• Student Andreas «Tito» Frey sier at mange studenter ved Kunstakademiet ikke føler seg vel i de nye bygningene til Kunsthøgskolen i Oslo, og at det kan være en av grunnene til at så få bachelorstudenter har søkt seg videre til master.

Sjokklav intern søkning til master på KHiO

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 4/2011

Del: 

Kun fire av årets bachelorstudenter valgte å søke videre til masterstudiet på Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo. I fjor var tallet tredobbelt.

Dekan ved Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), George Morgenstern, beskriver tallene som sjokktall, og sier at dette er en vekker for ledelsen ved studiet.
– Vi har fått tydelige signaler fra studentene om hva som er utilfredsstillende, og det er flere områder vi må ta tak i. De nye lokalene i Seilduken fungerer dårlig, og et av ankepunktene er atelierenes størrelse og kvalitet, sier Morgenstern.

Ingen incitament
Ledelsen vedtok å fordele kvadratmeterne likt på både bachelor- og masterstudenter, men dette gir ingen incitament til å søke seg videre fra bachelor til master.
– Reaksjonene viser at man ønsker større atelierer til masterstudiet, rett og slett fordi man skal ha fordeler ved å være masterstudent. Det skal være et mer krevende studium og trenger tilsvarende romforhold. Kollegiet vurderer derfor om vi skal løse dette annerledes nå. Vi har en arkitekt som ser på hele Kunstakademiets miljø og behov og vurderer nye løsninger på hvordan lokalene kan fungere bedre, både til høsten og langsiktig, fortsetter Morgenstern.
Undervisningen er heller ikke tilfredsstillende, mener studentene. Kritikken handler om svakheter ved både undervisningen og selve løsningen av hele masteropplegget.
– Masterstudiet er en ganske ny ordning og forskjellen mellom bachelor og master er fortsatt uklar, både hva gjelder studienes innhold og bemanning. Vi gjennomgår helheten av undervisningen på akademiet for å finne en bedre og tydeligere løsning enn dagens, sier Morgenstern.

Har påvirket undervisningen
Jon Benjamin Tallerås er en av 15 tredjeårs bachelorstudenter, som har valgt å la være å søke på masterstudiet.
– Hovedårsaken er at jeg har gått tre år på Kunstakademiet, og to år på forskole før det. Nå ønsker jeg å ta en pause i skolegangen for å få tid til å tenke og utvikle meg uten påvirkningen av en skole. Jeg kommer ikke til å ta master her senere fordi mitt referansepunkt for kunstutdanning til nå bare er Oslo, og jeg ønsker flere innfallsvinkler å forholde meg til, sier Tallerås.
Han er fornøyd med bachelor-undervisningen, men sier at det har vært en påkjenning å flytte mellom tre ulike lokaler, og at dette til tider har påvirket undervisningen og miljøet innad i klassen.
– Det har ført til et sterkt samhold, men det har også medført mye irritasjon over det tekniske som ikke har fungert og logistikken generelt. Etter sammenslåingen har det blitt tyngre å forholde seg til byråkratiet på skolen, og jeg vet ikke om jeg ser de store resultatene som det ble argumentert for, sier han.

Problematisk med innflyttinger
Også medstudent Ragna Bley synes det er på tide å ta en pause fra studiene, og er tydelig på at Kunstakademiet må falle på plass før hun eventuelt velger å søke på en master her.
– Vi har kommet i klem, og det har vært mye uroligheter. Jeg kjenner meg til dels igjen i kritikken som har kommet, men ser at det er problematisk med innflyttinger og tenker at det vil bli bedre. Men for min del passer det bra med en pause nå, sier hun.
Leder i studentutvalget og master-student ved fakultetet, Andreas «Tito» Frey, sier at hans klare inntrykk er at dette var et ungt kull hvor det er mange som ønsker å ta seg en pause fra studiene, og at det kan være årsaken til at så få søkte på masterstudiet. Men han påpeker at det også handler om de dårlige forholdene.
– Studentene føler at det å ta en mastergrad ikke er et opprykk siden undervisningsopplegget ikke skiller seg mye fra bachelor og atelierene er like store. Mange har også gitt uttrykk for at de ikke føler seg vel i de nye bygningene. Tilgangen til fellesverksteder er tungvint, og man må ta langvarige sertifiseringskurs. Det at akademiet og undervisningen er spredd over ulike bygg svekker akademiets identitet, forklarer han.
Dekan George Morgenstern understreker at ledelsen ved Kunstakademiet tar signalene alvorlig, og at det jobbes med forholdet mellom bachelor- og masterstudiet. Endelige konklusjoner skjer til høsten, og da vil eventuelle stillingsutlysninger foreligge.