Djevelsk fjellklatring

Av: Bjørn Hatterud

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Teufelsberg i Berlin er en menneskelagd fjellformasjon måkt sammen av bygningsrester og skrot etter andre verdenskrig.

Slike avfallsfjell er vanlige i Tyskland, men Teufelsberg ble laget over det som skulle bli et universitet tegnet av Albert Speer. På toppen er en nedlagt avlyttingsstasjon som USA drev under den kalde krigen. Området er senere solgt til private investorer som forgjeldet området, så i dag står det brakk og er ifølge Wikipedia regulert som skog i offentlige registre.
Dette fjellet har Marius Engh valgt å fokusere på i en serie kunstverk, både fotografi, skulptur og installasjon i perioden 2008-2010. Boka An aggregation of adversary er en slags oppsummering av dette fjellprosjekt der avfotograferinger av hans verk, trykt på glossy papir får følge av fotografier fra Teufelsberg, tatt som en del av forarbeidet til prosjektet. I tillegg er det også lagt inn gamle pressefotografier fra da grunnsteinen til universitetet i bunnen av berget ble lagt, og da berget var ferdig fylt opp etter krigen, samt sitater av Robert Rauschenberg, Albert Speer og Bill Blakemore.
Rauschenberg-sitatet er hentet fra hans kunstneriske manifest Random order. Rauschenberg påpekte at selv det vi ser som statisk og uforanderlig, forandrer seg og at grenser for hva som anses som verdifullt og rent, ikke varer. Speer-sitatet er fra teorien om arkitekturens ruinverdi, altså at bygninger burde kunne være solide nok til å stå igjen som vakre ruiner, slik greske og romerske ruiner minner oss om tidligere sivilisasjoner. Blakemore-sitatet er hentet fra boka om Stanley Kubricks film Ondskapens hotell, der filmen tolkes som en metafor på nedslaktingen av urbefolkningen i USA. Hotellet i filmen sies å ligge på en indianerkirkegård.
En prosatekst av kunstner Oscar Tuazon og et essay av kurator Stefania Palumbo belyser prosjektet ytterligere. Med en analyse av boktittelen åpner et vidt sett av fortolkninger seg rundt Enghs prosjekt. Ord «aggregation», fra bokas tittel, spiller på det som skjer i jord når enkeltkorn klumper seg sammen til kladder eller nett og skaper et fundament som resten av jorda faller mellom og rundt. «Adversary» betyr satan på hebraisk, et språk snakket av jøder, og «Teufelsberg» betyr djevelens berg på tysk.
Teufelsberg var Hitlers drømmeuniversitet og blir på en måte gravhaugen over Det tredje riket. Det var USAs base for avlytting i det delte Berlin, et verktøy for den kalde krigen. Og det er blitt en handelsvare i en markedsøkonomi som etter murens fall, har hatt få reelle alternativer. En økonomi som truer med å slette fjellet fra jordens overflate, i en verdirelativistisk historieløshet, som gjør at djevelens berg fremdeles er et godt navn på stedet.