• – Vi er opptatt av å bidra til at flere unge får interesse for kunst, sier kulturministeren om den nye prøveordningen for støtte til kunstkjøp.

    Terje Bendiksby/Scanpix

Subsidierer private kunstkjøp

Av: Ane Teksum Isbrekken

Publisert:

Utgave: 2/2011

Del: 

Anniken Huitfeldt har bevilget 200.000 kroner til en prøveordning hvor staten dekker renteutgifter ved lån til kjøp av kunst. Men blant galleriene er det foreløpig bare Kunstnerforbundet som får nyte godt av ordningen.

Etter modell fra England, velger Kulturdepartementet nå å prøve ut en ordning hvor private kunstkjøpere får dekket renteutgiftene sine ved kjøp av kunst.
«Own Art», som ordningen kalles i Storbritannia, har vært en suksess etter at den ble innført i 2004, og ifølge Arts Council England har over 20 000 individuelle lån blitt tatt opp siden den gang. I omsatt kunst tilsvarer det over 155 millioner kroner (15,5 millioner pund). Til kunstnerne har ordningen generert inntekter på omlag 80 millioner kroner.

Oppmuntre til kjøp

– Jeg tror det må finnes flere måter å støtte kunstnere på, og jeg synes det å oppmuntre publikum til å kjøpe kunst er en god metode. Mitt inntrykk er at de fleste kunstnerne ønsket denne ordningen velkommen, sier Sally Sheinmann i Artist’s Interaction & Representation (AIR).
AIR er en del av a-n, som er en sentral, britisk interesseorganisasjon for kunstnere. Sheinmann understreker at meningene er hennes egne som kunstner, og at organisasjonen ikke har tatt offisiell stilling til «Own Art».

Prøveordning

– Vi ser at ordningen har gitt gode resultater i Storbritannia. Vi er opptatt av å bidra til at flere ungdommer får interesse for kunst. Samtidig ønsker vi også å styrke kunstnerne. 80 prosent av de som har benyttet «Own Art» sier at de ikke hadde kunnet kjøpe kunst, hadde det ikke vært for ordningen, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til Billedkunst.
I første omgang skal Norge kjøre en prøveordning, sannsynligvis i et år, og i den perioden skal bare kunstverk kjøpt gjennom Kunstnerforbundet omfattes av tilbudet.
– Er ikke dette uheldig med tanke på konkurransehensyn?
– Vi ønsker å prøve ut ordningen først. Og det ligger i en prøveordning at noen må prøve den ut, sier statsråden.
Direktør Øyvind Stålsett i Forum for Kultur og Næringsliv, som har fått oppgaven å iverksette ordningen, sier følgende om valget av Kunstnerforbundet:
– I første fase er det hensiktsmessig å fokusere på én samarbeidspartner, ett galleri, og valget falt på Kunstnerforbundet som er et velrenommert, solid og kunstnerdrevet galleri. I en fremtidig driftsmodell er det nødvendig å involvere flere gallerier.

Mye usikkert

Kulturministeren har bevilget 200 000 kroner til prøveordningen. Av disse midlene er 150 000 kroner øremerket å dekke renter på lån til kjøp av kunst, og ifølge Forum for Kultur og Næringsliv kan disse generere et kunstsalg for omkring to millioner kroner. I Storbritannia har ordningen dekket renter i opptil ti avdragsmåneder, og på lån fra 100 til 2000 pund. Her hjemme er det ikke klart hvor store lånene kan være, og en bankpartner for lånene er heller ikke på plass ennå.
– Own Art Norge er bygget på lesten til Own Art i England. Her må du være over 18 år for å søke om lån, men det er ingen øvre aldersgrense. Vi ønsker ikke å begrense ordningen i forhold til alder, men vil fokusere på å nå de yngre, både ved hjelp av markedsføring og tilpassede aktiviteter, sier Stålsett.

Inkluder kunstnerne!

Ifølge Stålsett er det et mål at låneprosessen kan skje enklest mulig.
– Det bør være så lite byråkrati som mulig. Dersom du vil kjøpe noe og benytte ordningen, bør det ta ekspeditøren kun to minutter å sjekke om du kan få lån, sier Stålsett.
Britiske Sally Sheinmann i AIR har en oppfordring i forbindelse med den norske ordningen:
– Hvis Norge tenker på å gjennomføre dette, vil jeg på det sterkeste anbefale at kunstnere får bli med på å utforme og iverksette programmet.

Frp: – En god tanke

Hvis alt går etter planen, skal en tilsvarende ordning som «Own Art» altså være på plass for utprøving fra august og i et år fremover.
– Noen vil kanskje hevde at det er ulikt en sosialdemokratisk regjering å ta til orde for en kulturpolitikk med subsidier til privatpersoner, framfor å bevilge midlene til institusjoner. Hva er din kommentar til det?
– Det private markedet står for en veldig vesentlig del av kunstinnkjøpene. Dette er ikke prinsipielt annerledes enn å for eksempel gi skattefradrag ved kunstkjøp, sier Huitfeldt.
Fremskrittspartiets (FrP) kulturpolitiske talsmann, Ib Thomsen, mener det er mer hensiktsmessig å støtte unge kunstnere enn unge kunstkjøpere.
– Dette er en god tanke, forsåvidt, men det virker ikke som om statsråden har så stor tro på det sjøl, for det er ikke store summer som er satt av til dette. Å få ungdommen interessert i kunst er bra, men jeg har mer sansen for å opprette et såkornsfond for unge kunstnere, slik at noen kan få en garantert inntekt med forutsigbarhet i eksempelvis tre år. Vi vet at mange av de eldre kunstnerne låser opp midlene slik det er i dag, mener Thomsen.