• – Vi skal arbeide for å styrke forståelsen av hva kuratoren er, sier Geir Haraldseth.

Norsk kuratorforening stiftet

Av: Ane Teksum Isbrekken

Publisert:

Utgave: 2/2011

Del: 

Norske kuratorer har vært ensomme ulver på arbeidsmarkedet. Dét vil en ny kuratorforening få en slutt på.

– Vi skal jobbe både faglig og politisk. Begge deler er viktig for denne foreningen. Dermed kan vi arbeide for å styrke forståelsen av hva kuratoren er, sier Geir Haraldseth, en av de fem initiativtakerne til etableringen av en forening for kuratorer i Norge.
Fredag 11. mars etablerte han og et tjuetalls andre kuratorer foreningen.

Mangler rettigheter

Kuratoren har vært i vinden de siste årene. I fjor kåret rangeringsnettstedet US News nettopp kurator til en av de beste karrierene blant kreative yrker for 2011 – riktignok med referanse til den fast ansatte institusjonskuratoren. I 2005 opprettet Kunsthøgskolen i Bergen den første kuratorutdanningen med mastertilbud her i landet.
Til tross for økt profesjo-nalisering, er det tydelig at kuratorene i Norge har ulike behov. Mens noen har fast arbeid innenfor etablerte institusjoner, er andre frilanskuratorer eller kunstner-kuratorer, som som betyr at de arbeider både kunstnere og kuratorer.
– Kunstnere i Norge har vært organiserte og politisk aktive i lang tid. De har en rekke ordninger, som stipender og visningsvederlag, og har tilgang på advokat som faktisk ivaretar deres rettigheter. Noe slikt eksisterer ikke for kuratorer, i alle fall ikke de som jobber frilans, sier Haraldseth, som er kurator og skribent for nettstedet Kunstkritikk.
Ruth Hege Halstensen er kurator, kunsthistoriker og rådgiver i KORO, og er også med i gruppen som har tatt initiativ til en norsk kuratorforening.
– I likhet med kunstnere og andre utøvere, ligger det mye idealisme i arbeidet bak kuratering. Det er greit, men vi skal passe oss for å ikke undergrave profesjonen ved for lave honorarer. Vi bør heller skape et bedre kretsløp for alle aktørene i en utstillingsproduksjon. Dét tror jeg det blir bedre kunst av, sier Halstensen.
Hun og Geir Haraldseth mener tiden er overmoden for en slik forening. – Som nyutdannet kurator opplevde jeg at det fantes få retningslinjer for hvordan en frilanskurator honoreres, sier Halstensen.

Tatt inn i varmen

Unge Kunstneres Samfund (UKS) åpnet dørene for kurator-medlemskap i fjor, men foreløpig har UKS bare ett kuratormedlem.
– Det var et godt grep å anerkjenne kuratorens posisjon. I UKS er det mange kunstnere som også jobber som kuratorer, og disse er sikret endel rettigheter gjennom NBK. Jeg tror vi og UKS kommer til å utfylle hverandre med forskjellige roller, sier Haraldseth.
– Kommer etableringen av en kuratorforening som et svar på at UKS åpnet for kuratormedlemskap?
– Egentlig ikke. Vi har snakket om dette ganske lenge, men det har vært vanskelig å samles for å planlegge dette tidligere.

Åpen dør

Kriteriene for medlemskap er fortsatt ikke fastlagt.
– Det går an å vurdere flere nivåer av medlemskap. Men vi vil ha en åpen dør, sier Haraldseth.
Han tror ikke det vil by på problemer at UKS også har åpnet for kuratormedlemskap.
– Jeg tror medlemmene kommer til å fordele seg veldig naturlig. Kunstnere som også kuraterer vil kanskje helst søke medlemskap i UKS.