• Gisle Harr

Kunstnere om stipendet

Av: Ruth Hege Halstensen

Publisert:

Utgave: 3/2010

Del: 

Billedkunst har spurt en rekke kunstnere som har mottatt stipend i år om hva de skal bruke pengene til og hva de arbeider kunstnerisk med for tiden.

Gisle Harr
Statens garantiinntekt

– Pengene skal brukes til å holde regningene unna og forhåpentligvis bidra til mer konsentrert jobbing. Jeg skal videreutvikle ideer jeg er i gang med, men kanskje også å ta opp igjen litt særere ting som har ligget på vent. Har hatt en del undervisnings- og konsulentjobbing ved siden av, som jo er interessant, men som kan være slitsomt når man er midt i en kunstnerisk prosess. Nå blir det kanskje litt mer kontinuitet og ikke så mange skippertak på atelieret og kanskje litt mindre kveldsjobbing til og med, og dermed mer tid til barna. Som igjen bidrar til å få litt bedre stemning i heimen. – Akkurat nå jobber jeg med et konkurranseutkast til en utsmykking.

Randi Annie Strand
Statens garantiinntekt

– Pengene skal brukes til å holde ikke- kunstnerisk lønnsarbeid på et så lavt nivå som mulig. – Jeg arbeider for tiden med to ulike prosjekter som fokuserer på blindeskrift og taktilitet som uttrykk. Begge prosjektene kan oppleves av blinde og de søker å skape en likeverdighet mellom det visuelle og det taktile. Det ene prosjektet er kunst i bokform.

Shwan Dler Qaradaki (kunstnernavn)
Statens arbeidsstipend i to år

– Jeg ønsker å bruke pengene på å undersøke mer om kortfilmprosjektet Salte Kyss som jeg søkte støtte til. – Utgangspunktet for prosjektet er interessen for asylproblematikk i Europa generelt og i Norge spesielt. Hvilken retning innvandringspolitikken føres i Norge, og hva slags konsekvenser dette får for innvandrernes selvbilde og identitet har vært en rød tråd i flere av mine arbeider.

Christina Leithe Hansen
Statens arbeidsstipend i ett år

– Jeg vil få mer tid til å arbeide med egne prosjekter, men også det kunstnerdrevne magasinet Spesial Nord. Stipendet gjør at jeg er fleksibel til å reise, og jeg vil prioritere Norden, eksempelvis Reykjavik og Helsinki. – For tiden arbeider jeg med en portrettserie, samt en bok, en visuell dagbok der jeg forsøker å sette i system opplevelsen av lengsel og begjær fra et voyeuristisk perspektiv.

Josephine Lindstrøm
Statens diversestipend

– Juryen har øremerket at beløpet skal brukes på kunst i bokform. Men jeg skal stille ut i høst og hvis jeg ikke får den utstillingsstøtten jeg håper på, så må jeg nok bruke pengene på å få laget en bra utstilling. Satser og håper på å få til begge prosjektene. – Jeg arbeider mot utstillingen i Kunstnerforbundet som åpner i slutten av oktober, og jeg jobber med nye foto og et tekstarbeid.

Liv Tandrevold Eriksen
Hjelpefondets ettårige stipend

– Jeg bruker pengene først og fremst til å leve. De erstatter en eventuell ekstrajobb ved siden av kunstneryrket. – Jobber akkurat nå med å lage en veggtegning til en utstilling på Sound of Mu som åpner den 26. mai. I tillegg jobber jeg med animasjoner og tegninger til en utstilling ved Haugesund Billedgalleri i 2011 sammen med Maren Juell Kristensen og Ingrid Toogood Hovland.