NBK-logg 4/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 4/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se billedkunst.no/nbk.

Landsmøtet 2011
NBKs 11. ordinære landsmøte ble avholdt fredag 20. og lørdag 21. mai 2011. Hovedsaken på årets landsmøte var ny valgordning og sammensetning av stipendkomiteen og Den nasjonale jury. Landsmøtet vedtok at stipendkomiteens antall endres fra 14 til ti medlemmer. Stipendkomiteens sammensetning ble også endret slik at det nå ikke lenger velges fra og til faggrupper i stipendkomiteen. Ved sammensetning av forslag til stipendkomité og Den nasjonale jury skal nominasjonsutvalget nå tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig faglig spredning samt et kulturelt mangfold. Nominasjonsutvalget ble også vedtatt endret med en økning fra tre til fem medlemmer.

Tillitsvalgte for perioden 2011–2013:
Styreleder: Hilde Rognskog
Styremedlemmer: Sverre Gullesen, Hans E. Thorsen, Esther Maria Bjørneboe, Sigfrid Hernes, Arne Rygg, Anne Biringvad og Gidsken Braadlie (ansattes representant)
Varamedlemmer: Trine Røssevold, Ebba Moi, Kristian Øverland Dahl, May Elin Eikaas Bjerck og Vera Sørensen (ansattes representant)
Nominasjonsutvalg: Asbjørn Hollerud, Helen Eriksen, Anne Lise Stenseth, Bente Bøyesen og Eivind Slettemeås
Vara nominasjonsutvalg: Annine Qvale, Sissel Lillebostad og Gunvor Nervold Antonsen
Kontrollutvalg: Merete Hol Tefre, Hilde Skjeggestad og Janne Talstad
Vara kontrollutvalg: Anna Widen
Billedkunstnernes Vederlagsfond: Kristin Lindberg, Sidsel Palmstrøm, Per Formo, Magne Rudjord og Kurt Johannessen
Vara Vederlagsfondet: Hans Martin Øien, Marit Aanestad og Arild Bergstrøm

Valg til stipendkomiteen og Høstutstillingsjuryen for 2012-13
Medlemmer av NBKs grunnorganisasjoner og grunnorganisasjonene oppfordres til å nominere kandidater til Billedkunstnernes stipendkomité og til Den nasjonale jury. Frist for nominering er satt til fredag 12. august 2011. Se annonse i dette nummer av Billedkunst og NBKs hjemmesider.

Høstutstillingen med søkerrekord
Statens 124. kunstutstilling har i år hatt søkerrekord med 2221 søknader. Blant disse kom 244 kunstnere videre til andre juryering. Den nasjonale jury har vurdert rundt 6000 arbeider. Innlevering av arbeider til andre juryering skjer på Kunstnernes Hus torsdag 4. og fredag 5. august kl. 09.00-19.00. Høstutstillingen er åpen i perioden fra 10. september til 9. oktober.

Høring om endringer i åndsverkloven
Kulturdepartementet (KUD) har sendt på høring et forslag til endringer i åndsverkloven. I forslaget åpner KUD for at rettighetshaverne skal kunne registrere IP-adresser som er benyttet til krenkelser av opphavsretten, og at slik registrering ikke krever egen konsesjon. Reglene for hvordan rettighetshavere skal kunne få ut informasjon om hvem som står bak en IP-adresse som er benyttet til ulovlig fildeling, foreslås forenklet og tydeliggjort. Det åpnes samtidig for blokkering av nettsteder som åpenbart og i stort omfang tilgjengeliggjør innhold i strid med opphavsretten. Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på www.regjeringen.no og høringsfristen er 30. september 2011.

Eger og Bech hedres av billedkunstnerne
Nils Eger og Nils Bech ble i juni tildelt de største stipendene fra billedkunstneres stipendkomite. Eger er tildelt Rune Brynestads minnestipend på 300 000 kroner. Han får stipendet for sitt solide formale og analytiske maleri. Han har dessuten gjennom sitt mangeårige fagpolitiske arbeid, spesielt med Vederlagsfondet, vært med på å gi mange norske kunstnere bedre arbeidsvilkår, skriver komiteen i sin begrunnelse. Videre har Nils Bech fått Chr. Lorch Schive og hustrus legat på 250 000 kroner. Hans konseptuelle sceneshow inneholder en blanding av kabaret, moderne dans og skulpturelle elementer, og vi ønsker med stipendet å støtte hans internasjonale karriere, skriver stipendkomiteen i sin begrunnelse. Bech skal i løpet av sommeren opptre på Institute Of Contemporary Art i London og Den Frie Utstillingsbygningen i København, før albumlansering og deltakelse på Performa 2011 i New York til høsten.