• – Jeg kunne aldri gjort prosjektet med samme slagkraft dersom jeg bodde i Stavanger, sier Trond Hugo Haugen om aksjonen «Ka då ittepå». Foto: Hans Lillestrøm

Kunstner med kulturmakt

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 7/2010

Del: 

Regionens kulturaktører har rangert Trond Hugo Haugen på fjerdeplass over dem som har størst kulturmakt. Kunstneren bak det relasjonelle kunstprosjektet Stavanger2018 har skapt heftig debatt. – Jeg har bevisst søkt makt, sier Haugen.

– Prosjektet er aktuelt og synlig, og har tydeligvis nådd fram. Det viser at spørsmålene jeg tar opp er viktige. Jeg har hatt en klar strategi, og har bevisst søkt makt ved å ta plass i det offentlige rom, sier billedkunstner Trond Hugo Haugen.

I sommer foretok Stavanger Aftenblad en spørrerunde for å finne ut hvem som hadde mest innflytelse over kulturlivet. Kun ordføreren, lederen for kulturstyret og kultursjefen ble rangert over Haugen.

– Det er selvsagt bra å få tillit fra kulturlivet. Men når det er sagt, kan en stille spørsmålstegn ved en slik rangering, vedgår Haugen.

«Ka då ittepå»

Stavanger2018 er et relasjonelt kunstprosjekt. Haugen startet prosjektet i 2005 med å stille en rekke spørsmål knyttet til Stavanger2008, da byen var europeisk kulturhovedstad. Med aksjonen «Ka då ittepå» vekket Haugen et bredt engasjement.

– Aksjonen som pågikk i 2007 og 2008 traff tydeligvis en nerve. «Ka då ittepå» fikk mer kraft enn jeg hadde trodd. Mange kjente seg igjen, og stilte seg bak. Men andre typer aktiviteter, som å delta på møter med politikere, er også en viktig del av prosjektet. Det er ikke like synlig utenfra, og får mindre oppmerksomhet, sier han.

«Ka då ittepå» vakte oppmerksomhet langt ut over regionen. Uttrykket som er lokalt, dukker nå opp over hele landet.

– Det er også bevisst at initiativet har blitt presentert som mye større enn det er. Det var en inngang at politikerne trodde det representerte et helt kulturliv. Selv om Stavanger2018 handler om hele kulturlivet, har ingen valgt meg, og det ligger ingen demokratiske prosesser bak. Det var en rolle jeg selv tok, fordi jeg så at den manglet. Det er en metode som kan overføres til andre situasjoner.

Kulturbyfondet

I tillegg til å være billedkunstner, er Haugen en aktiv samfunnsdebattant. Han er også styreleder i Rogaland Kunstsenter. Som en direkte konsekvens av «Ka då ittepå» ble Haugen forespurt om å sitte i Kulturbyfondets faglige råd. Fondets mål er å løfte frem nye prosjekter i tiden etter Kulturbyåret. Ved starten hadde fondet 18 millioner til disposisjon.
BR> Haugen har imidlertid vært kritisk til fondet. Han har blant annet foreslått å gi mulighet til større tildelinger.

– Jeg mener fondet bør ta selvkritikk og prioritere tydeligere. Det er også to klare begrensninger; de politiske føringene og søknadene. Jeg skulle gjerne sett flere prosjekter fra billedkunstnere.

Blikk utenfra

– Situasjonen i Stavanger i dag er først og fremst forventningsfull. Jeg er spent på når og om Tou Scene fullt ut blir realisert, og jeg er spent på hvilken modell de eventuelt lander på. Tou har selv en visjon, men behandlingen skal først gjennom det kommunale systemet, sier Haugen.

– Stavanger er som byer flest. Byen mangler et sterkt engasjement for samtidskunst. Det vises igjen både i næringslivet, det offentlige og i mediebildet. Byen sliter også med å nå ut over regionen.

– Men Stavanger er også en by med fantastiske muligheter. Byen er internasjonal, og folk er interessert i kunst.

Trond Hugo Haugen har ikke bodd i Stavanger siden 1997. Etter flere år i Malmø, har han nå bosatt seg i Oslo. Men engasjementet for hjembyen har han beholdt.

– Blikk utenfra er en styrke og en viktig metode. Derfor er jeg bevisst på å bo i Oslo. Samtidig har jeg har lokal kunnskap og kjennskap til Stavanger. Jeg kunne aldri gjort prosjektet med samme slagkraft dersom jeg bodde i Stavanger, sier han.

Kulturbyen?

Det er for tidlig å si om Stavanger2018 ble et startskudd for noe varig. Med sitt kunstprosjekt har Haugen fått i gang en debatt. Men om Stavanger blir en kulturby gjenstår å se.

– Den største prøvesteinen blir etter lokalvalget neste år. Festen er slutt, og det er mindre penger. Under forrige lokalvalg kunne politikerne sole seg i det som kom. Nå må de stå for det som er sagt.

– Jeg kunne aldri gjort prosjektet med samme slagkraft dersom jeg bodde i Stavanger, sier Trond Hugo Haugen om aksjonen «Ka då ittepå». Foto: Hans Lillestrøm Kunstner med kulturmakt