På kant med møblene

Av: Line Ulekleiv

Publisert:

Utgave: 2/2011

Del: 

Enmannsforlaget til Petter Snare, Teknisk Industri, står bak utgivelsen av Sveinn Fannar Jóhannssons A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances.

Forlagets knusktørre navn er en fin liten pendant til Jóhannssons dekonstruerende innfallsvinkel, hvor han går løs på møbler med sag. Snares forlag er forøvrig et prisverdig tiltak, som fører den rike artist’s book-tradisjonen videre.
Jóhannssons legger seg på et vis midt imellom en katalog og en artist’s book. Mange av bokens fotografiske arbeider ble vist på Fotogalleriet høsten 2009. Utformingen av boken er fint gjennomført, diskret og sober. Sakligheten i pappomslaget både kontrasteres og styrkes i bokas første fotografi (som også er ett av de beste), Can We Call This a Life. Det viser en trappekonstruksjon (påskrevet tittelen), tilsynelatende holdt oppe av en enkel trestol som balanserer opp-ned på et avknekt fundament. Den absurde balanseakten vitner om høyst alternative løsninger.
Det har gått hardt utover inventaret i Jóhannssons fotografier – seksjoner, skap, stoler og sofaer er maltraktert. Dølle furumøbler endrer karakter gjennom drastiske tverrsnitt tvers gjennom materialet, som om en møblenes Matta Gordon Clark har vært på ferde. Det er også noen paralleller her til John Armleders møbelskulpturer på 1980-tallet, i gjenbruket av det avlagte. Systematikken i Jóhannssons strategi synes analytisk utforskende, men tilintetgjøringen av disse litt irriterende møblene tilpasset menneskekroppen er samtidig gjennomsyret av en odd og appellerende humor. Han går til ytterpunktene i Chair, hvor en stol har blitt til sagmugg i et plexiglassmonter. Dette arbeidet ligger og vipper mellom noe destruktivt og noe melankolsk.
Det er interessante sammenstillinger mellom tekst og bilde i boken, tydeliggjort i titlene, som legger ekstra lag til materialstudiene. Jóhannssons arbeider er reelle hybrider, i det de er avfotograferinger av møbler som har blitt til skulpturer eller en slags ikke-funksjonell arkitektur. Bildene blir byggeklosser, hvor objekter bygges opp todimensjonalt etter å ha blitt radbrukket, i en pågående undersøkelse. Counter Clockwise, som består av et rutenett av 90 svart/hvitt-prints som tilsammen viser et bord på høykant, illustrerer denne kantrede tilstanden, hvor intetsigende og tunge gjenstander blir tildelt stor visuell oppmerksomhet. De forskjellige aspektene ved omgangen med disse møblene, og Jóhannssons kunstneriske prosjekt er beskrevet i tre korte, fine tekster bakerst i boken, av henholdsvis Christopher Muller, Caroline Ugelstad og Friedrich Tietjen.