• Ellen Frøysaas kurs i tegning, maling og keramikkteknikker er svært populært blant pasientene på Sunnaas sykehus. Foto: privat

Kunstkompetansen i bruk

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Billedkunstner Ellen Frøysaa har etter fem år med prosjekter skapt en egen kunstnerstilling ved Sunnaas sykehus. Hun oppfordrer kunstnere til å skape sine egne arbeidsplasser i samfunnet.

– Det hele startet med at jeg trengte penger og jobbet som ekstrahjelp i en assistentstilling ved sykehuset. Etterhvert tenkte jeg at det var synd at jeg ikke fikk brukt kompetansen min. Menneskene jeg møtte var på mange måter ved et nullpunkt i livet, etter å ha blitt utsatt for store traumer, ulykker eller sykdom og kunne trenge det jeg hadde å tilby som kunstner, sier Frøysaa til Billedkunst.
Hun startet med gratis kveldskurs hvor hun underviste i tegning, maling og keramikkteknikker når hun selv hadde kveldsvakt, og det ble svært populært blant pasientene.
– Jeg opplevde at de hadde stort utbytte av det å utfolde seg kreativt og bruke den delen av seg selv. Derfor tok jeg kontakt med ledelsen og foreslo at jeg kunne holde kurs mot en lønn som ble beregnet etter min kompetanse, og ikke som assistent, noe som ble godkjent, fortsetter billedkunstneren.
Hun fikk midlertidige prosjekt-stillinger de neste fem årene og måtte stadig forsvare bruken av kompetansen innad i sykehuset.

Forskning
– Min erfaring i løpet av disse årene er at man skal være veldig standhaftig og selvsikker i forhold til den kompetansen man faktisk har, rett og slett tro på det du har å tilby, og da gir det resultater. Jeg inngikk i en gruppe med mennesker fra ulike yrkesgrupper som leger, psykologer og ergoterapeuter. Deres måte å tenke på er veldig ulik min, så jeg har lært utrolig mye, både av kolleger, og ikke minst av pasientene som benytter seg av kursene mine, sier hun.
Frøysaa forteller at mange har fått øynene opp for det å jobbe kreativt, og at det har gitt en ny erkjennelse. Det kan sammenlignes med idrett i en rehabiliteringssituasjon.
– Det pågår en intern forskning på Sunnaas hvor man undersøker hvilken nytte den kunstneriske undervisningen har for pasientene. Sunnaas har vist seg å være en arbeidsplass som har våget å gå nye veier, med en modig ledelsen som tør å tenke nytt, forsetter billedkunstneren.

Ingen sovepute
Stillingen hun i dag har er kun kunstnerisk og på 75 prosent. Siden hun i stor grad har definert den selv, har det vært viktig for henne å få med i stillingsbeskrivelsen at de ansatte etter henne skal være aktive, skapende kunstnere, som har utstillinger i tillegg.
– Stillingen skal ikke være en sovepute, men en mulighet til å bruke det man kan i en konkret situasjon, i stedet for en sideinntekt innenfor et felt man egentlig ikke kan. Selv har jeg både jobbet med prosjektene og kunsten min i løpet av årene, og jeg har utviklet meg som kunstner på grunn av disse erfaringene, sier hun.
Kunstnere har i følge Frøysaa kanskje en tendens til å ha liten selvtillit i arbeidslivet fordi det fungerer veldig annerledes enn kunstfeltet.
– Vi må tørre å by på oss selv og ha selvtillit i forhold til den utdannelsen og bakgrunnen vi har. Etter flere år ved akademier og høgskoler er det klart at kunstnere kan brukes mange steder i samfunnet, men stillingene finnes ikke ennå. Da er det vår oppgave å se muligheter og komme med konkrete forslag til prosjekter, sier hun.