Snart ny stipendutstilling ?

Av: Solveig Lønmo

Publisert:

Utgave: 3/2010

Del: 

I år har stipendsøkerne for første gang blitt vurdert kun på bakgrunn av fotodokumen- tasjon, og stipendutstillingen er borte. Snart får vi kanskje se en utstilling av stipendmot- takernes arbeider istedet.

– Den første stipendutstillingen fant sted i 1932, forteller Gidsken Braadlie i Norske Billedkunstnere (NBK).
– Den ble vist i Kunstnernes Hus, som hadde åpnet to år tidligere. Utstillingen fungerte som eneste grunnlag for stipendkomiteens avgjørelser, noe den kom til å gjøre i mange år. Her til lands har vi helt siden 1863 hatt en ordning om statsstøtte til kunstnere. Den gang ble kunstnerlønn utdelt til de som av staten ble ansett som de fremste innen utøvende og skapende kunst. Hundre år senere gikk ordningen over i æreslønn og æresstipend. Samtidig ble det også opprettet arbeidsstipend som ble tildelt kunstnere på grunnlag av deres søknader.

Fra originalarbeider til dokumentasjon
Bestemmelsene for hva denne søknaden skal inneholde har forandret seg i takt med kunstnerisk praksis og teknologi.
– Frem til 1993 vurderte stipendkomiteene søkerne ut fra to originalarbeider. Men i 1993 var antallet arbeider så stort at det var nødvendig med nye vedtak. På NBKs landsmøte den høsten ble det derfor vedtatt at fremtidige søknader skulle inneholde ett originalarbeid og seks slides som dokumentasjon, forteller Braadlie.
I 2009 gikk Kulturdepartementet inn for en forandring i forskriftene. Skal ble til kan og kunstner-organisasjonene fikk selv bestemme om de ville kreve originalarbeider eller ikke. NBK valgte å be søkerne om kun dokumentasjon av arbeider for 2010. Stipendsøkernes utstilling har i år havnet på nettet, der de som ønsker å delta har kunnet vise ett bilde hver.

Stipendmottakernes utstilling?
Braadlie trekker frem mulighetene for en annen type utstilling:
– Mens stipendutstillingen ikke har kunnet gi noe godt bilde av norsk samtidskunst, vil en stipendmottaker-utstilling kunne være langt mer interessant. En arbeidsgruppe holder nå på å utvikle ideen.
– Den gamle stipendsøker-utstillingen viste alle stipendsøkere, både uprofesjonelle og profesjonelle. Den ga publikum en skjev presentasjon av kunst i Norge. En stipendmottagerutstilling vil kunne formidle hva kunstnerne selv mener er god kunst, sier Braadlie.
En arbeidsgruppe bestående av Esther Maria Bjørneboe (styret NBK), Crispin Gurholt (tidligere leder av komiteen) og Gidsken Braadlie arbeider videre med ideen.