• Between, a Hard Place av Pete Fleming består av ca 400 sider innbundet i stein. Boken finnes i ett eksemplar og har fått isbn-kode.

    Fleming

Boka som visningsrom

Av: Trine Thorbjørnsen og...

Publisert:

Utgave: 4/2010

Del: 

Unge og uetablerte kunstnerne bruker boklansering for å spre kunsten sin. Internett og billig teknologi holder produksjonskostnader lave og gjør det stadig enklere å realisere slike prosjekter.

I 2007 opprettet billedkunstner Kjersti Solbakken og partneren Andreas Johannesen Delsett Feil forlag fordi de ønsket «å publisere kunst».

– Vi ønsker å være et uavhengig mobilt visningsrom som kan bidra til å styrke visningsmulighetene for flere kunstnere. Vi initierer kunstprosjekter som ikke ville eksistert uten oss, sier Solbakken.


Ville gi ut kunst

– Hvor fikk dere ideen til å starte et forlag?
– Vi var i utgangspunktet inspirert av venner som drev plateselskap og så potensialet med å jobbe med en slik distribusjonstankegang, det gjør at man gjerne når ut til et helt annet publikum. Vi ville gi ut kunst. Vi visste vel ikke helt hvor langt det ville gå. Forlaget har nå vokst og fungerer mer som et visningsrom enn et tradisjonelt forlag, men vi fokuserer altså fremdeles på å jobbe med publikasjoner. Vi har en veldig variert rolle; på den ene siden er vi kuratorer eller produsenter, samtidig som vi jobber med alle andre ledd i produksjonen.
– Distribusjonen tilpasser vi hvert enkelt prosjekt. Ett produkt kan egne seg i bokhandler, et annet i designbutikker. Vi er drevet av «gjør det selv»-tankegangen. Når man gjør det selv, er det også lett å gjøre alle feilene – man må gå den tungvinte veien. Det er på en måte bra, da lærer man det ordentlig. Men gjennom Tekstallianse, hvor vi er medarrangører, har vi knyttet nettverk til andre som driver med liknende initiativer og får utvekslet erfaringer.


Leker med formater

– Det skjer noe i spillet mellom de etablerte formatene og prosjektene dere utgir. Hva er det som oppstår?
– Vi leker med etablerte begreper og formater. Det fører til at vi havner mellom veldig mange stoler hele tiden. Vi ser på det som vår styrke, samtidig kan det være problematisk i flere tilfeller. Spesielt i forhold til støtteordningene som finnes. Og i og med at vi ikke jobber med vanlige formater for bokproduksjon, er det vanskelig å bli innkjøpt for eksempel av innkjøpsordningen.

– Som dere skriver på nettsida, betegner «feil» en uoverensstemmelse mellom noe og enten sannheten, eller en vedtatt standard. Og flere av kunstneren dere har utgitt arbeider av, spiller på forventningene til etablerte formater som bok, postkort, plakat, tegneserie. Hvordan oppstår arbeidene?
– Vi tar oftest kontakt med kunstnere vi liker og kommer ofte med noen mer eller mindre konkrete ideer. Noen ganger er vi tilstede gjennom hele prosessen i svært stor grad, når kunstnerne ønsker og trenger det. Andre ganger ender vi opp et helt annet sted enn det vi forutså, og kunstnerene får siste ordet. Det handler om å skape muligheter og et fritt rom for eksperimentering hvor man kan utveksle ideer og jobbe frem gode kunstprosjekter.
– Pete Fleming kom selv til oss med «steinboka» Between, a hard place, og var veldig ivrig på å få gitt den ut. Den er omtrent uleselig, steinene er så tunge at man må være flere for å løfte coveret. Samtidig er det jo en bok, og Nasjonalbiblioteket er da forpliktet til å ta den inn. Fleming ville ha isbn-kode på boka, og det ordnet vi. Men biblioteket ville fortsatt ikke ha den. Historien blir til underveis, og boka handler på en måte om denne prosessen også.


Mellom to stoler

Whatever it is, it is pulling us away er et ferskt publiseringsprosjekt med tegningene til Sara Elstad Rehnlund og Susanne Quist. Etter utstilling på galleri One Night Only i Oslo, ønsket de å få trykket tegningene sine og tok kontakt med Feil Forlag.

– Vi synes det er spennende at Feil Forlag jobber med prosjekter som havner mellom to stoler som publikasjonen vår på en måte gjør. Den er en mellomting mellom katalog, artist book, bok og fanzine. Vi valgte et lite opplag på 70 eksemplarer fordi vi ønsket at den skulle være mer spesiell, litt eksklusiv. Publikasjonen havner i hjemmene til folk, tas frem av og til. Muligens blir den vist til venner, muligens blir den gitt bort i gave. Det er fint å tenke på at publikasjonen lever sitt eget liv der ute, sier Elstad Rehnlund.

Tegningene viser menneskefigurer som befinner seg i situasjoner de ikke har kontroll over.

– Det kan være en person som er låst fast i en bevegelse som gjentar seg, kroppsdeler som muterer og deler seg opp i flere biter, eller forstyrrende elementer som skaper en uklarhet rundt kroppens funksjoner. Vi er interesserte i hva som skjer når kroppslige gester blir tatt ut av sin kontekst og tømt for sin umiddelbare betydning.