• Kulturminister Anniken Huitfeldt får omvisning i Høstutstillingen av NBKs leder Hilde Rognskog. I bakgrunnen juryens leder Line Halvorsen.

Fra forutsigbarhet til kunstfaglig overprøving

Av: Line Harr Skagestad

Publisert:

Utgave: 7/2010

Del: 

Etter mange trygge år under post 78 på Statsbudsjettet, vil en rekke kulturinstitusjoner stå på gyngende grunn etter 2012. Da vil Kulturrådets kunstfaglige vurdering avgjøre om organisasjoner som Norske Grafikere, Tegnerforbundet og UKS fortsatt skal få motta tilskudd.

Dette kom frem av kulturbudsjettet for 2011 som, med enkelte unntak, overlater til Norsk kulturråd å forvalte pengene til billedkunstområdet. Endringen er i tråd med kulturminister Anniken Huitfeldts uttalte ønske om å øke avstanden mellom kunstfeltet og politikerne.

Kunstinstitusjoner som Bergen Kunsthall og RAM Galleri vil fortsatt motta tilskudd fra Kulturdepartementet (KUD), mens organisasjoner som Tegnerforbundet og Norske Grafikere skal vurderes av Kulturrådet.

Ikke «fair-cut»

Avdelingsdirektør ved Seksjon for visuell kunst i KUD, Tore Aas Hansen, forteller til Billedkunst at de ikke går ut fra helt klare kriterier når de bestemmer hvem som skal stå igjen under post 78.

– Vi har vurdert totaliteten på postene. Sentrale visningssteder for kunst med en viss budsjettstørrelse har for eksempel vært av betydning. Bergen Kunsthall er en viktig arena for utviklingen på billedkunstfeltet, og de er i dialog med oss om dette. RAM Galleri har vi en dialog med via KORO, som de mottar tilskudd fra. Alle vurderingene vi har gjort er ikke nødvendigvis «fair-cut». Vi er beredt på innvendinger og vil forsøke å imøtekomme dem. Vi mener imidlertid at de som overføres til kulturrådet vil få en bedre forvaltning og en styrket dialog. Vi kan jo ikke så mye om det faglige innholdet som Kulturrådet, sier Aas Hansen.

Forutsigbarhet

– Statsråden ønsker å gi kulturområdet et bedre grunnlag ved å overføre beslutninger av en kunstfaglig karakter til Kulturrådet, supplerer Torunn Willadssen, avdelingsdirektør ved seksjon for scenekunst i KUD.

– Vil KUD legge noen føringer for Kulturrådet og fordelingen av midler?

– Vi har lagt inn som en forutsetning at Kulturrådet skal gå i dialog med tilskuddsmottakere som står i fare for å miste eller få redusert tilskuddet. I likhet med post 78, er langsiktighet og forutsigbarhet et premiss for post 74 og tiltakene som overføres til Kulturrådet, avslutter Willadssen.

Usikkerhet

– Vi er veldig usikre på om dette er en fordel eller en ulempe for oss, sier Nina Engelsen, daglig leder i Tegnerforbundet.

– Vi ble jo ikke informert eller tatt med i noen forhandlinger i forkant, men mottok bare en e-post om endringene. Tidligere har vi selv administrert de tilskuddene vi har fått, uten at departementet har lagt seg opp i hvordan vi fordeler midlene. Det blir litt rart hvis Kulturrådet plutselig skal overprøve oss. På den annen side, hvis de går i dialog med oss kan dette bli til vår fordel. I departementet kjenner de oss dårlig, mens Kulturrådet består av fagpersoner, tilføyer Engelsen.

NBK: Problematisk

Styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), Hilde Rognskog, synes endringen av beslutningsmyndighet fra KUD til Kulturrådet er underlig.

– Flyttingen av postene har skjedd før Kulturrådets formålsparagrafer er endret og nye organisasjonsstruktur er klargjort. Dette er etter vår mening å starte i feil ende, og har skapt stor usikkerhet. Og det innebærer at vi ikke kan overskue hvordan endringen vil innvirke på tildelinger av driftsmidler til organisasjonene.

– Kan du se noen fordeler ved at Kulturrådet overtar den kunstfaglige vurderingen?

– Nei. Det er greit å overlate kunstfaglige vurderinger til de som er kompetente, men våre organisasjoner er medlemsstyrt av profesjonelle kunstnere som besitter egne kollegiale råd. Det er problematisk at dette skal overprøves av en faglig komité i Kulturrådet. Våre organisasjoner trenger ikke den forestående kunstfaglige vurderingen, men derimot forutsigbare rammevilkår når det gjelder driftsmidler.

– Hva er de mest negative konsekvensene som kan følge av denne endringen?

– At vi blir satt under en organisasjon som definerer varige driftsmidler som tiltak. I et brev til departementet understreker vi nødvendigheten av at driftstilskudd ikke veies opp mot prosjektstøtte og kortsiktig støtte. Det er viktig at Kulturrådet behandler organisasjonenes driftsmidler separat og etablerer en ny og langsiktig forståelseshorisont, avslutter Rognskog.