• Agnete Haaland mener det viktigste ved en stortingsmelding er muligheten for å gi innspill til departementet. Her fra et møte med Anniken Huitfeldt i vår. Foto: Trygve Indrelid/Scanpix

Kunstnerne forventer bedre levekår

Av: Trine Thorbjørnsen

Publisert:

Utgave: 5/2010

Del: 

Den nye stortingsmeldingen for det visuelle kunstfeltet skal være klar høsten 2011. Nå har kunstner- organisasjonene høye forventnin- ger til konkrete tiltak.

– Vi har ikke hatt en god prinsipiell diskusjon om hvordan vi skal bruke pengene innenfor det visuelle kunstfeltet, og når vi skal styrke kulturen i årene som kommer så må vi være bevisste hvordan pengene brukes, sa Anniken Huitfeldt til NRK Dagsnytt da hun annonserte den nye Stortingsmeldingen før sommeren.

Nye og bedre honorarordninger

Styreleder i NBK, Hilde Rognskog er glad for at KD og regjeringen har lyttet til kunstnerorganisasjonenes innspill og forventer at regjeringen ser nærmere på hvordan man kan utvikle og styrke kunstnernes inntektskilder.

– Funnene i Levekårsunder- søkelsen fra 2006 viser at billedkunstnerne kommer svært dårlig ut. Vi ønsker at Stortingsmeldingen blant annet skal evaluere utstillings- vederlagsordningen, og se den i sammenheng med de andre støtteordningene som finnes. Vi må tenke nytt omkring hvordan kunstnerne kan kompenseres for det arbeidet de faktisk gjør gjennom bedre honorarordninger. Vi mener også at det må bli sett nærmere på forholdet mellom innkjøps- og produksjons- praksis. I tillegg forventer vi en refleksjon omkring eksisterende og nye kunstpraksiser i dag, som internasjonalisering og bevaring av nye kunstuttrykk som video og performance.

– En Stortingsmelding bør vise tydelig hva regjeringen ønsker med det visuelle kunstfeltet, slik at vi som kunstnerorganisasjon kan være med på å påvirke politikken. Vårt mål er jo først og fremst å bedre levekårene til kunstnerne, noe som så langt samsvarer med signalene fra kulturministeren, sier Rognskog.

Viktig med innspill

Men hvilken innvirkning vil en stortingsmelding ha? Leder i Norsk skuespillerforbund, Agnete Haaland, mener Stortingsmeldingen Bak kulissene (2007-2008) var viktig for å fokusere på tiltak som kunne styrke og heve scenekunst.

– Det viktigste er kanskje muligheten for å gi innspill til departementet. Før meldingen etter- lyste departementet og daværende kulturminister Trond Giske gode innspill til for eksempel produksjons- siden, formidling, stipendordninger, mangfold og likestilling. Det førte blant annet til teateralliansen, en ny og alternativ ansettelsesform for frilansarbeidere. Teater Innlandet er også en synlig følge av diskusjonen mellom kunstnerorganisasjonene og departementet. Giske stilte konkrete spørsmål om hvilke regioner i landet som ikke hadde teater, og fikk svar fra oss med tall og statistikker, sier Haaland.

Lite forpliktende

Forbundsleder i Dramatikerforbundet, Gunnar Germundson, er enig i at selve utarbeidelsen av en Stortingsmelding er det viktigste. Meldingen i seg selv er bare en oppsummering av det arbeidet som allerede er gjort og er lite forpliktende som ferdig dokument.

– Arbeidet med Dramatikkens hus ble for eksempel påbegynt allerede i 2004. Da meldingen kom, jublet alle. Men det var i forberedelsene og i arbeidsutvalget argumentene for prosjektet ble meislet ut. Det hyggelige var at Kulturkomiteen var veldig fornøyd og at det var enighet om prosjektet på tvers av politiske partier.

– Også retorisk er dette arbeidet viktig. Uttrykket «ikke nevnt, glemt» kan bli en realitet, og da må man vente helt til neste Stortingsmelding, sier Germundson.