• Hanne Grieg Hermansen: Jordslag, 2010.

    Arne Bakke

Forsteinet lys

Av: Synnøve Vik

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

«Taphonomy» er studiet av hvordan døde organismer, mennesker og dyr blir til fossiler, om de da blir det. Grieg Hermansen arbeider med tegning i sort-hvitt, basert på fotografier. Tittelen kan dermed forstås som prosessen hvor fargen sort blir fossil eller bevart for ettertiden, men også som at tegningene er selve forsteiningen av det «døde» fotografiet.

Resultatet er tilsynelatende fotografisk virkelighetstro tegninger, med en tydelig dissonant undertone. Tegningene gir motivene et etterliv utover det fotografiske, hvor de får være noe vesensforskjellig annet, slik fossilet skiller seg fra den levende organismen det er dannet av. I Uten tittel (Skogbunn) dominerer lyset over mørket. Bladverket i en skogbunn er tegnet ved å markere de lyse partiene. Innimellom skimtes hvite felt, som om noe holdes skjult. Det hvite oppleves dermed mer truende enn mørket, det er det sorte, blyantstreken som skal bevares.
Koblingen mellom mystikk og teknikk, som ifølge utstillingsteksten er et kjennetegn ved hennes kunstnerskap, blir tydelig i Orbs. Motivet er et fotografi av et landskap med lyssirkler av den typen som ofte (uønsket) oppstår på fotografier tatt med blits. I alternative miljøer settes slike sirkler i forbindelse med tilstedeværelse av ånder og engler. Også her er det lyset som trenger seg inn og bryter ned mørket. Det er lyset som bevares. Denne er sammenstilt med et udefinerbart og noe urovekkende nærbilde, Uten tittel (Zoom), hvor det ufokuserte motivet synes fuktig og forvitret. Lenger nede på samme vegg sees en lufteventil hvor det tilsynelatende har rent blekk som har samlet seg i en liten dam på gulvet, og den tørkete væsken har blitt en tegning.
Uten tittel (Fot) balanserer mellom å oppfattes som det velkjente ved en fot som dypper tærne i vannet, og en forutanelse om at foten ikke tilhører en levende kropp. Betegnelsen å dyppe tærne i vannet henspiller på hvordan vi tester ut noe som vi er usikre på hvordan vil fungere. Væsken på bildet er sort og blank som olje, og inviterer til en politisk lesning. Vet vi egentlig hvordan vår bruk av fossile brennstoff påvirker verden?
Verket Jordslag fremstår i denne sammenheng som befriende prosaisk. Motivet er en jordslått planke, med sorte flekker som sprer seg utover det hvite i treet. Samtidig oppstår en spenning i det estetiske ved naturens egen nedbryting av seg selv. Dette prosaiske balanserer utstillingens mer mystiske side.
Grieg Hermansen gikk ut fra akademiet ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2010 og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Dette er hennes første separatutstilling. Passende nok finner den sted kun en kort visningshelg på det relativt nyåpnede, kunstnerdrevne galleriet Tag Team Studio. Her speiles tegningenes lys kombinert med dyster tematikk i omgivelsene: En hvit kube i en rivningstruet murbygning. Hvordan bevarer man dette?