• Jet Pascua driver The Small Projects Gallery i Tromsø, som er et av fem kunstnerdrevne gallerier som nå mottar støtte fra Kulturrådet. Foto: privat

Færre utstillinger, mer bredde

Av: Gry Hartvigsen og...

Publisert:

Utgave: 6/2010

Del: 

Kulturrådets nye støtteordning for kunstnerstyrte visningssteder styrker kunstlivet i distriktene. Samtidig bidrar ordningen til at UKS får mer spillerom, mener daglig leder Linus Elmes.

Fem kunstnerstyrte visningssteder for visuell kunst har fått et samlet tilskudd på 5,3 millioner kroner, over tre år, fra Norsk kulturråd. Den nye prøveordningen er kommet i gang på bakgrunn av et initiativ fra Unge Kunstneres Samfunds (UKS) styre i 2009. Daglig leder Linus Elmes mener gjennomslaget er en erkjennelse på at disse visningsstedene er en arena som har potensial til å forandre kunstfeltet.

Mindre visningspress for UKS

Samtidig som støtten er en politisk seier for UKS, skaper det også nye muligheter for UKS som visningssted, mener Elmes. Tradisjonelt har en av UKS´ viktigste oppgaver vært å fungere som et springbrett for unge, uetablerte kunstnere. Nå, som andre kunstnerstyrte visningssteder får økonomi til å gjøre det samme, vil ikke UKS ha samme «visningspress» som tidligere.
– Vi kommer til å fortsette å ha mange, korte prosjekter, men samtidig kommer vi til å gjøre færre, store utstillinger i 2011 og heller gi disse mer tid, mer research og bedre finansiering, sier Elmes.

Styrker kunstscenen i distriktene

For de kunstnerstyrte visningsstedene gir støtteordningen en etterlengtet økonomisk trygghet. Billedkunst har vært i kontakt med tre av dem, som alle mener ordningen vil styrke kunstscenen i distriktene.
Jet Pascua driver The Small Projects Gallery i Tromsø, og tror Tromsø by vil få mye igjen fra støtten fra Kulturrådet, og at galleriet hans har mottatt midler fordi juryen har sett at programmet deres er med på å skape et mer kulturelt miljø i byen.
– Det er spennende og interessant å være i Tromsø nå. Etter starten til Tromsø Kunstakademi kom unge kunstnere fra hele Norge og andre deler av Europa hit med frisk kreativitet og ungdommelig energi. Det er spennende å kunne få være med på utviklingen av dette nye samfunnet, sier Pascua.
Galleriet Entrée i Bergen drives av Cato Løland og Randi Grov Berger. De legger vekt på å gi rom for møter mellom bergenskunstnere og internasjonale kunstnere.
– Jeg tror flere vil få øynene opp for Entrée og kunstmiljøet i Bergen generelt, med denne støtten fra Kulturrådet. Det vil kunne lokke kunstnere til å bosette seg i Bergen når de ser at det er flere muligheter til å vise kunsten sin og være del av et aktivt kunstmiljø, sier Løland.