• Mange studenter har engasjert seg i stipendsaken. Her detalj fra tidligere student Ingeborg Annie Lindahls verk Art in the Urban Context. I verket inngår også et skjermbilde av Lindahls e-postsvar til kulturministeren vedrørende samtale om stipendsaken. Beskjeden ble samtidig sendt til Lindahls kjæreste. På tatoveringen står det «kommer snart».

Notiser 7/2010

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 7/2010

Del: 

Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer av Billedkunst.

Kronerulling i Tromsø
Ingen «nye» utdanninger, som Kunstakademiet i Tromsø, blir innlemmet i ordningen med stipend for fullført kunstutdanning før Kulturdepartementet har vurdert ordningen opp mot EØS-avtalen. Dette har rammet årets avgangsstudenter. Nå har en rekke representanter for Tromsøs næringsliv, kulturliv, folkevalgte og universitetet selv støttet avgangsstudentene med 13 stipender á 70 000 kroner, etter initiativ fra Universitetets rektor Jarle Aarbakke. – Næringslivet, de folkevalgte og universitetet gir et tydelig signal om hvor viktig det er at det er vekstmuligheter for talentfulle kunstnere i byen vår, melder dekan Kjell Magne Mælen ved det kunstfaglige fakultetet i Tromsø.

Endelig fremdrift for KHiB-nybygg
Arbeidet med nybygget til Kunsthøgskolen i Bergen har lenge stått i stampe fordi prosjektet ikke holdt seg innenfor departementets økonomiske rammer. Nå har Statsbygg, Snøhetta og Kunsthøgskolen lyktes i å stramme inn prosjektet, og de opprinnelige kostnadene er redusert med 15-20 prosent. Departementet gir nå grønt lys for å jobbe med et forenklet skisseprosjekt. Hvis alt går etter planen, vil Kunsthøgskolen i Bergen være lokalisert under samme tak i 2015, i Møllendalsveien 61 ved Store Lungegårdsvann.

Vinner av konkurransen om Nasjonalmuseet
Forum Artis er det endelige vinnerforslaget av arkitektkonkurransen for Nasjonalmuseet på Vestbanen. Det italiensktyske arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk Gesellschaft står for forslaget. – Dette er et bygg som vil motivere hele staben og skape begeistring for byggesaken, sa Audun Eckhoff da vinneren ble offentliggjort i november. – Det er et fleksibelt og nøytralt bygg, og rommene kan iscenesettes på ulike måter. – Dette er det største kulturbygget siden operaen, sa kulturminister Anniken Huitfeldt, og presiserte at det er enighet i regjeringen om dette forslaget. Forprosjektet starter nå, og byggesaken vil legges fram for Stortinget i 2012. Om alt går etter planen, vil museet flytte inn i bygget i 2017. Prislappen er på 4,5 milliarder kroner. Nasjonalgalleriets senere bruk er ennå ikke avklart.

Ny kunstnerisk leder
Mats Stjernstedt har blitt ansatt som ny kunstnerisk leder etter Maaretta Jaukkuri ved Kunstnernes Hus fra 2011. Han har siden 2001 ledet Index the Swedish Contemporary Art Foundation, en uavhengig kunsthall og stiftelse for samtidskunst i Stockholm. Stjernstedt er i tillegg skribent og kurator. – Vi er veldig fornøyd med å få Stjernstedt som ny kunstnerisk leder og mener at han egner seg bra ut ifra en helhetsvurdering. Han har erfaring, et stort og interessant europeisk nettverk og viser interesse for Kunstnernes Hus som institusjon. Vi er sikre på at han vil gjøre alt han kan for å være med på å utvikle Kunstnernes Hus i positiv retning, sier styreleder ved Kunstnernes Hus, Geir Harald Samuelsen.

