Notiser 5/2010

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 5/2010

Del: 

Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer av Billedkunst.

Omstridt valg av Munch-direktør
Tidligere direktør for Den Nye Opera i Bergen og styreleder for Ultima, Stein Olav Henrichsen, er ny direktør for det nye Munch-museet. Oslo kommune ansatte ham til tross for hans manglende kunstfaglige bakgrunn. Henrichsen søkte heller ikke, men ble hentet inn av hodejegere. Flere innen kunstfeltet har reagert negativt på ansettelsen, og kritikken dreier seg om mangel på viktig kompetanse i en svært synlig stilling både nasjonalt og internasjonalt. Henrichsen har uttalt til Klassekampen at han som leder vil sørge for at museet har solid kunstfaglig legitimitet. – Jeg oppfatter at kritikken av meg dels er en reell bekymring for Munch-samlingen og bevaringen av arven etter ham, og dels kunsthistorikernes beskyttelse av egen profesjon, sier han.

Kaviarfabrikken blir visningssted og atelier
Kaviarfabrikken i Henningsvær skal restaureres og brukes som visningssted og atelier. Lokalene skal etter planen deles i tre: en del der Rune Johansen skal stille ut fast, en del med skiftende utstillinger for nasjonale og internasjonale kunstnere, og en atelierdel hvor kunstnere kan bo i kortere perioder. Eieren Venke Hoff står for restaureringen, i tett samarbeid med fylkeskulturvernsjefen og Element Arkitekter. – Vi har allerede satt opp skilt med «The Caviarfactory opens 2012», og har prøvd oss med en utstilling i sommer med gatekunstduoen Dolk og Pøbel, som var svært vellykket, sier Venke Hoff til Billedkunst. Prosjektet har mottatt støtte på 500 000 kroner fra Norsk Kulturminnefond og 500 000 fra Nordland fylkeskommune.

Kunstskole i Karasjok endelig godkjent
Samisk Kunstneres Forbund (SDS) har siden 1980 kjempet for å få kunstskolen i Karasjok godkjent etter privatskoleloven. Etter 30 års kamp starter kunstskolen høsten 2011. Kunstskolen har vært en stiftelse siden 2004, og rektor Dag Nyberg jobber i disse dager med å søke om bevilgninger til skolen. – Vi trenger oppstartskapital, og dessuten er skolelokalet under kommunal restaurering, så alt interiør må bestilles. Det er mye jobb, men vi kommer i mål til skolen starter, sier Nyberg til Billedkunst. De vil ta i mot søknader fra mars og ha inntak i mai. – Vi skal også ansette ytterligere to personer innen skolestart. Skolen skal ha en liten stab samt profesjonelle kunstnere som gjestelærere, sier han.

Vito Acconcis kunstprosjekt avlyst?
Etter en budsjettsprekk på nærmere ti millioner kroner i Stavanger konserthus har det oppstått uklarhet om hvorvidt Vito Acconcis kunstprosjekt skal gjennomføres. Ifølge Aftenbladet stiller byggedirektør Ole Hetland seg negativ til prosjektet, mens styreleder for konserthuset, Cecilie Sagen Helgø, ved forrige styremøte mente at man vet for lite om det opprinnelige amfiet, hvordan det vil se ut og hvordan dette vil påvirke tidsplanen til å ta en avgjørelse. – Saken er utsatt til 15. september, og utover det ønsker jeg ikke å si noe før det hele er avgjort, sier Ole Hetland til Billedkunst.

Skien kommunes kunstnerstipend
I år ble Skien kommunes kunstnerstipend på 150 000 kroner samt fri leilighet og atelier for tolv måneder i Skien, tildelt Shwan Dler Qaradaki. Han er opprinnelig fra Kurdistan, har kunstutdannelse fra Irak, Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og en master ved Kunstakademiet i Oslo. Shwan sier at han under oppholdet i Skien ønsker å jobbe med andre del av filmtrilogien Salte kyss. Skien kommunes etableringsstipend for unge kunstnere på 25 000 kroner ble tildelt billedkunstner Aleksi Wildhagen og forfatter Anders Lunde.

Christianssands Kunstforening underfinansiert
I vinter valgte styret i Christianssands Kunstforening å si opp sine ansatte på grunn av dårlig økonomi. De har imidlertid klart å holde seg flytende med enkelte utstillinger og har søkt om støtte fra Kristiansand kommune på 300 000 kroner. Om dette går igjennom får de ytterligere 200 000 kroner fra Pluss Banken. Avgjørelsen tas i september. – Vi gir ikke opp selv om vi har valgt å holde stengt i høst og frem til jul. Vi har mottatt 150 000 kroner fra Cultiva til et forprosjekt hvor vi skal finne de beste løsningene for kunstforeningen, og vi har lenge hatt et ønske om å starte en kunsthall, sier Cecilie Nissen, nestleder i styret, til Billedkunst. De har også søkt ytterligere Cultivamidler, og Nissen håper på økt årlig støtte fra kommunen.

