• Bik Van der Pol mener at udefinerte rom bør få sin plass i planene for Bjørvika.

    Steve Rowe

Pratsomt prosjekt

Av: Solveig Lønmo

Publisert:

Utgave: 2/2010

Del: 

Bik Van der Pol samlet en gjeng meningssterke og engasjerte stem- mer for å spekulere om fremtidens Bjørvika. Forumets innhold skal presenteres i april.

Den nederlandske kunstnerduoen Bik Van der Pol (Liesbeth Bik og Jos Van der Pol) har jobbet mye med ulike former for samarbeid og kommunikasjonsutveksling, og prosjektet «Speculation», som er ett av de tre kunstprosjektene i Common Lands, er intet unntak. – Vi inviterte med oss en gruppe mennesker fra ulike profesjoner innen samfunns- og kulturliv, som har meninger om eller på en eller annen måte er involvert i utviklingen av Bjørvika, forteller Liesbeth Bik.
– Dagen startet rundt diskusjonsbordet, og i stedet for å snakke om dagens situasjon, hoppet vi rett til fremtiden: Hvordan vil området bli brukt om tjue år, og hvordan fungerer tilgangen til de offentlige rommene? Hvordan blir bevegelsesstrømmen, og hvilke befolkningsgrupper oppholder seg der? Hvilke roller vil de planlagte institusjonene som Operaen, Deichmanske bibliotek og Munch- museet få?

Fri flyt
– Dette er åpne spørsmål med mange mulige svar, fant dere ut av noe?
– Målet var ikke å ende opp med konklusjoner. Forumet var til for fri flyt av tanker og meninger, og et rom for å tenke utenfor boksen. Deltakerne ble oppfordret til ikke å la seg styre for mye av sin profesjonelle posisjon eller institusjonene de kom fra, og heller snakke ut fra umiddelbare innskytelser. For å få til dette, var dagen lagt opp med ulike settinger; vi gikk fra møterommet i høyhuset til en prom- enade langs havna, og spiste middag sammen. Slik ble vi godt kjent, og oppnådde en stemning av tillit. Varigheten i spekulasjonen ble også viktig, den varte fra klokka 11 til 23. Det er ikke så ofte man har muligheten til å snakke så lenge sammen.
– Nettopp det at svarene ikke er så viktige, er kanskje det som skiller kunstprosjektet fra et sosiologisk eller sosialantropologisk prosjekt?
– Ja, vi opererer uten på forhånd formulerte hypoteser, og har derfor ikke noe definert utgangspunkt vi ønsker å teste. Vår konklusjon behøver ikke defineres av vitenskap, og som kunstnere er vi frie til å bestemme hva vi skal gjøre med materialet, sier Bik.

Bør materialiseres
Karl Fredrik Tangen er førstelektor ved Oslo Markedshøyskole, og var en av deltakerne i Bik Van der Pols «Speculation». Han var invitert blant annet på bakgrunn av sine kritiske uttalelser om Bjørvika-utviklingen i Dagens Næringsliv.
– Hvordan opplevde du seminardagen?
– Dagen i seg selv var interessant og morsom. Vi var en gjeng med meningssterke og snakkesalige folk som skulle prate sammen fra morgen til kveld. Fra mitt ståsted er det underlig at dette skal bli til kunst, og jeg er spent på hva som skjer videre. Noe må jo komme ut av det, spre seg, hvis ikke blir jo vår innsats usynlig. Flere av oss som deltok har som jobb å ytre oss og mene om ting. Denne dagen jobbet vi gratis – og for hvem? Jeg ble med på dette fordi forespørselen kom fra kunsten.
– Så du hadde ikke blitt med på dette dersom det var utbyggerne som spurte?
– Ikke gratis. Så, ettersom det jo er Bjørvika Utvikling som arrangerte prosjektet som igjen arrangerte seminaret, er jeg på sett og vis utnyttet som fagperson. Som innbygger av Oslo by er jeg ikke fornøyd med Bjørvika-planene; allmennheten hind- res tilgang til området ved at man må betale i dyre dommer, enten i form av dyre kaffekopper eller skyhøye boligpriser. Spekulasjonsdagen var et fint forum for å få snakket om mange slike ting, og sånn sett var den terapeutisk. Men dagen er som sagt nødt til å materialisere seg på noen måte for at dette skal virke meningsfullt, mener Tangen.

Møte med allmennheten
For tiden jobber kunstnerduoen med å transkribere diskusjonene fra spekula- sjonsdagen til tekst. De kommer til Oslo i april for å presentere prosjektet.
– Som en forlengelse av meningsutvekslingen, ønsker vi å presentere utsagn og innhold fra seminaret for folk som beveger seg i nærheten av Bjørvika. Gangbroen fra jernbanestasjonsområdet over til Opera-allmenningen er et aktuelt sted for dette. Både nedskrevet og opplest tekst vil kunne formidle innholdet i spekulasjonene, og publikum blir konfrontert med mulige utfall av planene for utviklingen av området. Forventninger blir konkretisert, og kritiske holdninger kan modereres eller styrkes, sier Liesbeth Bik.
– Har dere selv en konkret forventning til utformingen av de offentlige rommene i Bjørvika?
– Vi tror blant annet at å la noen av plassene være åpne og udefinerte, vil være lurt. Byplanleggere kan umulig ha full evne til å forutsi morgendagens behov, eller hva kommende generasjoner ønsker. Udefinerte rom, der uventet adferd og ukontrollerte handlinger kan tillates, bør få sin plass i planene, avslutter Bik Van der Pol.