• Avstandene er store i Nord-Norge og det er dyrt med frakt og reise. – Kunstnerne trenger ad hoc-midler som alle kan søke på, sier Hege Annestad Nilsen, leder for Nord- Norske Bildende Kunstnere. Foto: Pia Henriksen

Nord-Norge vil sette dagsorden med visuell kunst

Av: Pia Henriksen Vangen

Publisert:

Utgave: 7/2010

Del: 

Produksjonsfond og utstillingshonorar er de viktigste målene når «Ny strategi for visuell kunst i Nord- Norge» utarbeider nye vilkår for kunstnere i landsdelen.

Nord-Norge ønsker å være i front når det gjelder visuell kunst, og gi gode vilkår for kunstnere. De ønsker å være banebrytende når det gjelder stipend og honorarer, samt skape en arena for utstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

Nina Frang Høyum er ansatt som prosjektleder i det nyopprettede landsdelsrådet for kultur, og skal utarbeide «Ny strategi for visuell kunst i Nord-Norge», i nært samarbeid med kunstmiljøet og fylkeskommunene. For å nå målene i Den nordnorske kulturavtalen skal det utredes ordninger for stipend og honorarer, utstillingsmuligheter og styrking av fagmiljøer, samt internasjonalt samarbeid. Det skal også se på muligheter for å reorganisere kunstfeltet i regionen, med utgangspunkt i de eksisterende kunstinstitusjonene.

– Det er et uttalt ønske fra kunstfeltet selv om å øke kompetansen i landsdelen innen produksjon og formidling, forteller prosjektleder Høyum.

Leder for Nord-Norske Bildende Kunstnere Hege Annestad Nilsen mener det viktigste er å sette den enkelte kunstner i fokus.

– Å være billedkunstner er et eget yrke, slår hun fast.

Attraktivt

Målet med prosjektet er å legge bedre til rette for kunstproduksjon og kunstformidling i hele landsdelen. Fylkesråd for kultur i Nordland fylkeskommune, Marit Tennfjord, mener det skal bli attraktivt å skape, stille ut og å se kunst i Nord-Norge. Samlet har det vært enighet i kunstmiljøene at de ønsker å få bedre vilkår når de stiller ut, men også dyktige fagmiljøer å være i samarbeid og dialog med. Der har Nord-Norge en stor utfordring på det praktiske planet. Infrastrukturen er alfa og omega i en landsdel med særdeles store avstander.

– Vi trenger mer ad hoc-midler som alle kan søke på. Bare det å sende arbeider til ulike utstillinger, og ikke minst å få samlet et styre krever penger, når det er 250 mil til hovedstaden, forteller Annestad Nilsen.

Det er et stort behov for å tilføre kapital til produksjon og formidling av kunst. For at midlene ikke skal forsvinne i administrasjon, er det viktig at noen forvalter et opprettet produksjonsfond med innsikt og stø hånd. Hvem dette skal være er et av de viktige punktene som må utredes grundig.

–Vi ser på muligheten av å opprette et regionalt produksjonsfond, der både kunstnere og produsenter kan søke midler. Vi ønsker at det skal forvaltes av noen med høy kunstfaglig kompetanse, og med en armlengdes avstand til det politiske miljø, sier Høyum.

Dialog i Tromsø

I november ble et dialogmøte om visuell kunst arrangert i Tromsø. Det viktigste i følge prosjektlederen er entusiasmen og interessen for å løfte frem produksjon og visning av kunst i landsdelen. -Selv om ingen politiske vedtak er gjort ennå, er det viktig at alle innenfor fagmiljøet står samlet om et løft og en ny retning, som kommer både kunstnere og publikum til gode.

– Jeg er positiv, men avventende, sier kunstner og styremedlem i Nord- Norske Bildende Kunstnere Bjørn Tore Stavang.

– Det er mange som vil bli regnet med i denne strategien, og det kan være vanskelig å tilfredsstille alle, mener han. – Hvis kunstnere får gode vilkår og muligheter for vekst, kommer næringen etter. Det slår aldri feil, konkluderer han.

Annestad Nilsen er opptatt av at kunstnere må få mulighet til å utøve yrket sitt. Da må de slutte å være i usynlige stillinger som tar dem bort fra arbeidet med å produsere kunst. Penger er tid, og tid betyr produksjon. Produksjon styrker synligheten til kunstnerne, og da blir politikerne nødt til å se dem.

– Billedkunstnere er en stor ressurs. Jeg gleder meg til at den nye strategien går igjennom politisk. Nå er det billedkunstnernes tur, avslutter hun.

Den ferdige utredningen blir sendt på høring rett over jul.