• Kunstnerisk leder Truls Ramberg og styreleder Jan Pettersson i Norske Grafikere mener grafikken godt kan tenkes i et utvidet felt.

Nytt liv i grafosfæren

Av: Synnøve Vik

Publisert:

Utgave: 7/2010

Del: 

Billedkunst møtte nyansatt kunstnerisk leder Truls Ramberg og styreleder Jan Petterson i Norske Grafikere, for en samtale om grafikkens utvidede felt og uutforskede potensial. – Vi opplever en ny grafisk bølge, forteller de.

– Dere har nettopp åpnet utstillingen «Grafosfæren» i Norske Grafikeres galleri. Hva ønsker dere å fremheve med denne utstillingen?
Truls Ramberg (TR): – Vi ønsker å vise hvor mange samtidskunstnere det er som jobber med trykk i dag. Vi kan snakke om en grafikkbølge som ikke er anerkjent. Tidligere har man ikke koblet at nykonseptualistiske kunstnere som Kristian Skylstad og Gardar Eide Einarsson har noe med grafikk å gjøre.
– Vi ønsker også å vise en annen interessant side ved grafikk: Den brukes ofte for å lage nye sosiale nettverk, blant annet subkulturelle nettverk og alternative sosiale rom, gjennom flyers og andre trykksaker. Dette har historisk sett vært viktig både for de liberale og sosialistiske revolusjonære. I dag handler det mer om å lage rom hvor man kan uttrykke seg uavhengig av de kommersielle mediene.

– Hva er grafikk i dag?
TR: – Alt som er beslektet med en trykketeknikk, enten konseptuelt, teknisk eller rent innholdsmessig kan være grafikk. Det finnes nesten ingen grenser. Også plakattrykk, veggmalerier og produksjon av 3D design kan være grafikk. Jeg er opptatt av at trykte medier har vært den viktigste kilden til overføring av kunnskap i samfunnet. Gjennom grafikk har vi etablert alle viktige samfunnsfunksjoner, og har skapt et samfunn.

– Dere snakker om «et utvidet felt» for grafikk, noe som blir mer og mer vanlig på dagens kunstscene. Står man ikke i fare for å utvanne sitt eget felt når man bryter ned skillene mellom fagfeltene?
TR: – Det er generelt sett farligere å stagnere, ved at man vokter en etablert grense for hva som får være grafikk. Heller enn å se på et medium som et sett normer, kan man se det som en mulighet for å kommunisere noe interessant. Men det er ikke snakk om et postmoderne «alt går»: Så lenge man er bevisst at Norske Grafikere er en spesifikk kontekst, vil man unngå problemstillingen.

Grafikken har stagnert

– Hvilken status har grafikk i dag, både kunstnerisk og økonomisk, og hvorfor har den endret seg siden grafikkens storhetstid?
TR: – Statusen har gått ned, nettopp fordi man har stagnert innenfor et sett med regler for hva grafikk skal være. Man har ikke klart å fornye og utvikle seg. Grafikken har plassert seg i et hjørne, men de satte kriteriene er kanskje ikke lenger relevante.
Jan Pettersson: – Statusen avhenger også av hvilke ulike grupperinger som rår markedet. Grafikk rommer både ren trykking, kunstnerisk grafikk og kunstnere som jobber med trykk. Problemet er at vi tenker tradisjon heller enn utvidet felt, når vi bør se dem i sammenheng med hverandre.

Forestående flytting

– I 2012 vil Norske Grafikere flytte. Hvilke muligheter vil flyttingen gi dere?
TR: – Først og fremst vil vi kunne tilby kunstnerne mer attraktive utstillingslokaler. I dagens lokaler er salgsfunksjonen i for stor grad blandet inn i utstillingsdelen. I tillegg signaliserer flyttingen en profilendring for Norske Grafikere. Forhåpentligvis vil publikum få se interessante utstillinger som på en eller annen måte relaterer til en grafisk kontekst. Vi vil vise hvordan grafikk har inngått som en helt naturlig del av kulturen tidligere, og hvordan den relaterer til samtidskunsten i dag gjennom en kombinasjon av eldre og nye uttrykk.