• Fra en av NISS-studentenes visninger. Nå tilbyr NISS kunsthøyskoleutdanning innen visuelle kunstfag.

    NISS

Første private høyskole for visuell kunst

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Norge har nå fått sin femte kunsthøyskole. Rektor Jørgen H.V. Gjerdrum ved NISS mener at det ikke kan utdannes for mange kunstnere.

I 2010 fikk Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) status som høyskole, noe som gir studentene ved skolen studiepoeng og flere valgmuligheter når det gjelder videre utdannelse. I år starter de første kursene innen blant annet visuell kunst. Rektor Jørgen H.V. Gjerdrum og studierektor Eirin Sæther forteller om studiene.

Utdanne kompetente aktører

– Hva tilbyr NISS sine kunststudenter?
– Vi har lagt opp til tre fordypninger, hvorav billedkunst er én. Her utfordres studentenes evne til konseptuell tenkning og aktualisering av idégrunnlaget i et utforskende og selvstendig arbeid der studentene selv har stort ansvar for å drive frem egne prosjekter. Studentene skal presenteres for et bredt utvalg av teknikker og medier. De skal øve opp en sterk kritisk bevissthet i en bred og tverrfaglig kulturell kontekst hvor kommunikasjon og forståelse av samtidig kunstdiskurs står sentralt. Fordypningen gir grunnlag for egen kunstnerisk praksis i tillegg til de muligheter en betydelig visuell kompetanse gir innen kunst- og kulturrelatert arbeid, sier Sæther, og tilføyer:
– Avdeling for visuell kunst ved NISS har søkt inn og fått akkreditert de to første årene i en bachelor. Det tredje året vil bli søkt inn kommende høst, men allerede nå kan studentene gå videre og fullføre sin bachelor ved universiteter som NISS samarbeider med.

– Har dere en spesiell faglig profil?
– Studieprogrammet er forankret i billedkunsten i den utvidede betydning begrepet har i dag. Vi legger samtidig stor vekt på kommunikasjon, samarbeid og bevissthet om viktigheten av å aktualisere eget arbeid. Teorifagene er en vesentlig del av studiet og skal bidra til forståelse av samtidskunsten og sosiokulturelle sammenhenger i et lokalt og globalt perspektiv, sier Sæther.

To trinns opptak

– Hvordan skjer opptakene? Vil man kunne betale seg inn som ved Handelshøyskolen BI?
– Søkerne må vise at de har en portefølje og at de har noe innenfor samtidskunsten å gjøre, at de har talent, personlige egenskaper og at de vil noe. Opptaket består av to deler. De må først sende søknad med arbeidsprøver, og hvis de kommer videre vil de bli tatt inn til intervju hvor de presenterer ytterligere en arbeidsprøve. I motsetning til BI går man ikke rett ut i en ferdig stilling, men til en prosjektbasert frilanstilværelse, og det krever mer. Vi ønsker å utdanne kunstnere som bruker utdannelsen sin og som bidrar positivt innenfor sitt felt, sier Gjerdrum.

– Hva vil dette etter din mening ha å si på renommeet til utdannelsen?
– Siden dette blir en påbygging av det tilbudet som allerede er der, så tenker jeg det er positivt at man nå i stedet for et diplom, får studiepoeng. Studentene har etterspurt dette. Det gir dem flere valgmuligheter, i og med at de etter to år her kan søke seg til andre høyskoler i landet og i utlandet. NISS har alltid hatt kredibilitet innenfor de ulike miljøene i kulturlivet som vi dekker, men selvfølgelig er en høyskolestatus positivt for oss, sier Gjerdrum.

Aldri for mange

– Er det behov for enda en kunstutdannelse?
– Etter min mening blir det aldri for mange gode kunstnere. Vi tilbyr en utdannelse som gir verdifull erfaring, og jeg forstår ikke tankegangen om at det finnes for mange med kunstkompetanse. Det er bruk for kunstnere innenfor mange områder i samfunnet, og det er også vanlig å kombinere en kunstutdanning med annen kompetanse. Et godt utviklet kunstmiljø er et gode for samfunnet, og vårt mål som skole er å være en aktør som står for en profesjonalisering innen kunst- og kultursektoren, sier Gjerdrum.