Kunstnerne mistet innvirkning på verneverdig hus

Av: Ane Teksum Isbrekken...

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Siden 2006 har en gruppe kunstnere arbeidet for å få et kunstnerdrevet senter i Olaf Ryes plass 2. Men nå opplever de at Oslo kommune har tatt fra dem all innvirkning på prosjektet. – Kommunen viser i denne saken at de ikke har tillitt til kunstnere, sier Maria Sundby.

At Olaf Ryes plass 2 skulle bli et kunstnerdrevet senter ble vedtatt i bystyret i Oslo kommune i 2007. Nå må kunstnerne som tok initiativet til prosjektet innse at de har mistet all kontroll over prosjektet.
– Jeg er oppgitt, men ikke overrasket. Byråkratiet i kommunen har tatt over hele bygget nå. Oslo kommune viser i denne saken at de ikke har noen tillit til kunstnerne og det profesjonelle kunstfeltet. De tør ikke la oss drive stedet, sier Maria Sundby, talsperson for gruppen.

Kommunen tok over
Kommunen annonserte i april etter folk som vil drive utstillingslokalene i første etasje. I teksten som forteller om husets historikk, er ikke kunstnernes innsats for å gjøre bygget om til et kunstsenter nevnt med ett ord. Det synes som om initiativtakerne ikke er tiltenkt noen rolle i den videre driften av huset.
– Vi fikk ansvar for å tildele atelierer i første periode, og disse avtalene gjelder fra 2011 og fem år fremover. Neste gang atelierer skal tildeles, er det nok kommunens tildelingsutvalg som gjør dette. De tar over hele huset, sier Sundby.
I utlysningen er huset karakterisert som light-versjonen av Kunstnernes Hus. Men Kunstnernes Hus er drevet av kunstnere, og Olaf Ryes plass 2 skal drives av kommunen som vil målstyre utstillingsprogrammet i detalj, og også godkjenne utstillings-programmet.
– Galleriet er ennå ikke tildelt en drifter, men det er stor fare for at dette blir noe helt annet enn hva som var tenkt. Tanken var jo at atelierene, gjesteatelierene og visningsrommene skulle inngå i en dialog, sier Sundby.

Må følge anskaffelsesloven
Torger Ødegaard, kulturbyråd i Oslo kommune, sa i Billedkunst 3/2010 at «hele prosjektet ble noe helt annet enn det vi så for oss i utgangspunktet, fordi bygget var fullt av sopp og råte og vi måtte bruke 20 millioner kroner på oppgradering. Det hadde stilt seg helt annerledes om kunstnerne hadde kunnet flytte rett inn i bygget.»
– Hva forandret seg når kommunen måtte bruke store midler på oppgradering?
– Det ble et mer omfattende prosjekt enn det vi så for oss. Når kommunen skal pusse opp og stille midler til disposisjon, må det være mest mulig rettferdig tildeling av atelierer og lokaler for at det skal være riktig. Vi må følge anskaffelsesloven, sier Ødegaard.
– Hvorfor lar ikke kommunen kunstnerne, som tok initiativ til å gjøre Olaf Ryes plass 2 til et kunstnerdrevet senter, drive dette huset?
– Dette er offentlig sektor, og da er det noen anskaffelsesregler som må følges. Huset blir fantastisk fint, og det er jo flere som vil kunne ha ønske om å drive det. De som tok initiativ til og brant for huset i begynnelsen, kan levere inn sitt forslag til hvordan de vil drive første etasje. Men vi kan ikke bare overse anskaffelsesreglene. Det er saken. Har tillit til kunstnerne
– Har kommunen tillit til kunstneres fagkompetanse når det gjelder drift av kunstsenter?
– Vi hadde ikke brukt 18 millioner kroner på dette huset hvis vi ikke hadde tillit til kunstnerne. Nå kan kunstnerne snart flytte inn i atelierene, og vi har lyst ut konkurranse for drift av første etasje. Søkerne vil få en seriøs faglig vurdering, og alle kan delta. Det viktigste for oss er å gjøre det som er best for huset.
– Kilder Billedkunst har vært i kontakt med, mener at kommunen «ikke vil ha et nytt Hausmania» (Hausmania er et kunstnerdrevet kulturhus i Oslo, journ. anm.). Er dette av grunnene til at kommunen selv vil drive huset?
– Jeg synes ikke dette kan sammenliknes med Hausmania. Jeg, som kulturbyråd i Oslo, gir forøvrig kulturstøtte til Grusomhetens teater i Hausmania.

Etikken
Kunstnerne har investert mye tid og krefter i dette prosjektet på privat initiativ. Nå står de helt uten innvirkning over den videre driften av kunstsenteret. Men de er ikke engang nevnt i historikken som står i utlysningsteksten.
– Hvorfor vil ikke kommunen gi dem noe av æren for at senteret kommer i gang?
– Det vil jeg veldig gjerne gi. Initiativtakerne skal ha all ære for at dette kommer i gang, og vi skal sørge for at de skal få det, både muntlig og skriftlig. Æres den som æres bør. De som ønsket atelierer der, har muligheten til å få fine, nye atelierer i et totalrehabilitert hus. Og de kan levere sitt forslag til hvordan første etasje skal drives. Vi håper at initiativtakerne til dette prosjektet blir med videre, sier Ødegaard.