• For å se utstillingen av Ernesto Neto på Astrup Fearnley Museet, må du betale 60 kroner i inngangsbillett. Neto: While nothing happens (detalj), 2008. Foto: Giorgio Benni. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren, Tanya Bonakdar Gallery, New York og Galeria Fortes Vilaça, São Paulo.

Kulturmomsens konsekvenser

Av: Line Harr Skagestad

Publisert:

Utgave: 5/2010

Del: 

Det er ikke lenger gratis å komme inn på Astrup Fearnley. For å få full fradragsrett på innkjøp av varer må museet ha billettinntekter. – Det ser ut som våre besøkende har forstå- else for at vi tar inngangspenger igjen, forteller direktør Gunnar Kvaran.

Fra den 1. juli i år ble det innført et nytt regelverk for merverdiavgift på kultur- og idrettsområdet. Kultur- institusjoner som har billettinntekter er pålagt en avgiftsplikt med laveste prosentsats mot at de får avgiftslette på innkjøp av varer. Paradoksalt nok kan det både medføre bedre utstillingsproduksjoner og færre besøkende.

Museer, gallerier, opplevelses- sentre og fornøyelsesparker omfattes av den såkalte kulturmomsreformen. Institusjonene må i utgangspunktet ha billettinntekter og være registrerte i merverdiavgifts-registeret. At gallerier er nevnt i denne sammenhengen kan virke noe misvisende, ettersom det sjelden koster noe å komme inn på et galleri. Kulturmomsen har derfor ingen betydning for de aller fleste av dem.

For de museene som har hatt gratis adgang blir problemstillingen også mer innviklet, fordi åtte prosent av billettinntektene, ifølge det nye regelverket, skal være avgiftspliktig. Til gjengjeld vil de aktuelle museene og kulturinstitusjonene få full fradragsrett på innkjøp av varer. De som fortsetter med gratis adgang vil med andre ord gå glipp av en betydelig avgiftslette.

Flere besøkende og økte inntekter

De som har besøkt Astrup Fearnley Museet for Moderne kunst etter at det nye regelverket trådte i kraft har allerede merket konsekvensene av kulturmomsreformen.

– Det ser ut som våre besøkende har forståelse for at vi tar inngangs- penger igjen, forteller direktør Gunnar Kvaran.

– Har dere merket noen endringer i besøkstallet siden 1. juli?
– Nei, vi har faktisk litt bedre besøk i år enn i fjor.

I dag koster det 60 kroner å komme inn på Astrup Fearnley Museet, som også tilbyr et årlig medlemskap på 200 kroner for dem som besøker museet jevnlig. Hvorvidt museet vil tape popularitet som følge av inngangs- pengene, gjenstår å se.

Fortsetter som før

– Vi har lagt moms på inngangs- billetten, men har ikke økt prisen. I stedet reduserer vi egen inntjening på billettene. For oss er den største forskjellen at vi nå får avgiftslette på våre innkjøp, sier administrasjonsleder ved Preus Museum i Horten, Astrid Roberg.

– Har kulturmomsen noen negative konsekvenser for dere?
– Nei, den har ingen negative konsekvenser for oss, snarere motsatt. I tillegg til fradragsretten blir det mye enklere å administrere regnskapet nå, sier Roberg.

Munch-museet, Vigelandsmuseet og Stenersenmuseet som tilhører Oslo kommune, vil foreløpig fortsette som før med gratis adgang i vinterhalvåret og inngangspenger i sommerhalvåret.

– I motsetning til Astrup Fearnley Museet er vi en del av Kulturetaten og gjør det våre overordnede bestemmer. Vi avventer situasjonen, men har foreløpig ikke fått noen signaler som tyder på at vi skal innføre inngangspenger i vinterhalvåret, sier direktør ved Vigelandsmuseet, Jarle Strømodden.

Temporære billettinntekter

Hos Nasjonalmuseet er det heller ingen forandringer siden kulturmoms- reformen ble innført.

– Nasjonalmuseet er i dialog med Kulturdepartementet vedrørende konsekvensene av kulturmomsen for museet, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon ved Nasjonalmuseet, Jean-Yves Gallardo.

– Inntil videre fortsetter vi med gratis adgang for de permanente samlingene og for de fleste temporære utstillingene. Nasjonalmuseets strategi så langt har vært å kun ta betalt for adgang til en eller to årlige utstillinger som er spesielt kostbare. Dette kan eksempelvis være utstillinger som museet låner fra utlandet, der det er store kostnader forbundet med transport og forsikring. For inneværende år planlegges en stor utstilling til høsten på Nasjonalgalleriet, «Sakrale skatter fra Kreml», i samarbeid med Kreml- museene i Moskva. For denne utstillingen vil Nasjonalmuseet ta inngangspenger, forteller han.

Reformen gir og tar

Billedkunst kontaktet Finansdepartementet (FD) for å avklare hvordan de nye reglene forholder seg til temporære billettinntekter.

– For å komme innenfor det nye regelverket må man ha billettinntekter og være registrert i Merverdiavgifts- registeret. Hva som vil gi fradragsrett må vurderes konkret og baseres på de alminnelige fradragsbestemmelsene. Museer som tar inngangspenger til kun temporære utstillinger vil ha fradragsrett for innkjøp som er til bruk i den temporære utstillingen og også delvis fradragsrett for felles- anskaffelser som strøm og liknende utgifter i den aktuelle perioden, sier Lill-Solrun Ryddheim Dahlin i FD.