• Tidligere student ved Kunstakademiet i Tromsø, Line Solberg Dolmen, må klare seg uten stipendet hun trodde hun hadde krav på. Foto: Kjetil Kristensen

Kunststudenter på bar bakke

Av: Kristiane Larssen

Publisert:

Utgave: 6/2010

Del: 

Kunstakademiet i Tromsø har fått avslag på sin søknad om stipender til studentene for fullført utdanning. Samtlige andre akademistudenter i landet er omfattet av ordningen. Urettferdig og uhelding for akademiet, mener instituttleder Helga-Marie Nordby.

– Vi har tatt for gitt at vi, på lik linje med alle andre kunststudenter i landet, skulle motta dette stipendet, sier tidligere student Line Solberg Dolmen. Hun var med i det første kullet av bachelorstudenter som ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Tromsø i vår, og som i likhet med tolv andre uteksaminerte studenter nå må klare seg uten de 70.000 kronene de trodde de hadde krav på.
– Dette er en betydningsfull sum for nyutdannede kunstnere og for mange er dette stipendet avgjørende for å kunne etablere seg som en selvstendig kunstner, sier Solberg Dolmen.

Vurderer ordningen

Stipendet basert på gjennomført kunstutdanning ble opprettet i 2002 for å lette overgangen til arbeidslivet. Kunstakademiet i Tromsø åpnet dørene først i 2007 og faller derfor utenfor ordningen som i dag omfatter både kunstakademiene i Trondheim, Oslo og Bergen. Kunstakademiet i Tromsø søkte om å bli omfattet i ordningen for halvannet år siden, men fikk nylig avslag på søknaden. Årsaken er at stipendordningen, i sin helhet, nå er til vurdering i Kulturdepartementet (KUD) som skal se nærmere på i hvilken form ordningen skal videreføres og hvilke utdannelser som eventuelt skal innlemmes.
– Det er mange ulike studentgrupper som mener de burde motta stipendet. Bachelorstudiet i samtidskunst ved Universitetet i Tromsø omfattes ikke av gjeldende «Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning», og det er ikke adgang til å gi dispensasjon fra forskriften, sier Tore Aas-Hanssen, avdelingsdirektør i kunstavdelingen i KUD.

Kaotisk fødsel

Solberg Dolmen sier studentene ikke var klar over at de falt utenfor ordningen, og mener Kunstakademiet i Tromsø må ta på seg noe av ansvaret for å ikke ha fulgt opp dette tidligere.
– Vi er veldig fornøyde med utdanningen ved Kunstakademiet i Tromsø, men det er ingen hemmelighet at akademiet har hatt en kaotisk fødsel, sier hun. Instituttleder Helga-Marie Nordby understreker at akademiet søkte om dispensasjon allerede våren 2009, i god tid før studentene skulle uteksamineres.
– Man regnet da med at dette kun var en formalia og at det ville være helt uproblematisk, sier Nordby. Våren 2010 sendte akademiet en ny søknad som også inkluderte forfatterstudiet. Nordby tok også kontakt med stortingsrepresentant Olemic Thommessen for å få fortgang i saken.
– Så lenge denne ordningen fortsatt gjelder, mener vi så klart at våre studenter bør ha akkurat samme rett til dette stipender som andre kunststudenter i Norge. Noe annet ville være fryktelig synd og urettferdig, og ikke minst veldig uheldig for vår institusjon, sier hun og legger til at akademiet nå har satt rektoratet ved Universitetet i Tromsø på saken.
I mellomtiden har Dolmen og de tolv andre studentene startet karrieren uten kickstarten på til sammen 900.000 kroner. Solberg Dolmen sier også hun frykter effekten avslaget vil få for akademiet:
– Stipendet er en viktig faktor. Når man får stipend for den samme utdannelsen i Oslo, Bergen og Trondheim, men ikke i Tromsø, da vet jeg hvilken av dem jeg ville valgt, sier hun.