• Museet ønsker at elevene kommer til deres lokaler, men skolene ønsker å slippe å frakte elever ut av skolene. Her er en barne-skoleelev på tegneverksted i utstillingen til Elena Engelsen på Anders Svor Museum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Logistikken var ved Den kulturelle skolesekken.

    Stein Sandemose Bårdsen

Museumsdirektør mener DKS gir lavere besøkstall

Av: Ane Teksum Isbrekken

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Direktør Morten J. Svendsen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum mener ønsket om å bringe kunsten til skolene i DKS gjør at elevbesøkene ved museet blir færre. – Nå må institusjonslederne ta virkeligheten innover seg, repliserer DKS-koordinator i fylket, Margrethe Henden Aaraas.

– Besøkstallene varierer jo litt, men vi merker helt klart en tendens. Skolene kommer ikke på eget initiativ med mindre Den kulturelle skolesekken (DKS) har organisert besøket, sier direktør Morten J. Svendsen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Krevende
Han mener skolene i større grad burde komme til museene og galleriene.
– Problemet for museene er DKS’ hovedidé om at kunsten skal komme ut til skolene. Men for museene er det ikke tvil om at dette er en ekstra utfordring. Derfor er det ofte sånn at skolene må komme til museene.
Ifølge Svendsen er det andre tilbud som frister skolene mer.
– Nasjonalmuseet har laget utstillinger hvor de kommer til skolene, og der kommer vi i et slags konkurranseforhold.
Museumsdirektøren ønsker seg midler slik at elevene kan busses til kunstmuseet.
– Vi savner at skolesekken har midler slik at elevene kan reise til museene. Særlig kan de midlene som er knyttet til den kommunale skolesekken, være knappe, og dermed kan det være vanskelig å prioritere busstransport. Nå kan kun de nærmeste kommunene benytte seg av museet. I 2003 og 2004 brukte vi egne ressurser på å sette opp busser for skolene og da kom jo skoleklassene, sier Svendsen.

Overrasket
Margrethe Henden Aaraas er DKS-koordinator i Sogn og Fjordane fylkeskommune og sier hun er overrasket over museumsdirektørens utsagn.
– Ingen andre enkeltaktører i fylket har hatt så mange prosjekter med i DKS som Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Senest forrige skoleår busset vi elever til museet. Jeg tror vi har organisert det meste av de tilbudene de har til barn og unge. Vi har, så vidt jeg vet, aldri takket nei til noen tilbud fra museet i DKS, sier Aaraas.
Hun tror både elever og lærere har blitt mer kritiske til hvilke opplegg de ønsker seg.
– Skolene ber oss om å komme til dem i størst mulig grad. Nå må man slutte å snakke enten eller i forhold til format. Skolene ønsker ikke å busse elever lange avstander. Det er en virkelighet som institusjonene må forholde seg til, men vi sier ikke dermed at elevene ikke også skal besøke museet, sier Aaraas.

Ingen innspill
Kommende år har ikke Sogn og Fjordane Kunstmuseum gitt noen innspill til DKS.
– Derfor har ikke DKS opplegg i samarbeid med kunstmuseet for skoleåret 2011/2012. Kunstmuseet, teatret og andre må tenke ut nye formidlingsformer så de bedre kan fylle de rammene de har å forholde seg til i DKS. Jeg håper virkelig at kunstmuseet vil være med i en positiv utvikling og bidra til nye tanker omkring formidlingen, sier Aaraas.
– Svendsen sier at når utstillinger ikke er organisert gjennom DKS, så kommer heller ikke skolene til museet lenger?
– DKS har en etablert ordning med kvalitet, og elever og lærere har begynt å stille krav og forventninger til hva de ønsker å ta del i. Noe som ikke er tilstrekkelig spisset mot målgruppen, vil dermed falle gjennom, mener Aaraas.

Trenger begge deler
Aaraas mener det er trangt og vanskelig å formidle kunst i museets lokaler. Morten J. Svendsen mener også at forholdene for skolebesøk ved museet ikke er optimale.
– Men det ene utelukker ikke det andre. For elevene er det å lære å gå i et museum viktig. Og kunsten er best på museet eller i galleriet, der den hører hjemme og der det er gode rammer og muligheter rundt formidling og opplevelse av kunsten, sier Svendsen, og legger til:
- Dette med skoleutstillingene i små esker og kofferter kan være viktig for motivasjon, variasjon og som interessevekker for kunst i alminnelighet. Ordningen med DKS er fantastisk, men det er ekstra utfordringer knyttet til dette på det visuelle kunstfeltet.