• Fra Bjørg Nyjordet og Magnar Gilbergs utstilling i RAM Galleri.

    Gudrun Eidsvik

It would be nice to do something political

Av: Bjørn Hatterud

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

For omtrent fire og et halv tusen år siden lærte mennesket det du og jeg gjør nå, skriving og lesing.

For dobbelt så lang tid siden ble kornsorten bygg avlet fram. Bygg er en av de aller eldste kulturplantene vi har, og hovedmaterialet i Bjørg Nyjordet og Magnar Gilbergs utstilling på RAM Galleri.
Gallerirommets gulv er delt opp i et tverrgående rutemønster av gangstier i limtre. Mellom gangstiene er det økologisk såjord med byggkorn fra en økobonde fra kunstnernes hjembygd, Sparbu. I taket henger gartnerlamper som lyser om natta og får kornet til å gro. Over et vannspeil som er plassert midt i rommet, drypper hospitalflasker med vann, lyssatt slik at vannspeilet gjengis som en bølgende speiling på endeveggen.
Det er ikke de mest høytropende virkemidlene Nyjordet og Gilberg bruker, noe som stiller sterke krav til gjennomføringen. Lyssettingen av vannspeilet lager sjenerende refleksjoner av vannflaskene på sideveggene. Gartnerlampene kunne vært kamuflert, de har ingen funksjon i galleriets åpningstid. Utstillingen er ikke i noen form for dialog med annen kunst, som den rike land art-tradisjonen, «Gentle actions» på Kunstnernes hus i fjor høst eller kinesiske Ai Weiweis solsikkefrø på Tate Modern. Men det er sider ved utstillingen som gjør den viktig, relevant og bra allikevel.
I Norge spiser vi oss feite og kaster en tredel av maten vi kjøper. Folk i fattige land dør av sult, i en akselererende matvarekrise som ties i hjel. I i-land blir mat brukt til å skape drivstoff til biler, gjennom at også spiselige deler av planter brukes. USA dumper billig, statlig subsidiert mat i den tredje verden, slik at u-landene ikke finner det lønnsomt å investere i eget landbruk. Samtidig nekter WTO u-landene å lage handelsrestriksjoner for å skjerme eget landbruk. Kina og Indias økonomier, med en tredel av verdens befolkning, er fordoblet på ti år, og forbruket økt tilsvarende. Klimaet har vist seg uforutsigbart de siste årene, noe som har ført til dårligere avlinger i mange land. Etter at verdens matlagre er blitt tæret på i årevis, er disse i ferd med å gå tomme. Matvareprisene er de høyeste siden FN startet å måle dem i 1990. Nyjordet og Gilbergs utstilling er et resultat av fortvilelse over stillheten denne gryende humanitære katastrofen møtes med.
Nyjordet og Gilberg har arbeidet heltid som kunstnere i snart tjue år, med temaer som forbruksvekst og søppelberget i verden. De jobber med barn, psykiatriske pasienter og har også laget utsmykkinger i hjemfylket Nord-Trøndelag. De har sjeldent hatt separatutstillinger, og denne gangen skulle det en matvarekrise til.
Mange kunstnere ønsker å gjøre noe idealistisk for å bedre verden, men blir fanget i en prestasjonsarena der de må posisjonerer seg, for å få plass i gode gallerier som igjen ønsker seg kunstnere som selger. Å basere kunstnerskapet sitt på å lage kunst preget av idealisme, på siden av kommersielle kretsløp gir lavere status enn å kjempe for å bli kjøpt av rike kjendiser. Det skal mot til å gjøre som Nyjordet og Gilberg.