• Avgangsstipendet er av enorm betydning for oss når vi går ut fra Kunsthøgskolen, sier Maria Lyngstad Willassen, student og styremedlem ved KHiB. Bildet er fra Kaia Hugins video vist på masterutstillingen i Bergen.

    Bjarte Bjørkum

Avgangsstudenter mister stipendet

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 4/2011

Del: 

Kulturdepartementet har nå besluttet å fjerne stipendet for avgangsstudenter ved kunsthøg-skolene i Norge, men jobber med å finne en ny løsning.

I april ble det varslet om endringer av stipendordningen for gjennomført kunstutdanning, som i dag gis automatisk til alle avgangsstudenter ved landets kunsthøgskoler bortsett fra Tromsø. «Kulturdepartementet vurderer en søknadsbasert ordning som innebærer at stipendmidlene forbeholdes kandidater som etablerer seg i kunstneryrket etter endt utdanning. Nærmere tildelingskriterier er ikke utarbeidet. Endringene vil ikke påvirke studenter som har påbegynt sin utdanning i 2010 eller tidligere», skriver departementet i et brev sendt ut til blant annet Norske Billedkunstnere (NBK).
Ifølge styreleder for Unge Kunstneres Samfund (UKS), Anders Dahl Monsen, er den nåværende ordningen svært viktig for unge kunstnere som skal etablere seg.

Kampsak for UKS
– Vi har vært i flere møter med departementet om denne saken og dette er en kampsak. Vi synes det er veldig synd at denne ordningen er truet ettersom den er helt essensiell for de som skal starte opp. Kunstnere har utgifter til både materiell og atelier, og i starten må man selv påkoste produksjon av arbeider og utstillinger.
Levekårsundersøkelsen viser at unge kunstnere står foran flere år med lav inntekt. Da sier det seg selv at det å miste dette stipendet gjør situasjonen enda vanskeligere, sier Monsen til Billedkunst.
Styrelederen er tydelig på at han ikke er enig i argumentene departementet har brukt i saken, spesielt de som går på at man ikke har garanti for at de som mottar dagens stipend faktisk blir utøvende kunstnere.
– Det er ikke et hull pengene forsvinner ut i. Jeg stiller meg også spørrende til hva man mener med «kandidater som etablerer seg i yrket». Skal dette vises det samme året man går ut av utdanningen? Kunstnere blir avkrevd arbeidsprøver for hvert trinn i utdannelsen og kvalitetsprøves underveis, mener han.

Øke størrelsen
– Om Kulturdepartementet eller EØS mener ordningen slik den er i dag er urettferdig ovenfor studerende i utlandet, og ønsker at den skal gjøres søkbar istedet, så må de øke størrelsen på ordningen og samtidig øke bevilgningen til den komiteen som skal vurdere søknadene, fortsetter han.
Monsen er tilbakeholden med å kommentere mulige løsninger i fremtiden, siden dette fremdeles er uklart fra departementets side, men sier at en løsning de har presentert i møter er at kvalitetskontrollen departementet er ute etter kan utføres av NBK.
– Vi ønsker å administrere ordningen ved å forvalte midlene og fordele stipender etter å ha kvalitetssikret utdanningsinstitusjonene kunstnerne utdannes ved, sier han.

Tap for kunstlivet
Maria Lyngstad Willassen, student og styremedlem ved Kunsthøyskolen i Bergen (KHiB), sier at hun tror det uansett vil bli et tap for kunstlivet at denne ordningen forsvinner.
– Sett fra Bergen og KHiBs ståsted så er det veldig uheldig at denne ordningen forsvinner. Den har generert stor aktivitet og gode initiativer her i byen. I stedet for å flytte ut har avgangsstudentene blitt boende og startet atelierfellesskap, kunstnerdrevne visningssteder og hatt prosjekter, noe som igjen har ført til velvilje og økonomisk oppfølging fra kommunen. Uten stipendet vil dette bli vanskelig, sier Willassen.
Hun sier at stipendet i dag fungerer som et etableringsstipend.
– Oppstartsfasen er vanskelig, og selv ville jeg valgt å flytte til Berlin for å kunne få råd til både atelier, materialer og bolig om det ikke var for dette stipendet. Nå blir jeg boende i Bergen. Alt i alt er det snakk om småpenger for departementet, men det er av enorm betydning for oss, fortsetter hun.
– Det skal bli spennende å se hvordan de ser for seg fordelingen av et eventuelt søkbart stipend, om det blir regionalt eller nasjonalt. Det er en tendens til at Oslo-baserte kunstnere kommer sterkest ut av det i nasjonale utdelinger. Jeg tror dette vil forringe kunstmiljøet utenfor Oslo på sikt, avslutter hun.