Hulter til bulter

Av: Sigrun Hodne

Publisert:

Utgave: 6/2010

Del: 

Denne høsten har «Nuart», under ledelse av Martyn Reed, gjennomført sin «Street Art»-festival nummer ti i Stavanger.

Årets festival produserte større og mer iøynefallende arbeider enn noen gang før. «Street Art» er i ferd med å etablere seg som fenomen også andre steder her til lands. Et innføringsverk om kunstarten er så absolutt på sin plass.
Boken Street Art Norway er en fotodokumentar basert på et dugnadsmessig innsamlet billedmateriale. Boken har som uttalt mål å ta for seg kunstformens utvikling i Norge fra den spede begynnelsen på 1990-tallet og fram til dagens ledende artister. På den måten definerer den seg som et innføringsverk. Men boken holder dessverre ikke hva den lover, til det er billedmaterialet alt for tilfeldig og for dårlig organisert, og den teoretiske refleksjonen er så godt som fraværende.
I boken blir norske og utenlandske artister, for de kaller seg gjerne det disse kunstnerne, plassert side om side. Arbeider av en og samme mann («Street Art»-miljøet er enn så lenge svært mannsdominert) dukker opp hulter til bulter gjennom boka som heller ikke synes å ha noe historisk eller tematisk organiseringsprinsipp.
Hva er Street Art? Hvilke retninger finnes det innenfor kunstformen? Hvordan har fenomenet utviklet seg historisk? Hvordan plasserer denne kunstformen seg i forhold til andre kunstformer, og i forhold til kunsthistorien? Hvilket forhold har Street Art til markedet? Og ikke minst: hva er forskjellen mellom Street Art og graffiti, som mange fremdeles omtaler som om det var ett og samme fenomen? Dette er bare noen av mange spørsmål som denne boka ikke forsøker å svare på.
Noen av de fineste bildene i boka viser Dolk og Pøbels arbeider i Lofoten. Litt paradoksalt kanskje, å bedrive Street Art på fraflyttede hus langt ute på landet? Som kunst fungerer arbeidene uhyre godt, men kan og skal det kalles Street Art? Jeg skulle virkelig ha ønsket at boken som altså beskriver seg selv som et innføringsverk, også hadde sett det som sin oppgave å diskutere spørsmål som dette.
Jeg savner et teoretisk essay om fenomenet Street Art, og jeg savner også en presentasjon av de mest sentrale artistene innenfor feltet. Slik som Street Art Norway nå ser ut, hadde den kanskje gjort seg vel så godt som en ren nettpublikasjon? Forhåpentligvis finnes det noen skriveføre personer ute på gatene som føler seg kallet til å ta opp hansken og gi oss en innføring i norsk Street Art.