• Skulpturell utvikling. Sogn og Fjordane Kunstmuseum viser for tiden en retrospektiv utstilling med Stein Thingnes’ verker fra perioden 1970-2010. Thingnes har vært en nyskaper inne norsk og nordisk kjeramikk. Utstillingen varer til 19. desember. Foto: Stein Sandemose Bårdsen

Notiser - 6/2010

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 6/2010

Del: 

Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer av Billedkunst.

Fra Dagbladet til Kulturrådet
Anne Aasheim (48) er Norsk kulturråds nye direktør og får dermed jobben med å lede omorganiseringen. Fra nyttår er det foreslått å legge ABMUs arkiv- og museumsoppgaver til Kulturrådet, som dermed øker administrasjonen fra rundt 50 til 90 ansatte. Under budsjettfremleggelsen tidligere denne måneden, ble det også kjent at Kulturrådets ansvar for forvaltningen av offentlig kulturstøtte vil øke. Aasheim trakk seg fra stillingen som sjefsredaktør i Dagbladet 21. januar i år, etter tre og et halvt år i jobben, og har tidligere vært distrikts- og nyhetsredaktør i NRK. – Anne Aasheim er den beste vi kunne fått i denne jobben. Hun har bred erfaring med å jobbe i store organisasjoner og å lede omfattende omorganiseringer. Ikke minst har hun solid innsikt i norsk kulturliv, sier statsråd Anniken Huitfeldt til Journalisten.no.

Momentum med ny vri
Punkt Øs direktør, Dag Aak Sveinar, gjør en endring under Momentum 2011. Han har satt sammen et team med kuratorer fra hvert av de fem nordiske landene som er representert. De to forrige årene ble det brukt én norsk kurator og én som ble hentet inn fra utlandet. Utvelgelsen har skjedd i samarbeid med de nordiske institusjonene Konstnärsnämndens internationella program för bild- og formkonstnärer (IASPIS), Statens Kunstfond og Kunstråd, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar (KÍM) og Näyttelyvaihtokeskus (FRAME). Det endelige valget av kuratorer er tatt av Dag Sveinar og er begrunnet med et sterkere og bredere fokus på den nordiske samtidskunsten til Momentum 2011. Kuratorteamet er ikke bare satt sammen med tanke på nasjonalitet, men også med hensyn til områdene de tidligere har arbeidet med og interessert seg for.

NISS får høgskolenivå
Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) har nå fått kunsthøgskolestatus på studiet Visuell kunst 1 og 2 med spesialisering innen billedkunst, foto og illustrasjon. Dette studiet har fått akkreditering på 120 studiepoeng. – Dette er en meget viktig plassering av vår kunstskole. Vi er den eneste av de private kunstskolene som har denne statusen, og det vil selvsagt medføre en helt annen posisjon overfor fremtidige studenter, søkere og ikke minst i kunstmiljøet. Dette er også en viktig milepæl for NISS i vårt arbeid med å etablere en høgskole, skriver rektor Jørgen H.V. Gjerdrum i en pressemelding.

Ny stipendordning i Oslo kommune
Oslo kommune har opprettet en ny stipendordning til kunst- og kulturformål. Stipendordningen har som mål å sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og bredde innen kunst og kultur. Ordningen erstatter blant annet Oslo bys årlige kulturstipend og priser samt Munch- og Vigelandsstipendene som deles ut annet hvert år. Det nye kunst- og kulturstipendet er delt inn i seks større kategorier, og i 2010 skal det deles ut til sammen 2,8 millioner kroner. Kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer kan sende elektronisk søknad. Søknadsfristen for 2010 var 15. oktober og vedtak vil foreligge i april 2011. Søknadsfristen for 2011 er 15.mai.

Acconci-samarbeidet avlyst
Det nye konserthuset i Stavanger blir likevel ikke utsmykket med Acconcis kunst, ifølge Aftenbladet. Det var styret i Nytt konserthus i Stavanger som vedtok dette, og styreleder Christine Sagen Helgø uttaler til nettavisen at hun synes det er synd. – Vi har ikke noe valg nå. Vi må gå tilbake til arkitektens opprinnelige forslag til amfi og få en sak på bordet snarest mulig, sier hun. Kunstutvalget kunne ikke lenger stå bak samarbeidet fordi Vito Acconci var misfornøyd med sitt eget prosjekt som ble godkjent av ham selv og kunstutvalget tidligere i år. Han ba om mer tid til å inngå nye samarbeidsformer og innhente nye kalkyler for kunstprosjektet, men dette kunne ikke utvalget innfri.