Nordisk Kunstplattform legger ned
Det kunstnerdrevne galleriet Nordisk Kunstplattform på Brusand utenfor Stavanger legges ned etter tre år grunnet mangel på støtte. – Etter å ha finansiert dette stort sett selv i tre år var vår siste sjanse å få støtte fra Norsk kulturråd. Vi søkte om midler til kunstnerstyrt visningssted i år, men ble avvist, forteller Elizabeth Croft. Hun har drevet galleriet sammen med Jan Kjetil Bjørheim. Begge synes det er trist å gi seg, men har lært mye og fortsetter videre med egne prosjekter. – Jeg skal ha en utstilling ved Stavanger kunstforening til neste år, så ting skjer, sier Croft. LIAF 2011 Thora Dolven Balke og Linn Pedersen er kuratorer for Lofoten International Art Festival 2011. De planlegger en tre ukers festival som starter rundt midten av august 2011. Festivalen er kortet ned i tid ettersom den har pleid å være lite besøkt etter åpningshelgen, og den er flyttet fra Svolvær til Kabelvåg. – Der er det allerede et kunstmiljø vi gjerne vil involvere, med lokale kunstnere og studenter på kunst- og filmskolen, skriver Pedersen og Balke i en e-post til Billedkunst. Programmet er under utvikling, men noen av de som allerede har takket ja er Michel Auder, Steve Claydon, Anders Nordby og Arild Tveito, Ann Cathrin November Høibo, Lindsay Seers, Kjersti Andvig, Markus Selg og Cristoph Keller.

Atelier Nord låner ut prosjektrom
Trenger du plass og utstyr for å prøve ut ideer i et stort og teknisk godt utstyrt rom? Ivar Smestad, daglig kunstnerisk leder, minner om at Atelier Nord låner ut et prosjektrom i Kunstnernes Hus gratis til kunstnere for utprøving av installasjoner, videovisninger og liknende. Rommet kan brukes som white cube og black box, men er også utstyrt for HD videoredigering, surround lyd og har en fastmontert HD videoprojektor av god kvalitet med stort lerret, sier han. Det kan søkes om å bruke prosjektrommet én uke. Søknadsfrist er annenhver måned. For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema gå til ateliernord.no.

Omfangsrike bidrag under Venezia-biennalen 2011
Norges bidrag under Venezia-biennalen i 2011 vil bestå av to deler. En forelesningsserie kalt «The State of Things» vil reflektere over temaer som mangfold, miljøutfordringer, menneskerettigheter, migrasjon, estetikk og krig. Alt med utgangspunkt i prinsippene i Nansenpasset. Dette identitetskortet ble utstedt første gang i 1922 og gjorde det mulig for flyktninger å forflytte seg over landegrenser. Forelesingene vil pågå under hele biennalen. Blant foreleserne er kjønnsteoretiker Judith Butler, miljøaktivist og forfatter Vandana Shiva, medieteoretiker og aktivist Franco Berardi, kunsthistoriker T.J. Clark og filosof Jacques Rancière. Del to av Norges bidrag er Bjarne Melgaards masterprogram ved Universitetet i Venezia, som vil se på historiske og samtidige aspekter ved AIDS-krisen og vil resultere i et offentlig kunstprosjekt og en publikasjon. Bidragene organiseres av OCA.

Fotogalleriets nye kunstneriske leder
Tyske Stephanie von Spreter overtar fra nyåret stillingen som kunstnerisk leder ved Fotogalleriet etter Susanne Østby Sæther, som begynner som postdoktor ved Universitetet i Oslo fra 1. januar. Von Spreter er utdannet kunsthistoriker og har lang og internasjonal erfaring som kurator og prosjektleder. – Jeg vil trekke inn både velkjente, lokale kunstnere og mindre kjente, men dyktige internasjonale kunstnere for å gjenbygge galleriets gode rykte, sier von Spreter.

Kunstsentrene fikk støtte
Kulturdepartementet besluttet å gi den nystiftede organisasjonen Kunstsentrene i Norge 200 000 kroner. Styret skal nå lage en webside, jobbe med profesjonalisering og utarbeide en årsrapport, som skal representere alle landets kunstnersentre. – Vi vil med en felles årsrapport presentere vårt virkefelt og vise kommuner, fylkeskommuner og staten at kunstnersentrene har stor regional verdi, styreleder Rikke Komissar.

Kommunalt nettgalleri
Som den første kommunen i landet åpner Nesodden kommune et kunstgalleri på nett. Kommunen har høyest kunstnertetthet i landet, og politikerne har i mange år prioritert å investere i arbeider av halvøyas kunstnere. – Vi ønsker gjennom nettgalleriet vårt at enda flere får tilgang til og blir kjent med den kunsten som er i kommunal eie, skriver kultursjef i Nesodden kommune, Marit Mellem på hjemmesiden.