• Samir M’kadmi mener det er et urovekkende signal at Kulturdepartementet ikke erstattet fagutvalgets representant i Kulturrådet.

Mistet stemmen i Kulturrådet

Av: Ane Teksum Isbrekken

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Da den tidligere lederen i fagutvalget for billedkunst og kunsthåndverk, Aslaug Juliussen, trakk seg fra sitt verv i Kulturrådet før nyttår, virket det naturlig at hun skulle bli erstattet med en person fra samme fagfelt. Slik gikk det ikke.

– Man begynner jo å stille spørsmål ved at billedkunst og kunsthåndverk har så lav status i Kulturdepartementet (KUD) at de kan overse oss og velge en hvilken som helst annen representant. Det er et veldig urovekkende signal departementet gir her, sier Samir M’kadmi.

Fra billedkunst til kulturvern
M’kadmi tok over som leder av fagutvalget for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturråd da Aslaug Juliussen trakk seg fra sine verv før nyttår.
Juliussen satt også som en av de ti faste medlemmene i selve Kulturrådet. Da hun trakk seg fra vervet, ble Juliussen erstattet av Marianne A. Olsen som har bakgrunn fra kulturvernfeltet. Dermed mistet fagutvalget for billedkunst og kunsthåndverk én stemme i Kultur-rådet.

Veldig beklagelig
– Vanligvis sitter det en person fra fagutvalget for billedkunst og kunsthåndverk i rådet. Når KUD valgte en person med arkivbakgrunn til denne posten, ble vårt fagfelts representasjon i rådet veldig svekket, sier M’kadmi.
Foreløpig er Olsen oppnevnt som medlem av Kulturrådet frem til 2012.
– Vi jobber med veldig viktige saker med kunsthåndverkere og billedkunstnere. Selvfølgelig kan vi fortsatt påvirke Kulturrådets beslutninger, men vi har ikke den direkte kontakten vi har hatt, og det er veldig beklagelig, selv om det er for bare ett år, sier M’kadmi.
Han er klar på hva han mener hadde vært den beste løsningen:
– Departementet skulle latt det gå automatikk i at et medlem som trekker seg midt i perioden, blir representert av noen fra samme fagfelt.

Stor forskjell
Ifølge M’kadmi har ikke fagutvalget han leder fått noen begrunnelse for Kulturdepartementets valg.
– Hvorfor er det så viktig for fagutvalget å ha en representant i selve rådet?
– Fordi Kulturrådet gjør vedtak som direkte angår kunstnerne. Det kan være etablering av nye tiltak, utstillinger, tiltak for kunstnere i etableringsfase, eller tiltak rettet mot de etablerte. Det er ekstremt viktig at vi er der hvor viktige avgjørelser tas og får legge frem ideer og visjoner om hvordan kunstfeltet bør utvikles for samfunnet. Det er en veldig stor forskjell på å gi en innstilling og å være der diskusjonene foregår, sier M’kadmi.

Helhetlig vurdering
I dag sitter én representant for billedkunstfeltet, Solveig Øvstebø, igjen i rådet. I motsetning til tidligere to.
«Det er mange hensyn som skal avveies ved oppnevning av medlemmer til Norsk kulturråd, herunder rådets samlede kunst- og kulturfaglige kompetanse, kjønns-messige balanse og geografiske representasjon. Etter en helhetlig vurdering fant departementet det riktig å styrke rådets kulturvernfaglige kompetanse og representasjon fra Nord-Norge ved erstatningsopp-nevning for Aslaug Juliussen i februar i år», skriver statssekretær Lubna Jaffery i KUD i en e-post til Billedkunst.
Jaffery utelukker imidlertid ikke at billedkunst- og kunsthåndverkfeltet blir sterkere representert til neste år:
«Fem nye medlemmer og to varamedlemmer skal oppnevnes per 31. desember 2011. Billedkunst- og kunsthåndverksfaglig kompetanse vil naturligvis bli vurdert i en slik sammenheng.»