Notiser 3-2011

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer av Billedkunst.

Cecilie Broch Knudsen fortsetter som rektor
Cecilie Broch Knudsen er gjenvalgt som rektor for fire nye år ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Tre motkandidater stilte opp, men Knudsen vant med 57,7 prosent av stemmene. KHiO har ellers gjennomgått sin faglige organisasjonsmodell, og nå skal høgskolens tre fakulteter deles opp i seks avdelinger: Kunstakademiet, Kunstfag, Teaterhøgskolen, Balletthøgskolen, Operahøgskolen og Design. Disse skal få hver sin dekan. Nyorganiseringen trer i kraft fra august 2011. – Dette er en konsekvens av ønsket om at hvert fagområde skal få utvikle seg på egne premisser, noe jeg har vært opptatt av helt siden jeg tiltrådte som rektor for KHiO i 2007, sier Cecilie Broch Knudsen til Morgenbladet.

Ny direktør ved Henie Onstad Kunstsenter
Tone Hansen er ansatt som ny direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. Hun blir Karin Hellandsjøs etterfølger og kommer fra stillingen som senterets sjefskurator og avdelingsleder for kunst. Hun er en av få nyansatte norske ledere innen billedkunstfeltet. Styrets leder, Halvor Stenstadvold, sier til Billedkunst at det etter styrets vurdering er en fordel å ansette en norsk fremfor en utenlandsk kandidat som direktør. – Tone Hansen kjenner allerede godt til senteret, og har interessante tanker om videre drift. Hun er etter vårt syn kort og godt den beste kandidaten til jobben, sier Stenstadvold.

Nytt studium i kulturledelse
I høst starter Høgskolen i Oslo et nytt årsstudium i kulturledelse som er beregnet for folk med kunstfaglig bakgrunn. Studiet inneholder fag som er grunnleggende for å kunne organisere og lede egen virksomhet, eller er nyttige for folk som vil jobbe i institusjoner innen kunst- og kulturfeltet. Blant fagene er økonomi for ikke-økonomer, prosjektarbeid i team og kommunikasjon og medier. Fagansvarlig ved studiet er førsteamanuensis Beate Elstad. Søknadsfristen er 15. mai.

Henie-Onstad fikk kritikerpris
Henie-Onstad Kunstsenter fikk Kunstkritikerprisen for 2010 for fremragende kvalitet og bredde på sine produksjoner. «Kurt Schwitters i Norge var en kunstnerisk revurdering som satte standard for årets utstillinger og vi vil særlig fremheve utstillingene «John Cage – The Anarchy of Silence» og «Fluxus/Fluxus East» som forbilledlige satsninger på senterets egne ressurser med blikket rettet utover», skriver juryen.

Østlandsutstillingens prisvinnere
Årets prisvinnere av Østlandsutstillingen er Hans Kristian Borchgrevink Hansen for videoverket Pilkeren, Bente Bøyesen for maleriet Hortus Conclusus og Ståle Sørensen for skulpturen Hytteprosjekt. De tre kunstnerne skal representere Østlandsutstillingen ved utstillingen «3+3» i Kiel i mai og juni, som er et samarbeidsprosjekt mellom Østlandsutstillingen og Landesschau, en regional billedkunstutstilling i Schleswig-Holstein.

Norsk kunstårbok får støtte
Norsk kunstårbok har fått 200 000 kroner i produksjonsstøtte for 2011 fra Norsk kulturråd. Dermed er årets utgivelse sikret etter at det i høst ble klart at Kunstnernes Informasjonskontor (KIK), som har vært utgiver i 18 år, legges ned. De neste årbøkene vil ha fokus på instrumentalisering av kunstfeltet, og i årets bok blir det spesielt fokus på virksomheten til Kunst i offentlig rom (KORO). Den kommer i september. Årboken er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv og har eksistert siden 1992. I redaksjonen for Norsk kunstårbok er Erlend Hammer, Ketil Nergaard og Marie Nerland.

Assisterende redaktør i Kunstkritikk
Norsk Kritikerlag har ansatt kunsthistoriker og skribent Erlend Hammer som assisterende redaktør i en 50 prosents stilling i nettstedet Kunstkritikk i et engasjement frem til 31. desember 2011. Han har tidligere vært tilknyttet nettstedet som skribent og gjesteredaktør. – Jeg gleder meg til utfordringene og til å videreføre de siste par årenes gode utvikling på Kunstkritikk, sier Hammer til nettstedet.