Festspillutstiller Hanne Borchgrevink
Hanne Borchgrevink (f. 1951) er festspillutstiller i Bergen Kunsthall for 2011. Den årlige Festspillutstillingen løfter frem en norsk samtidskunstner som nyter internasjonal oppmerksomhet. Det er også en målsetning å fremheve sentrale kunstnerskap fra ulike generasjoner og ulike ståsted på den norske kunstscenen. Dette blir den største markeringen av hennes kunstnerskap hittil, og den vil utelukkende bestå av nyproduserte verk. – Slik åpner Festspillutstillingen 2011 for et nytt blikk på Borchgrevinks egenartede prosjekt, skriver Bergen Kunsthall i en pressemelding.

Kurt Schwitters på Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstad Kunstsenter åpnet i september et nytt, permanent visningsrom for Kurt Schwitters (1887-1948). Rommet blir senter for forskning rundt og presentasjon av Schwitters i Norge. Den nåværende utstillingen består av 26 verk, herav flere nyervervelser i tillegg til en rekke deponerte verk. På sikt er målet å bygge opp en større samling som skal stilles ut på Kunstsenteret. Prosjektet er et samarbeid mellom Henie Onstad Kunstsenter, Romsdalsmuseet og Sparebankstiftelsen DnB NOR.

Untitled nytt vestlandsmagasin
Et nytt kunstmagasin med hovedvekt på å vise frem unge, selvstendige kunstnere, hovedsakelig fra Rogaland, er ute med første nummer. Redaktør Andreas Kleiberg sier i en e-post til Billedkunst at det er blitt et vakkert blad. Han håper å kunne forene en del grener innenfor trykkbare medier. I det første nummeret, som er gratis, viser de frem rene porteføljer og serier. – Vi vil vise oss frem, bruse med fjærene og bli lagt merke til. Hva som skjer etter hvert er litt opp til politikken. Vi har ikke dype lommebøker, men håper å kunne få støtte til videreføring av en etterlengtet magasinsatsning på Vestlandet, sier Kleiberg.

Foreningen Kunstsentrene i Norge
Kunstnersentrene har nå formalisert sitt nettverk og dannet foreningen «Kunstsentrene i Norge». Medlemmene er de 15 fylkesfinansierte kunstnersentrene. – Målet er å synliggjøre og tydeliggjøre kunstnersentrenes posisjon. Vi ønsker å sikre en økonomisk trygghet og peke på hvor viktige vi er som kunstnerstyrte visningssteder i hele landet, sier styreleder Rikke Komissar til Billedkunst. Hun sier at sentrene sikrer at alle fylkene har kompetansesentre, og representerer noe annet enn sentralisering. – Vi kan i fremtiden stå i en situasjon hvor fylkeskommunene legges ned, og da er det viktig at vi markerer oss og sikrer videre økonomisk støtte. Vi har søkt Kulturdepartementet om opprettelsen av en felles sekretariatstilling, sier Komissar.

Telemark får kunstkritikk
Telemarksavisa (TA) har begynt å vie spalteplass til kunstkritikk, etter at Telemark Kunstsenter i sommer arrangerte en kritikersalong om nettopp mangelen på kunstkritikk i fylket. På kritikersalongen ble det blant annet diskutert hva kunstkritikkens formål bør være, hvem som bør skrive kritikken, hvor den bør publiseres og hvordan den bør finansieres. TA har nå alliert seg med frilansskribent Gunhild Horgmo som jevnlig vil levere anmeldelser av utstillinger i fylket. Horgmo har en bachelorgrad i kultur og samfunn, med kunsthistorie som studieretning. – Jeg syns det var på tide at Telemark får kunstkritikk. Det er tydelig at både kunstnere, gallerier og publikum er interessert i dette og ønsker å lese om hva som skjer i fylket, sier Horgmo.

Selvdefinerte stipender
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) utreder muligheten for å tildele kunstnersentrene 80.000 kroner hver til selvdefinerte kunstnerstipend. Hjelpefondet venter nå på tilbakemelding fra kunstnersentrene og endelig avgjørelse vil bli tatt på hjelpefondets neste styremøtet, i slutten av oktober. – Midlene kan ikke brukes til drift eller utstillingsvederlag, men må gå til aktive kunstnere, på en eller annen måte. Enten de vil bruke det til ett stort stipend eller dele det opp i flere, sier Anniken Thorsen, direktør i BKH. Thorsen sier ordningen er ment som et «disktriktsvennlig tiltak» for å støtte opp om kunstproduksjonen utenfor Oslo.