• Eivind Lentz, leder i Forbundet Frie Fotografer, mener kunstnerorganisasjonene ikke har klart å møte DKS når retningslinjer skal utformes. Vi har sviktet vår egen faggruppe, sier han.

Kritiserer Den kulturelle skolesekkens satser

Av: Ane Teksum Isbrekken

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

For å unngå komplett kaos, har landets fylkeskommuner innført et fast dagshonorar på 3000 kroner for kunstnere som arbeider i Den kulturelle skolesekken. Men Eivind Lentz, leder i Forbundet Frie Fotografer, mener løsningen ikke er god og kritiserer kunstnerorganisasjonene for manglende innsats.

Fylkeskommunene har i år innført en felles dagsats for kunstnerne. For hver skoledag, hvor kunstneren er inne i klassene i tre-fire timer, får hver aktør 3000 kroner.
– Fastsettelse av honorarer var et komplett kaos da vi startet opp Den kulturelle skolesekken (DKS), sier Billy Lätt, som er DKS-koordinator i Telemark fylkeskommune og mange-årig medlem av fylkenes honorar-gruppe.

Harmonisering av satser
Fylket var blant de første i landet som tok i bruk DKS, og Lätt har arbeidet med skolesekken i over ti år.
– Fastsettelsen av 3000 kroner som dagshonorar er et forsøk på å harmonisere DKS på landsbasis. Vi godtar ikke lengre at eksempelvis en forfatter krever 5000 kroner per dag, mens en kunstformidler får ta til takke med 2500 kroner dagen. I denne honorarharmoniseringen blir det lik lønn for en arbeidsdag i DKS, uansett hvilken kunstsjanger det måtte være. Dette er dristig, sier noen, men rettferdig, sier vi.

Rigid
Eivind Lentz, leder i Forbundet Frie Fotografer, mener den nye regelen er rigid, fordi den ikke skiller mellom billedkunst, musikk og litteratur:
– Satsen på 3000 kroner er for lav. Forfattere har en ferdigskrevet bok som de kan reise rundt med og lese opp fra. Det er en hyllevare. Billedkunstnerne passer ikke inn i hyllevarekategorien. Det blir vanskeligere å få med prosjekter fra disse og å få riktig betaling. Dermed får ikke barna de gode billedkunstprosjektene. Alt dette fordi fagorganisasjonene ikke har gått inn og parert forslaget.
Men kunstnere som arbeider mer med sitt opplegg, kan få mer betalt enn 3000 kroner.
– Honorargruppa har utarbeidet et tilleggsskriv som tar høyde for etterarbeid på kvelden og liknende. Kunstnerne får naturligvis betalt for denne ekstra arbeidsinnsatsen, sier Lätt.
Da DKS startet, var det i mye større grad opp til hver enkelt kunstner og DKS-koordinator å forhandle honoraret.
– Etter hvert ble det til at kunstnere med egne medlems- og fag-organisasjoner og management har kommet mye bedre ut i honorar-størrelser enn de som ikke har hatt denne fordelen, sier Lätt. Fylkesrådmannskollegiet ga fylkesnettverkets honorargruppe i oppgave å utrede saken om skjevheter i honorarer. Nå har kollegiet slått fast at fylkeskommunene selv kan bli enige om en fast sats, og dette munnet ut i den såkalte 3000-kronersregelen.

Savner organisasjonene
Lentz er selv avtroppende styreleder i Forbundet Frie Fotografer (FFF), og sier at hans egen organisasjon, sammen med Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) Sámi Dáiddacehpiid Searvi (Samisk Kunstnerforbund), burde stått sterkere i forhandlingene med DKS.
– På billedkunstfeltet har ikke organisasjonene klart å møte DKS. Det er ikke bare et samfunnssvik, men også et svik mot vår egen faggruppe. Vi har ikke klart å gå DKS i møte på den måten forfatterne har, med strenge satser for honorering, for eksempel, mener Lentz. Han er snart ferdig som styreleder i FFF, men håper organisasjonene står sterkere sammen om denne saken i fremtiden.
– Skulle jeg vært styreleder i FFF i to år til, hadde dette definitivt blitt en kampsak.

Blandede erfaringer
I flere år har Lentz reist rundt til landets skoler med kunstprosjektet «se(e) me(g)», hvor han involverer elevene og oppfordrer dem til å ta bilder av forskjellige situasjoner med mobilkamera. Bildene etterbehandles og ender i en fotomontasje i form av fotobok eller utstilling. Lentz har møtt flere av kommunene og fylkeskommunene som administrerer DKS lokalt, og sier han har blandede erfaringer med fleksibilitet og samarbeidsvilje overfor kunstnere.
– Hadde det ikke vært for kunstnerne, hadde det ikke vært noen kulturell skolesekk. Jeg tror de til tider har glemt det på veien, sier Lentz, men legger til:
– Jeg vil gjerne også påpeke at det er noen veldig dyktige DKS-koordinatorer der ute.