Risør kommunes kunstnerstipend til Reitan
Billedkunstner Erik Friis Reitan et tildelt Risør kommunes kunstnerstipend for 2011 på 185 000 kroner, og han får leie atelier i Risør Kunstpark i et år. – Stipendkomiteens valg falt på Reitan på grunn av et totalt bilde hvor hans kunstneriske uttrykk, hans utdanning, men ikke minst hvordan han selv ønsker å være med å bygge opp et kunstmiljø på det stedet han jobber, sier kultursjef i Risør kommune til Billedkunst.

Nytt kunstsenter i Lærdal
3. juni åpner Sogn kunstsenter i bygda Lærdal i Sogn og Fjordane. Det moderne bygget som er reist for å huse kunstsenteret, samt Norsk Villakssenter og Lærdal Kulturhus, gir kunsten 400 kvm utstillingsareal å boltre seg på. Kunstsenteret kommer til å samarbeide med Villakssenteret, særlig med tanke på å trekke barn og ungdom til utstillinger og aktiviteter. Først ute i det nye bygget er verk fra samlingene til Astrup Fearnley Museet i Oslo. – Det er et fantastisk utstillingsområde. Her samarbeider vi blant annet med å utforme spennende skoletilbud innenfor naturfag og kunstfag, sier direktør ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Morten J. Svendsen.

Fluxus-katalog er årets vakreste bok
Boken Fluxus Collection, en katalog over Henie Onstad Kunstsenters Fluxus-samling, er kåret til Årets vakreste bok. Ifølge juryen utmerker boken seg ved å vise ryddig sammensetting av et omfattende materiale, og typografi og design refererer til Fluxus-bevegelsens innhold uten å herme dens formspråk eller gjøre en formmessig pastisj. Designbyrået NODE Berlin Oslo ved Anders Hofgaard, Vladimir Llovet, Serge Rompza og Lisa Pepita Weiss stod for designet. I tillegg vant NODEs Dag Henning Brandsæter gull i kategorien Åpen klasse for utgivelsene i «Karavane», essayserien om kunstverk. Øyvind Torseter, billedkunstner og illustratør, vant prisen Årets bokkunstpris. Det er Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, som arrangerer konkurransen Årets vakreste bøker.

Pris til Torgersrud
Morten Torgersrud fikk fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for verket Circulating sites. «Gjennom dokumentasjon av strukturer og miljøer i nordområdene dannes særegne møtepunkter mellom gåtefull sivilisasjon og en ufattelig naturorden», skriver juryen i sin begrunnelse.

Oslo Open 2011
Oslo kommune har gitt Oslo Open 300 000 kroner i støtte i år, mot 500 000 i fjor. På grunn av økonomien har prosjektleder Tone Fjereide fratrådt sin stilling, og organisasjonen satser på å ha et arbeidende styre framover. I september vil Oslo Open likevel finne sted, og vil fokusere på kjernen i arrangementet, de åpne atelierene. – De ulike kunstmiljøene i Oslo er segregert. Oslo Open ønsker å knytte sammen miljøene og lage en plattform hvor alle kan møtes, og synliggjøre det store mangfoldet i byen, sier Fjereide til Billedkunst.

Rettelse
I forrige utgave av Billedkunst intervjuet vi Farhad Kalantary i forbindelse med Atopias retrospektive utstilling om film- og videokunst i Norge. Ett av bildene hadde feil billedtekst. Stillbildet av mann mot rød bakgrunn er ikke fra Toget av Ola Solum, men fra Arild Kristos Kristobal.

Vakker skulptur i upassende omgivelser
Skulpturen av Nico Wideberg står på privat område i bakrommet til et av Postens lokaler i Ålesund. Her går det daglig mye folk som henter posten sin. De blå søppelkassene har stått der i lengre tid. – Folk må da forstå at man ikke kan krenke kunstneren og verket på denne måten. Men slik har det vært lenge, forteller billedkunstner Dagfinn Leira til Billedkunst.