorer har muligheten til å jobbe i Norge, avslutter Monsen.

Ulike vedtekter i NBK og UKS
– Hvis UKS ønsker å ta opp kuratorer som medlemmer, ser ikke NBK at det er noe i veien for det, sier Hilde Rognskog, styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK).
– UKS er en fagorganisasjon med egne vedtekter, godkjent av NBKs sentralstyre. Så lenge kuratorene oppfyller opptakskriteriene i UKS burde det derfor ikke være noe problem.
– Vil dere vurdere å la kuratorer søke om medlemskap i NBK?
– Umiddelbart ser jeg ikke at det er noe i veien for det heller. Men det må vurderes ut ifra NBKs vedtekter som presiserer at organisasjonen er til for billedkunstnere. Det ligger også en mulig reservasjon her, for det er valgfritt for medlemmene i UKS å være medlem i NBK sentralt. NBK kan også reservere seg mot opptak av medlemmer som ikke oppfyller kravene i NBKs vedtekter. Men vi ser ikke at dette omfatter et så stort antall medlemmer at det vil bli et demokratisk problem for NBK, sier Rognskog.
– Er det aktuelt å endre NBKs vedtekter for å favne en litt større gruppe?
– Det kan eventuelt bli en sak for neste landstyremøte. Det er jo også slik at jo flere medlemmer vi er, jo sterkere vil vi bli som organisasjon. Ved en eventuell interessekonflikt vil alternativet bli at kuratorene organiserer seg i en selvstendig gruppering som kan ivareta deres interesser, avslutter Rognskog.