Nytt visningssted i Oslo
Galleri Knekt har i sommer overtatt lokalene til galleri Bastard i Bjerregaardsgate i Oslo. Kunststudent Mickael Marman driver galleriet sammen med Christian Cappelen Ward. Marman ser Galleri Knekt som en arvtager til Bastard, men de kommer til å tilføye nye elementer innenfor dagens kunstbilde til galleriet. – For øvrig vil jeg også at galleriet skal ta del i sosialpolitiske aktiviteter og være med på å sette dette mer på dagsordenen. Ikke nødvendigvis kun i globalt perspektiv, men også ting som opptar osloborgere, sier han til Kunstkritikk.no.

Rogaland Kunstmuseum skifter navn
I forbindelse med konsolideringen av museer i Stavanger har nå Rogaland Kunstmuseum byttet navn til Stavanger Kunstmuseum. Museet ligger nå under Museer i Stavanger (MUST), og avdelingsdirektør Peter Meyer er fornøyd med navnebyttet. – Vi har visst i ti år at vi kom til å få denne konsolideringen, og har derfor ventet med navneskiftet, som vi har ønsket lenge. Det var et naturlig og logisk navn sett i forhold til andre regionsmuseer, som har navn etter byen det ligger i, samt at dette navnet passer bedre i forhold til de andre elleve museene i MUST, sier han til Billedkunst.

Sparebanken Pluss Kunstnerpris
Tori Wrånes mottar den årlige kunstnerprisen fra Sparebanken Pluss på 75 000 kroner. Wrånes jobber i spenningsfeltet mellom billedkunst, musikk og teater. Hennes performance har et sterkt visuelt uttrykk som fanger betrakteren både gjennom bruk av kostymer, vokal, instrumental musikk, lys og rekvisitter. Juryen mener at hun mestrer balansen mellom å skape arbeider med en kraftfull og eksistensiell nerve, uten å bevege seg over i det personlige og private.

Ny direktør ved Samisk kunstnersenter
Styret for Samisk kunstnersenter i Karasjok har ansatt Jan-Erik Lundström som senterets første direktør. Lundström har de siste tolv årene vært direktør for Bildmuseet i Umeå. En av hans første store oppgaver i Karasjok blir realiseringen av nye lokaler og nytt galleri til kunstnersenterets virksomhet. Lundström tiltrer stillingen i august 2010, og sier til Billedkunst at det gjelder å kunne åpne de riktige dørene for å få den samiske kunsten ut i verden.

Trykkeriet - nytt senter for samtidsgrafikk
I september åpnet Trykkeriet i Bergen, som har som målsetting å styrke kompetansen innen grafikk og skape større aksept for sjangeren. Jan Pettersson, Asbjørn Hollerud, David Stordahl og Daniel Persson driver senteret. – Vi ønsker å sette preg på kunstscenen i Bergen, men også nasjonalt og internasjonalt gjennom å være nytenkende, men samtidig forholde oss til fagets tradisjon, sier Jan Petterson til Billedkunst. Senteret gir mulighet for leie av verksted per dag, uke eller måneder for medlemmer. De skal også ha seminarer og foredrag med nasjonale og internasjonale forelesere samt tilby et residencyprogram hvor kunstneren etter tre måneder har utstilling i Trykkeriet. – Vi har en kunsthall hvor vi stiller ut grafikk eller relatert kunst, sier Pettersson.

Støtte til NON-festival og konferanse
Festivalen NON (Never or Now) er innvilget 25 000 Euro i støtte fra Nordisk ministerråds Kultur- og kunstprogram. Festivalen arrangeres i Bergen i januar 2011 og gir 29 ferske og etablerte kunstnere mulighet til å vise performancekunst til publikum. Lydgalleriet i Bergen mottar også støtte på 24 000 Euro for å arrangere «Soundwise», en konferanse om visningsstrategier for lydbasert samtidskunst. Konferansen finner sted i september i år, og deltagerne kommer fra Norge, Sverige og Danmark.

Krever betaling for administrasjon
De store søkermassene skaper problemer for enkelte kunstsentre som administrerer innstilling av søkere til Statens Utstillingsstipend. Sentrene får dekket sine komitékostnader gjennom faste honorarsatser fra Norsk kulturråd, men administrative kostnader blir ikke dekket. – Akershus Kunstsenter måtte i fjor bruke midler fra eget driftsbudsjett for å kunne administrere stipendet, forteller Rikke Komissar, daglig leder ved Akershus Kunstsenter. De har nå bedt om å få dekket administrative kostnader for behandlingen. Kulturrådet vurderer nå å la refusjon av utgifter knyttes til antall søknader som blir behandlet. – Målet er å få på plass en slik modell innen kort tid slik at den kan gjelde fra høstens behandling, sier Birgit Bærøe, seksjonsleder for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturråd.